Show 12. maj 2023

RedHavet.Nu

Mensch

for

WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund & Landsforeningen Levende Hav

Kategori :

Type :

andet

Baggrund

Havet er ved at blive kvalt.

Iltsvind, forurening og bundtrawling betyder, at de danske farvande er i decideret dårlig forfatning. Temperaturerne stiger, algevæksten vokser eksplosivt og hæmmer leveforhold for fisk, planter og bunddyr. Østersøen er forurenet i en grad, der gør østersølaks uegnet som menneskeføde, mens fiskebestanden i Kattegat er truet som følge af mange års bundtrawling.

Alt dette er resultatet af, at havmiljøet ikke har været på den politiske agenda i over 20 år.
Derfor lancerede 4 miljøorganisationer kampagnen ”RedHavet.Nu” med det formål, at få havet tilbage på den politiske agenda.

Løsning

Hvis man skal have politikernes opmærksomhed, må man først og fremmest have vælgernes opmærksomhed.
Det kan være svært at forholde sig til begreber som dioxin, eutrofiering og biodiversitet. Men de færreste har lyst til at servere slimede gopler fyldt med giftstoffer for deres middagsgæster.
Derfor åbnede vi fremtidens fiskehandler og viste danskerne hvad aftensmaden kommer til at bestå af, hvis der ikke skrides til politisk handling.
Vi tømte køledisken hos fiskehandleren på Rantzaugade i København og skiftede laks og ørred ud med vandmænd, søpølser og andre fremtidige alternativer til de fisk, vi kender.
Fiskehandleren slog dørene op, og kunderne strømmede ind. Vi filmede folks reaktioner på de uappetitlige middagstilbud og filmen tog hurtigt fart på de sociale medier. Filmen ledte folk videre ind på et website, hvor de kunne underskrive en konkret redningsplan for havet.

Resultat

Målet med filmen var at udbrede kendskabet til havets kritiske tilstand og skaffe underskrifter på redningsplanen. Med et totalbudget på 100.000 kr. opnåede filmen følgende:
• Filmen fik mere end 1.3 millioner impressions.
• Over en halv million mennesker interagerede med filmen (tags, kommentarer etc.)
• Facebook-direktør Daniel Käfer:
o ”Generelt er videoen set meget længere, end gennemsnittet i sin kategori. At 42% ser mindst 3 sekunder og 20% ser hele 15 sekunder, er blandt det højeste jeg har set, hvis man ikke medregner ren underholdning som f.eks. film trailere. CTR på 7,70 og og CPC er i top 5% i kategorien. Det er noget af det bedste jeg har set.”
• OMD: ”Pris pr. klik endte på blot 1,54 kr. og hele 5,15% af eksponeringerne blev til klik Benchmark for kampagner med trafik optimering ligger på CTR 0,94% og CPC 6,14 kr. ”
• 25.000 danskere skrev under på en redningsplanen for havet.
• Underskriftindsamlingen blev efterfølgende afleveret til politikerne på Christiansborg, heriblandt miljøminister Lea Wermelin, der allerede samme dag inviterede de fire miljøorganisationer til møde.
• Og endelig kom havet på den politiske agenda. Den 12. november 2019 vedtog et bredt politisk flertal en styrkelse af skånsomt kystfiskeri. Og 14 dage senere blev indsatsen mod kvælstofudledning tredoblet.

WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund & Landsforeningen Levende Hav

Gitte Holmstrup

Danmarks Naturfredningsforening

Cirkeline Buron

WWF Verdensnaturfonden

Andreas Findling-Rottem

Danmarks Sportsfiskerforbund

Kurt Bertelsen Christensen

Landsforeningen Levende Hav

Mensch

Christina Tønnesen

Managing Partner

Frederik Halby

Senior Art Director

Frederik Preisler

Strategic & Creative Director

Simon Naver

Creative Director

Samarbejdspartnere

Moland Film
Produktion
HTML24
Website

Watch Video