Show 13. juni 2024

PFA Pensionsplanen

Umwelt

for

PFA Pension

Kategori :

Type :

Vinder af Platform Systems

SØLV VINDER

Som en naturlig efterfølger til Pensionstallet, har PFA med Pensionsplanen formået at integrere et proaktivt og stærkt redskab, der ikke kun understøtter kunderne, men også PFA’s rådgivningsdialog med kunderne. Man har på lang sigt formålet at organisere sig om en strategisk indsats og konsolideret data på tværs af systemer, hvorved man har simpliceret et ellers kompleks billede i et lav-interesse område. Øget transparens og et element af gamification gør Pensionsplanen til en værdig Sølvvinder, der motiverer til både større selvindsigt og større forståelse.

Baggrund

Pensionsselskaberne oplever en stigende interesse blandt pensionskunderne for deres pension, men for langt de fleste er pension stadig et område, der forbindes med lavinteresse, kompleksitet og noget, der vedrører en fremtid, der er svær at forholde sig til.
 
72 % er i tvivl om, hvad deres pensionsordning indeholder.
55 % er ikke, eller slet ikke bekymrede for, om de har tilstrækkelig opsparing til pensionisttilværelsen.
63% erkender, at de burde interessere sig mere for deres pensionsopsparing
Sagt på en anden måde: De færreste kunder forholder sig til pension. De føler sig magtesløse overfor emnet og orker ikke involvere sig. Derfor mangler de indsigt i egen situation, og har ikke forholdt sig til, hvad de har, hvad de har brug for og om deres forventninger kan indfries.
 
I 2013 udviklede Umwelt og PFA Pensionstallet. Et enkelt barometer der med et tal mellem 1 og 100 hjalp pensionskunden med at besvare det evigt anmasende spørgsmål: ”Sparer jeg nok op til pension?”. I et marked med stadigt øget konkurrence og forventninger fra pensionskunderne om stærke selvbetjeningsløsninger, ønskede PFA en naturlig efterfølger til Pensionstallet.
 
Den efterfølger har vi kaldt ”PFA Pensionsplanen”.
 
Hovedformålet med Pensionsplanen er at tiltrække og fastholde kundernes opsparing ved at styrke kundeoplevelsen og skabe en kobling mellem opsparing og nedsparing.

Hvor Pensionstallet fortæller hvad der sker hvis du ikke ændrer noget, fortæller Pensionsplanen hvad der sker, hvis du aktiv går ind og ændrer din pension. På den måde er den et mere dynamisk værktøj.
 
Samtidig skaber vi med Pensionsplanen et paraplykoncept for PFA’s rådgivning, der anvendes både i den personlige face-to-face rådgivning og den selvbetjente rådgivning online. Pensionsplanen er flagskibet for PFA’s nye agenda i rådgivningsdialogen, så der tages udgangspunkt i kundens liv, situation og forventninger frem for PFA’s produkter.

Løsning

PFA Pensionsplanen lever som en integreret del af mitpfa.dk, og gør det lettere og mere overskueligt for pensionskunderne at lave en samlet plan for opsparing til pension og udbetaling af pengene, når arbejdslivet er slut. Fx kan de på en visuel måde lege med deres tal og se, hvad det betyder for Pensionstallet, hvis de forhøjer deres frivillige indbetaling eller ændrer på deres pensionsalder.
 
PFA Pensionsplanen består grundlæggende af fire tæt forbundne værktøjer som for pensionskunden bidrager til at lægge en samlet visuel plan:
Pensionstallet, der viser hvilken andel af din nuværende løn du vil have til rådighed i 20 år på pension.
En Opsparingsplan hvor du kan sætte dit opsparingsmål og lave en plan for at nå det. Prøv for eksempel at justere på din pensionsalder og se effekten af merindbetaling og oplev hvordan det påvirker dit Pensionstal.
Et Formueoverblik, der viser hvordan din opsparing fordeler sig på pension, frie midler og fast ejendom.
En Udbetalingsplan, hvor du kan planlægge din pensionsøkonomi ved at fordele udbetalingen af dine pensinsopsparing og øvrige formue som det passer dig.
Teknisk er løsningen en videreudvikling af PFA’s AngularJS frontend, med adskillige interaktive visualiseringselementer skrevet i d3.js.

Resultat

Siden lanceringen den 5. september 2015 og frem til medio december 2015 er muligheden i Pensionsplanen for at simulere en forhøjelse af den frivillige indbetaling anvendt hele 24.000 gange, mens der er foretaget 42.000 ændringer af pensionsalderen. Herudover er der også mange, der har valgt at opdatere Pensionsplanen med oplysninger om deres øvrige langsigtede opsparing - fx frie midler i banken, friværdi i boligen mv. Det er sket i alt 29.000 gange, og det er positivt, fordi pensionskunderne på den måde får et samlet formueoverblik, der klæder dem på til at træffe de rette beslutninger om deres fremtidige økonomi.
 
”Tallene for brugen af Pensionsplanen viser, at mange gerne vil engagere sig i deres pension, når de blot har værktøjer og anbefalinger ved hånden, som gør det nemt og hurtigt at se konsekvenserne af de valg, de træffer. For eksempel kan kunderne få et samlet formueoverblik, der klæder dem på til at træffe de rette beslutninger om deres fremtidige økonomi,”
Peter Munk Kristoffersen, Projektleder på Pensionsplanen. 
De mange klik på Pensionsplanens forskellige elementer har betydet, at der på nuværende tidspunkt allerede er genereret omkring 11.000 konkrete opsparings- og udbetalingsplaner. Det viser, at mange gerne vil engagere sig i deres pension, når de blot har værktøjer og anbefalinger ved hånden, som gør det nemt og hurtigt at se konsekvenserne af de valg, de træffer.
 
Pensionsplanen bliver løbende opdateret og forbedret efter input fra brugerne og vores egne erfaringer.

PFA Pension

Jesper Bjerre

Director of Market

Umwelt

Adam Skovbæch Pedersen

Executive Producer & Associate Partner

Christian Werther

Senior Product Designer & Associate Partner

Neal Drasbeck

Digital Design Director & Associate Partner

Ralf Sohl

CTO & Senior Partner

Martin Michael Hansen

CEO & Senior Partner

Sanne Dideriksen

Front-End Developer

Billeder

Watch Video