Show 13. juni 2024

GivMigSvar.nu – Retsforbeholdet

Stupid Studio

for

Folketingets EU-Oplysning

Kategori :

Type :

Baggrund

Udfordringen for dette projekt var, at omsætte et komplekst politisk emne - Retsforbeholdet - til letfordøjelig kommunikation, der ikke alene oplyser, men som også engagerer befolkningen.

Målsætningen var at skabe et oplysningssite om afstemningen til borgerne. Målgruppen blev defineret som alle danskere der kunne stemme, så én af udfordringerne var her især at ramme bredt.
Samtidig skulle der i denne bredt definerede segmentgruppe tilgodeses behov for både de brugere, der ønskede at få et hurtigt overblik over afstemningens konsekvenser, samt de brugere der ønskede en mere dybdegående informationssøgning.

En overvejende tendens blandt de stemmeberettigede var en manglende interesse for EU afstemningen, fordi de fandt emnet fjernt og komplekst og stillede spørgsmålstegn ved: Har det nogen betydning for mig?

Løsning

Konceptet for kommunikationen blev skabt ved at anerkende brugernes usikkerhed og berøringsangst overfor emnet og stille sig i brugernes sted.
Vi valgte derfor, at stille de mest almindelig spørgsmål ift. emnet direkte på sitet og derved kommunikere i øjenhøjde med brugerne.

Den primære kommunikationsplatform blev et responsivt site. Vi var bevidste om, at vi havde relativt kort tid til at forsikre de besøgende om, at det var det rigtige sted, de var landet, og at sitet indeholdt den viden, de havde søgt efter. Vi valgte derfor at skabe et visuelt univers, hvor vi gennem video, illustrationer og animation inviterede brugeren til at komme hurtigt igang, og hvor de på en hurtig og overskuelig måde kunne sætte sig ind i emnet.

For at gøre det nemmere at forstå emnet, udviklede vi en forklarings-ordbog på de komplekse termer, der gennem et tooltip gav en hurtig forklaring på ord som tilvalgsordning, suverænitet og parallelaftaler. Samtidig var vi bevidste om, at vi ikke kunne forklare alle detaljerene på kampagnesitet, så vi præsenterede brugeren for de rigtige links til øvrige sites, hvorfra de kunne gå endnu mere i dybden. For de brugere, der gerne ville vide hvad deres parti anbefalede, samlede vi politiske udtalelser fra alle partierne og lavede en visuel præsentation, der gav en klar indikation på om de anbefalede et ja/nej.

Det visuelle koncept udviklet til sitet, med illustrationer og animationer, gav os en unik mulighed for at bruge det levende univers på andre platforme. Til promovering af sitet, skabte vi små animationer, der stillede de relevante spørgsmål til brugerne, til brug på de sociale medier.

Resultat

I kampagnens levetid (14 dage op til afstemning) var der næsten 300.000 danskere der brugte sitet.

På selve valgdagen blev sitet promoveret af Facebook, og gennem hele kampagnens levetid blev sitet aktivt delt på de sociale medier, som anbefalinger til at komme igang.

Statistikken viser at folk i gennemsnit brugte 5 min. og 16 sek. på sitet i weekenden op til valget.

Folketingets EU-Oplysning

Iben Tybjærg Schacke-Barfod

Koordinator EU-Oplysningen

Nina Møller Porst

Fuldmægtig

Stupid Studio

Bjarne Christensen

Partner & Creative Director

Sine Christensen

Producer

Ane Vithner

Motion Designer & Animator

Søren Bo Bastian

Senior Art Director

Jakob Chrøis

Motion Designer

David Adalberth Andersen

Frontend Developer

Billeder