Show 13. juni 2024

Ward 24/7 – overvågning af patienter med AI

NoA Ignite

for

Ward 24/7

Kategori :

Type :

andet

Vinder af Data Science

GULD:
Guld gives til en case der løser en yderst aktuel og alvorlig problemstilling – et spørgsmål om liv eller død. Løsningen viser et indgående kendskab til brugernes arbejdsgange og daglige udfordringer, og de første resultater efterlader ingen tvivl om løsningens store potentiale – i sin nuværende form, gennem yderligere udnyttelse via data science samt i spin-offs til andre brancher og formål. Juryen glæder sig til at følge den videre udvikling.

Vinder af Innovation

GULD:
Enhver løsning som potentielt set redder liv er et godt udgangspunkt. Den løser et helt grundlæggende problem med teknologi. Komplekst område med meget data. Digitaliserer omsorg. Varme hænder er blevet digitale. Løser et samfundsproblem omkring mangel på sygeplejersker. "Award til Ward!".

Baggrund

Patienter der indlægges på hospitaler i Danmark, får målt deres vitale værdier (Puls, blodtryk, ilt-mætning, vejrtrækningsfrekvens mv) flere gange om dagen, manuelt af en hospitalsansat. Patienternes vitale værdier er et udtryk for deres fysiske tilstand og kapacitet, og hos syge personer vil disse værdier derfor ofte være afvigende. Eksempelvis vil en patient med lungebetændelse ofte have for høj vejrtrækningsfrekvens, for høj temperatur og for lav iltmætning i blodet, mens en rask person vil have værdier indenfor normalområdet. Patienter der oplever forværring af deres sygdom vil ofte få mere og mere afvigende parametre over tid, og man kan derfor bruge værdierne til at risikovurdere patienterne, og akutte ændringer i patienterne tilstand forudgåes ofte af perioder med afvigende tal.

Selve de manuelle målinger er en betydelig arbejdsopgave for personalet i sundhedssektoren, da ALLE indlagte patienter skal have målt værdier med 4-5 forskellige apparater mellem 2 og 24 gange i døgnet. Samtidig går der tid mellem hver måling (alt mellem 1-12 timer), hvor personalet ikke kender patientens vitale værdier, og hvor der potentielt kan ske klinisk forværring for patienterne uden personalets kendskab. Dette er utrygt for patienterne, men også for personalet. Det er særligt den sårbare gruppe af patienter (demente, bevidsthedssvækkede, mv), som ikke selv kan sige til, når de får det værre, der er i risiko for at få komplikationer uden det bliver opdaget. Forværringer i patienternes tilstand kan for eksempel føre til indlæggelse på intensiv og i sidste ende dødsfald.

Løsning

WARD-systemet er et kontinuerligt og automatisk overvågnings- og alarmsystem til vitale værdier hos indlagte patienter. Systemet består af flere komponenter: trådløse sensorer, som kan måle patienternes vitale vær-dier kontinuerligt og sende data trådløst til en database og til en app som præsenterer patienternes tilstand for plejepersonalet på deres arbejdsdevice (telefon eller computer).

I app’en kan sygeplejerskerne se patientens værdier og grafer over trends samt blive alarmeret, når vitalværdierne overskrider en grænse. Dermed kan sygeplejerskerne passe deres arbejde med at dosere og uddele medicin, pleje patienterne og meget mere, mens de til enhver tid kan tilgå deres patients fysiske tilstand på app’en i lommen. De vil blive visuelt og auditivt alarmeret, hvis der er grund til det, og dette skaber tryghed for både personale og patienter.

Samtidig kan personalet spare tid på at udføre de manuelle opgaver med målingerne, og denne tid kan bruges på omsorg og pleje i stedet.

Resultat

I et forsøg med indlagte patienter med forværring af deres vejrtrækning, opdagede WARD-systemet episoder med lav iltmætning i blodet hos 97 % af patienterne, mens den normale monitorering kun opdagede det hos 43 % af patienterne. WARD systemet opdagede også episoder af svær åndenød hos 57 % af patienterne, mens den almindelige overvågning kun opdagede det hos 23 % af patienterne. Dette betyder, at vi opdager flere potentielt farlige tilstande med WARDs app, end når afdelingerne måler manuelt på patienterne.

I et andet studie har WARD systemet opdaget at 6,5 % af patienter der er blevet opereret, har tilfælde af hjerteflimmer efter operationen under deres indlæggelse. Hjerteflimmer kan give blodpropper af varierende sværhedsgrad og meget hurtig puls og dermed belastning for hjerte- lungesystemet. Derfor er det vigtigt at opdage disse tilfælde, så man kan behandle patienterne med blodfortyndende medicin og eventuelt elektrisk stød for at få hjertet tilbage i rigtig rytme.

Af de tilfælde af hjerteflimmer som WARD 24/7 opdagede, blev 33 % aldrig opdaget af personalet på hospitalet ved den nuværende monitorering, men kun af WARD systemet. To tredjedele af tilfældene opdagede personalet først væsentligt senere.

Ward 24/7

Bettina Langemark

Co-Founder & CEO, WARD

Katja Kjær Grønbæk

Projektleder, ph.d.-studerende, WARD 24/7

Jelle Reichert

CTO, WARD 24/7

Christian S. Meyhoff

ass. professor, forskningsansvarlig overlæge, Anæstesiafdelingen, Bispebjerg Hospital

Eske Kvanner Aasvang

professor, forskningsansvarlig overlæge, Center for Kræft- og organsygdomme, Rigshospitalet

Helge B.D. Sørensen

ass. professor, DTU Sundhedsteknologi

NoA Ignite

Mai Astrup

Service Design Director

Klaus Rifbjerg

UI Designer

Søren Kallfoed

UX Designer

Sofie Johannessen

Producer

Thomas Carlson

Tech Lead

Samarbejdspartnere


Watch Video