Show 13. juni 2024

PsychSim VR

MANND - Creative XR Studio

for

Aarhus Universitet

Kategori :

Type :

andet

Baggrund

Virtual Reality (VR) som en læringsteknologi, til at understøtte klinisk undervisning på sundhedsuddannelserne, er i hastig udvikling. Fordi VR har haft primært fokus på de kognitive læringsaspekter, såsom færdighedstræning i medicin og kirurgi, er formatets potentialer i psykiatriundervisning forholdsvist uudforsket.

Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom og en præmis som fagpersoner møder i alle sundhedsstrukturer uanset om de arbejder i somatik eller psykiatri. Evnen til at opfange alle små nuancer og sanselige udtryk, der kendetegner et menneskes subjektive oplevelse af deres psykiske symptomer, kræver en finfølelse, opmærksomhed og kommunikative færdigheder. Det er samtidig nødvendig for fagpersonale der arbejder med psykiatri at have opmærksomhed på egne forudindtagelser, fordomme og reaktioner, der kan påvirke dømmekraft og forståelse for patienten. Til forskel fra de medicinske og kirurgiske specialer er psykisk sygdom ”usynlig” og derfor svær at visualisere i traditionel psykiatriundervising.

Dette bliver virkelig tydeligt, når flere hundrede medicinstuderende hvert år bliver færdiguddannede, og kommer ud på den virkelige arbejdsplads og møder en akut psykiatri afdeling for første gang. Pludselig virker alt det teoretiske man havde lært fra studiet, og de korrekte procedure man skulle følge, som noget der er meget svært at huske og implementere i en almindelig dagligdag.

Forsker og PsychSim projektleder ved Aarhus Universitet, Kamilla Pedersen, noterede sammen med en gruppe unge læger, denne mangel af omfattende træning til sundhedspersonalet i psykiatrien. Derfor indledte gruppen, i efteråret 2020 forankret i Afdeling for Psykoser - AUH Psykiatrien (Aarhus Universitets Hospital), Psykiatrien Region Midtjylland og VR virksomheden MANND et samarbejde for at skabe et nyt værktøj og psykiatrisk trænings simulering: PsychSim VR.

Løsning

PsychSim VR er et træningsværktøj til bl.a. medicinstuderende i psykiatrien, der understøtter deres indlevelse og forståelse for flere af de patienter, de kommer til at behandle. Det er et værktøj, der vil forberede dem på rollefordelingerne på sygegangene, deres første vagt, og potentielle faretruende situationer, samt hvordan man som hold griber situationer korrekt an.

PsychSim VR skiller sig ud grundet sit fokus på storytelling og filmiske virkemidler som musik, lyddesign, colorgrading og VFX i en ellers meget traditionel faglig og teoretisk tung sundhedssektor. Derudover så består den kreative brug af teknologi også af oplevelsens unikke koncept: tre VR film der viser forskellige poin-of-view perspektiver af samme situation. Det betyder at man som publikum kan opleve historien fra enten lægens, sygeplejerskens eller patientens perspektiv, tre personer med meget forskellige verdensbilleder og motivationer.

Historien omhandler den unge læge Cecilie, som har sin første vagt på akutafdelingen for akut psykiatri. Alarmen ringer, og herefter skal hun hurtigt afsted for at hjælpe sine kollegaer. Martin er en ung mand, der for første gang oplever at befinde sig på en psykiatrisk afdeling. Han er jurastuderende og efter en stresset eksamen, så befinder han sig pludselig uforstående på noget der ligner et hospital. Her begynder han at hallucinere og høre stemmer. Den i sundhedspersonalet som udløste alarmen var sygeplejersken Anne, som havde snakket med Martin kort tid før han blev psykotisk og faretruende.

I VR kan man opnå en høj grad af embodiment, dvs fysisk og psykisk indlevelse med en følelse af autenticitet og tilstedeværelse i den virtuelle verden, med potentiale for at understøtter den empatiske oplevelse og forståelse af en andens perspektiv til at skabe indsigt og forståelse for psykiske symptomer hos mennesker der kæmper med deres mentale helbred.

Med sine tre perspektiver på det samme scenarie, sætter PsychSim VR fokus på oplevelsen af, at have en psykose, samt de følelser og tanker, der følger med jobbet som både læge og sygeplejerske i skræmmende og uforståelige situationer, der kan opstå i behandlingen af patienter med en psykisk lidelse. De medicinfaglige perspektiver og den didaktiske struktur anvendes af underviseren til at invitere de studerende til at dele deres umiddelbare indtryk som kan give indblik i de studerendes overvejelser såvel som deres viden og holdninger som udgangspunkt for faglige diskussioner og refleksioner på håndtering af situationen fra flere perspektiver.

Resultat

PsychSim VR er på nuværende tidspunkt blevet et fast element på lægeuddannelsen i introduktion af medicinstuderende til det psykiatriske speciale på AUH universitetshospital. Indtil videre har over 450 medicinstuderende modtaget undervisning med PsychSim VR, siden det blev færdigt i august 2021. Dertil anvendes det også i introduktion og onboarding af nye læger.

De medicinstuderende har taget rigtig godt imod VR oplevelsen i undervisningen og udtaler bl.a.: “Det er vanvittigt at se. Der er en hel masse syner og vrangforestillinger, og man kan virkelig mærke patientens angst og frygt.” Læge Erik Perfalk udtaler “Sammenlignet med tavleundervisningen har de studerende nu følelserne med. Jeg kan mærke at de bliver mere engagerede og har gode diskussioner om realistiske oplevelser i arbejdet som læge”.

Der pågår forskning i anvendelse af PsychSim VR-materialet for at sikre, at undervisningen er anvendelsesorienteret og til direkte gavn for patienterne, så der ikke kun arbejdes under en antagelse om, at konceptet er virksomt, men også dokumenterer dette med den relevante evidens. Materialet må ikke risikerer at blive oplevet som underholdning, misforstås eller giver et suboptimalt udbytte hvorfor det er er helt nødvendigt, at en oplært og klinisk erfaren VR-instruktør medvirker til at målrette diskussioner for at læringspotentialet udnyttes.

Det er hensigten at PsychSim VR skal udvides til undervisning af andre faggrupper og studerende fra andre fag, psykiatrisk plejepersonale og andet personale i somatikken. Udbredelsen vil ske på en måde, så det sikres, at lærings formatet anvendes korrekt, og den planlagte forskning kan dokumentere effekten til gavn for fremtidige projekter i, og uden for, AUH universitetshospital Psykiatrien og Psykiatrien i Region Midt.

Aarhus Universitet

Kamilla Pedersen

Forsker & Projektleder PsychSim VR

MANND - Creative XR Studio

Maria Herholdt Engermann

Founder & XR Experience Designer

Rebekka Hedegaard Mikkelsen

XR Cognitive Specialist

Samarbejdspartnere

Afdeling for Psykoser - Aarhus Universitets Hospital Psykiatrien
Psykiatri faglig sparring og manuskript
Psykiatrien Region Midtjylland
Psykiatri faglig sparring

Billeder

Watch Video