Show 13. juni 2024

Skifteportalen

Domstolsstyrelsen

for

Domstolsstyrelsen

Kategori :

Type :

annoncoer

Vinder af Public Sector and Government - Tech Development

GULD:
"Skifteportalen udmærker sig ved at levere en end-to-end digitalisering af et sagsområde, som de fleste mennesker kommer i berøring med i deres liv.
Løsningen baserer sig på en moderne it-arkitektur, og er succesfuldt udviklet i samarbejde med interessenter og brugere i en agil metode, hvilket har sikret høj kvalitet og stærkt medejerskab.
Med denne løsning viser Domstolsstyrelsen vejen for, hvordan en fuld digital transformation af et fagområde kan levere både øget brugertilfredshed hos borgere i en sårbar situation, byrdelettelser for erhvervslivet og reduceret sagsbehandlingstid i domstolene og bliver på den måde en rolle model for selvbetjeningsløsninger i staten. "

Baggrund

Hvert år dør 55.000 danskere. Det er en svær tid, når en pårørende går bort. Udover sorgen er der mange praktiske ting, man skal klare. Mange danskere efterlader for eksempel ubetalte regninger, som omfatter alt fra elregninger, avisabonnementer og banklån. Faktisk anmeldes omkring en halv million krav til dødsboer via skifteretterne hvert år og dertil kommer en stor mængde krav, som anmeldes uden om retterne.

Tidligere skulle man som virksomhed eller borger anmelde ubetalte regninger og gæld via brev eller mail først til skifteretten og senere til boets kontaktperson. Det var op til anmelderen selv at finde ud af, hvilken retskreds afdøde boede i, og det var ikke muligt at følge status i sagen. Nogle anmeldere ventede og holdt øje med hjemmesiden Statstidende.dk, så de kunne nøjes med at sende anmeldelsen til boets kontaktperson, når navnet på denne blev offentliggjort på siden. Når krav og økonomiske udestående blev sendt med post eller mail, var der risiko for, at brevet gik tabt med posten, eller at en mail endte i spam-indbakken. I så fald kunne man risikere, at kravet gik tabt inden tidsfristen for, hvornår det senest skulle anmeldes.

For den nærmeste pårørende til den afdøde, som i mange tilfælde er kontaktperson i et dødsbo, var det en byrde at holde styr på de mange forskellige krav og tilgodehavender, som tikkede ind via brev eller mail. Et besværligt arbejde som ofte skulle løses samtidigt med, at de pårørende stod i en svær tid. Situationen var den samme for de advokater, der arbejder som bobestyrere. For retterne betød arbejdsgangen, at de havde bunker med op mod 600 breve liggende, som retternes medarbejdere skulle registrere og besvare manuelt.

Domstolsstyrelsen ønskede at lette sagsbehandlingen i dødsbosager – både for kontaktpersonen, bobestyreren, virksomhederne, myndighederne og borgerne. Som led i en større digitalisering af hele skifteområdet tog Domstolsstyrelsen hul på at digitalisere dødsboskifteområdet.

Løsning

Domstolsstyrelsen lancerede den 15. november 2022 Skifteportalen – en selvbetjeningsløsning og platform, der samler information om afdødes formue og ejendele, også kaldet dødsboet, på ét sted. Formålet med løsningen er at lette sagsbehandlingen i dødsbosager og gøre retsvæsnet mere tilgængeligt for borgere, myndigheder, advokater og virksomheder.

Skifteportalen medvirker til at nedbringe sagsbehandlingstiden i dødsbosager, og samtidigt styrker platformen retssikkerheden for virksomheder og borgere. Det sker, når portalen aflaster retterne for arbejde med papirbårne og monotone opgaver, så medarbejderne kan bruge deres tid på de opgaver, der kræver en menneskelig vurdering. Og så mindsker Skifteportalen risikoen for de fejl, der kan opstå, når et brev med et krav går tabt med posten, eller en mail ender i spam-indbakken.

For de større organisationer og myndigheder er det muligt at sende krav via en API-løsning. Alle de funktioner, der er tilgængelig i Skifteportalen, er også tilgængelig som integration. Det gør det lettere for myndigheder at automatisere og anvende egne systemer.

Skifteportalen er lavet af et agilt udviklingsprogram i Domstolsstyrelsen, der blandt andet involverer interaktionsdesignere, DevOps-specialister, it-udviklere, jurister og specialister i økonomi, kommunikation og implementering. Undervejs har jurister og sagsbehandlere ved domstolene, projektet og mange brugergrupper, heriblandt advokater, virksomheder, myndigheder og borgere, bidraget aktivt til udviklingen, testet løsningen og rådgivet. Vi anvender ikke en enkelt leverandør, men har valgt en sourcingtilgang, hvor alle konsulenter og medarbejdere er håndplukket og sidder fysisk sammen. Ved at droppe kravspecifikationen og afhængigheden til en enkelt leverandør, har vi opnået en fleksibel tilgang til udvikling.

Resultat

Over 20.000 dødsboer er oprettet via Skifteportalen, siden den gik i luften i fem pilotretter, der testede løsningen fra den 4. oktober 2022. Borgere, virksomheder og myndigheder har anmeldt over 46.000 krav i dødsboer og registreret knap 9.000 tilgodehavender via portalen. 1.600 ejendele, som har tilhørt en afdød person, er registreret, og der er oprettet over 7.000 forespørgsler, hvor en borger anmoder om at få kontaktoplysninger på dødsboets kontaktperson. Tallene er trukket den 1. marts 2023.

”Under hele tilblivelsesprocessen har vi prioriteret at inddrage vores brugere. Både retterne og de eksterne brugere. Det har været en god proces, og brugerne har taget rigtig godt imod Skifteportalen. Det ved vi, fordi vi har fået god feedback både fra retterne og fra den arbejdsgruppe og de følgegrupper, bestående af medarbejdere fra Danmarks Domstole og eksterne brugere, som har fulgt udviklingen af portalen,” siger Martin Wood, it-direktør i Domstolsstyrelsen.

Domstolsstyrelsen implementerede Skifteportalen i retterne og lavede supportmateriale og vejledninger. I evalueringen af indsatsen svarede 88 procent af superbrugerne, at implementeringen var ’over middel’ eller ’god’. De resterende 12 procent anså indsatsen som middel. For lederne udgjorde 89 procent svar ’over middel’ eller ’god’, mens 11 procent svarede ’middel’. 79 procent af medlemmerne i den eksterne følgegruppe oplevede den overordnede lancering af Skifteportalen som middel eller derovre.
Skifteportalen er første leverance i en rækken af fem større releases, der har til formål at digitalisere to af de fire største sagsområder i retsvæsnet. Den samlede løsning forventes at være færdigimplementeret i 2026.

Domstolsstyrelsen

Martin Wood

It-direktør

Anna Sofie Bahnson Witzgall

Programchef

Julie Rønn Madsen

Kommunikationsansvarlig

Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen

Samarbejdspartnere


Watch Video