Show 13. juni 2024

Flex Platform

IBM Danmark

for

Københavns Kommune

Kategori :

Type :

annoncoer

Vinder af Digital Transformation

BRONZE:
Denne komplekse løsning, både på teknologi og interessant samarbejde, har potentiale til at skabe en transformation til vores og klodens bedste. Vi glæder os til at se casen igen, når der er flere resultater i hus.

Vinder af Public Sector and Government - Tech Development

SØLV:
Med flexplatformen har Københavns kommune lavet et fælles batteri, som gør vi kan give strøm til de vigtigste aktiviteter under brownouts. Flexplatformen demonstrerer en ny tilgang til samarbejde på tværs af myndigheder og virksomheder. Flexplatformen adresserer en yderst aktuel udfordring. Flexplatformen gør, at køledisken i supermarkedet fortsat får strøm, svømmehallen fortsat er opvarmet når de ældre svømmer, mens kontorbygninger sænker temperaturen et par grader om aftenen og i week-enden. Flexplatformen viser stort udsyn ved at tænke ny samarbejdsform om en teknisk løsning og udmærker sig ved sin skalerbarhed. Denne løsning har potentiale til at være til gavn for endnu flere i både offentlig og privat sektor.

Baggrund

Energibranchen befinder sig i en stor transformation som aldrig før. Som et resultat af at presset øges for at reducere CO2-emissioner gennem ambitiøse klimamål ved at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer, accelererer væksten i vind- og solenergi og elektrificering gennem flere elkøretøjer og varmepumper.

I Danmark har vi valgt at satse på vind som vores primære kilde til grøn energi. Men når vinden ikke blæser, og vi er i underskud af elproduktion, så er strøm fra fossilfyrede reservekraftværker igen den nødvendige backup-strømkilde til at forsyne de danske forbrugere. I disse situationer kan det synes umuligt at opnå Danmarks fulde overgang til CO2-neutralitet.

Det ønsker Flex Platformen at lave om på ved at indfri et potentiale, Danmark allerede har tilgængeligt.

For den gode nyhed er, at Danmark allerede har et stort uudnyttet og bæredygtigt alternativ til backup-strømkilder tilgængeligt. Vi kan nemlig udnytte landets bygninger som virtuelle batterier - når det blæser meget, kan vi lagre ekstra energi, som vi så kan udnytte, når der ikke er vind nok. Flex Platformen, et samarbejde imellem Andel Energi og IBM Danmark, er en innovativ digital løsning, der udnytter muligheden for at lagre energi i bygningernes ventilations-, køle- og varmesystemer, samt elkøretøjer. Denne mulighed kaldes for forbrugsfleksibilitet.

I Danmark står bygninger for cirka 40% af vores totale energiforbrug og cirka 36% af CO2-udledningerne. Godt en 1/3 af bygningers samlede forbrug regnes for at være fleksibelt. Derfor er offentlige og private bygningers bidrag til forbrugsfleksibilitet et rationelt sted at starte.

Flex Platformen muliggør, at forbrugsfleksibiliteten i bygningerne kan udnyttes ved at reducere, øge eller forskyde elforbruget i bygningens ventilations-, køle- og varmesystemer uden at genere brugerne eller processerne i bygningerne.

Flex Platformen hjælper dermed bygningsejere, såsom kommuner, store supermarkedskæder, administrationsbygninger, landbrug, lufthavne, m.m., med at reducere CO2-aftryk og indstille sig på grønnere succes ved at anvende en fleksible tilgang til deres strømforbrug – samtidigt med at de modtager betaling for det.

I dag betaler man reservekraftværker for at stå til rådighed og for den strøm, de leverer i situationer, hvor det ikke blæser. Denne betalingsmodel ændrer Flex Platformen på ved i stedet at betale forbrugeren for at levere samme ydelse. På den måde demokratiseres rollen og betalingen til reservekraftværker tilbage til brugerne, og gør dermed elforbruget grønnere og billigere.

Løsning

Andel Energi og IBM Danmark bidrager til at sætte nye standarder for bæredygtighed inden for energibranchen. Gennem udviklingen af Flex Platformen og etableringen af dets omgivende økosystem, er Andel Energi og IBM Danmark førende for levering af nødvendig fleksibilitet til energisystemet.

Flex Platformen er en 100% digital løsning, som ikke kræver installation af dyre kontrolbokse eller elmålere. Flex Platformen anvender tingenes internet (IoT), kunstig intelligens (AI) og blockchain til at forudse, afstemme og udnytte forbrugsfleksibiliteten i bygningernes ventilations-, køle- og varmesystemer, samt elkøretøjer. Når elnettet skal balanceres på grund af manglende strøm, analyserer Flex Platformen hvornår vi kan op- og aflagre energi i bygningernes elektriske systemer uden at gå på kompromis med komforten.

Flex Platformen bruger tingenes internet (IoT) til at kommunikere igennem bygningens bygningsstyringsautomatik for at sikre, at kommunikationen til de enkelte elektriske anlæg er sikker og omkostningslav. Derudover bruger platformen blockchain til at erstatte fysiske elmålere til registrering af, hvor meget fleksibilitet et anlæg har leveret. Teknologien gør det muligt at skabe et afregningsgrundlag, så bygningsejeren bliver kompenseret for præcis den fleksibilitet, de har bidraget på tværs af sine bygninger og elektriske anlæg.

Flex Platform omsætter altså bygningernes fleksible elforbrug til bæredygtige og økonomiske gevinster for bygningsejerne:

• De reducerer CO2-udledningen og hjælper udfasningen af reservekraftværker
• De sikrer forsyningssikkerhed i elnettet og hjælper med at undgå kontrolleret strømafbrydelse for tusindvis af danske husstande
• De modtager betaling for forbrugsfleksibiliteten og sikre energibesparelse

Løsningen er en af de eneste energieffektiviseringsløsninger, som er tilbagebetalt inden for et år. Forretningsmodellen bag Flex Platformen er designet til at omfatte og gavne et økosystem af forbrugere og elhandlere på tværs af alle sektorer for at forbinde og høste fleksibiliteten fra så mange elektriske anlæg som muligt.

Jo flere bygninger, som kobles på Flex Platformen, des mere forbrugsfleksibilitet kan tilbydes ind i til at balancere energisystemet og jo hurtigere får Danmark udfaset reservekraftværkerne og opnået vores klimamål.

Flex Platformen udnytter vores eksisterende bygningsmasse – intet skal bygges, intet skal etableres og dyre installationer undgås. Danmark har allerede massen tilgængeligt og det bør vi udnytte.

Resultat

Uden at gå på kompromis med komforten byder flere virksomheder i dag deres forbrugsfleksibilitet ind på energimarkedet via Flex Platformen. Løsningen er i dag i drift hos Københavns Kommune, Salling Group, DOT A/S, ATP og EY. De bidrager hermed alle til Danmarks klimamål og stiller deres fleksible elforbrug til rådighed i perioder, hvor andre har større behov for det.

Københavns Kommune: I dag byder Københavns Kommune sit fleksible elforbrug fra 14 bygninger. I januar 2023 kom de i drift, og ved udgangen af året forventes det, at kommunen har reduceret sin elregning med 305.000 kr. og sparet 63 tons CO2. Kommunen sikrer derudover elektricitet til ca. 410 husstande i tilfælde af en kontrolleret nedlukning af elnettet (brown out). Potentialet er stort, da kommunen har 3.600 offentlige ejendomme.

Salling Group: I januar 2023 kom 50 Netto-butikker i drift. Salling Group stiller i dag ca. 200 dagligvarebutikker til rådighed via Flex Platformen. De kobler ca. 50 dagligvarebutikker på løsningen om ugen, og det forventes, at inden sommer 2023 vil samtlige 528 Netto-butikker være onboardet.

I Danmark er der ca. 2.800 dagligvarebutikker. Netto-butikkerne er eksempler på mindre dagligvarebutikker, så når de større butikker og indkøbscentre indtænkes i ligningen, er der meget fleksibilitet at hente på tværs af Danmark.

DOT A/S: I januar 2023 kom DOTs zinkgryde i drift på Flex Platformen. Ved at stille sin zinkgryde til rådighed kan DOT sikre elektricitet til ca. 900 husstande i tilfælde af en kontrolleret nedlukning af elnettet (brown out). DOT er med til at demonstrere hvordan danske industrivirksomheder kan tilbyde fleksibilitet selv ved kritiske processer. De repræsenterer et stort potentiale, når man indtænker hvor mange danske virksomheder, der kan lagre energi og tilbyde fleksibilitet fra sine køle- og varmeprocesser.

EY: EY stiller i dag deres hovedkontor til rådighed for energimarkedet. De kom i drift på Flex Platformen i februar 2023. EY reducerer 22 tons CO2 og sikre grøn strøm til ca. 600 danske husstande. Potentialet er stort, da casen kan udrulles til alle store kontorbygninger i hele Danmark.

Investeringen i at koble bygninger op på Flex Platformen og hermed kan balancere energisystemet, er tilbagebetalt inden for 6-12 måneder. Næste step bliver at udforme en finansieringsmodel hvor nye deltagere på løsningen ikke behøver at foretage en upfront investering.

Københavns Kommune

Anders Lyngtorp

Chef for Energi og Teknik, Københavns Kommune

IBM Danmark

Trygve Skjøtskift

Associate Partner

Andrea Ladegaard Pallesen

Senior Business Consultant

Christian Ahn Albertsen

Associate Partner

Jesper Braum

Senior Partner

Camilla Palm Lethenborg

Associate Partner

Rubathas Thirumathyam

Senior Managing Architect

Benedicte Strøm

Kommunikationschef

Samarbejdspartnere

Ole Vestergaard
CEO, Andel Energi
Flemming Silius Nielsen
Afdelingsleder, Andel Energi
Mikkel Hauge Jensen
Head of Sales, Energi Danmark

Billeder

Watch Video