Show 13. juni 2024

EWII sætter data fri

Immeo

for

EWII

Kategori :

Type :

andet

Vinder af System Platforms and Architecture

BRONZE:
EWII har med sin nye system- og integrationsplatform, gjort op med en gammel og rodet systemstruktur hvor adgangen til data og udnyttelse af disse har været praktisk taget umulig. Via et godt tænkt løsningsdesign med en integrationsplatform der kan hente data fra kernesystemer og udstille disse via API'er, har de skabt en holdbar og skalerbar løsning, hvor security by design er tænkt ind fra starten som en naturlig del af løsningsdesignet. Det giver forretningen langt enklere adgang til data og bedre mulighed for implementering af nye løsninger, hvilket skaber et godt fundament for fremtidige resultater.

Baggrund

Forsyningsselskabet EWII har en ambition om at blive Danmarks stærkeste og mest kundevendte forsyningssupermarked indenfor vand, varme, strøm og internet. Men de stod med en brændende platform. De kunne ikke indfri deres forretningsmæssige ambition og blive danskernes fortrukne forsyningsselskab ved at udvikle nye, intelligente digitale services og skabe personaliserede kundeoplevelser, fordi deres it-landskab og ufleksible arkitektur spændte ben for deres vision.

EWII havde et systemlandskab, der var bygget uden arkitekt, uden blik for helheden og afhængighederne mellem systemerne. De havde en række punkt-til-punkt-integrationer, i de tilfælde, hvor der rent faktisk var en integration, men de manglede en samlet integrationsplatform og -strategi, som kunne sikre konsistens, genbrugbarhed og afkobling mellem systemerne. Et eksempel var, hvis de lukkede for deres afregningssystem, så stoppede selvbetjeningen med at virke.

Hele systemlandskabet var tæt koblet, både kildesystemer og de kundevendte systemer, så hvis man rettede noget i ét system, skulle man ofte også rette det i flere andre. Derudover var der ikke nogen klar definition af, hvilket system, der ejede, hvilke data. Det betød en masse manuelt arbejde, hver gang de skulle lave en ændring.

Derudover havde EWIIs kundevendte løsninger dybe tekniske afhængigheder mod legacy-systemer med en masse specialtilpasninger og derigennem en stor historisk ’it-gæld’. De brugte systemer til en hel anden funktionalitet end systemerne var beregnet til. Og sidst, men ikke mindst, så var der ikke klare regler for håndtering af master data management eller strukturer for data governance.

I disse år er EWII på en ambitiøs digitaliseringsrejse, som kræver udstilling af data og systemer til både interne arbejdsgange, men i lige så høj grad ud mod kunderne og eksterne samarbejdspartnere. Det har krævet, at de har fået udviklet en moderne og servicebaseret it-arkitektur, som kan skaleres til efterspørgslen af data og sikre en kontrolleret og sikker adgang til data.

Baggrunden for løsningen var at fremtidssikre deres it-landskab og skabe fleksibilitet og gøre det nemt at udvikle nye digitale produkter og services i et sammenhængende digitalt økosystem.

Løsning

En del af løsningen blev at bygge en ny it-arkitektur og infrastruktur baseret på en forretningsorienteret integrationsplatform, som skulle være i stand til lynhurtigt at tilpasse sig forretningens krav og ønsker. Platformen skulle understøtte udstilling af forretningsorienterede services og håndtering af data, og samtidig skulle den være teknisk robust med skrappe sikkerhedskrav, skalerbarhed og sikre en afkobling af kritiske legacy-systemer.

Integrationsplatformen er baseret på en række Business Capabilities, som er afkoblede selvstændige microservices. Hver microservice definerer og håndterer et givent forretningsdomæne (f.eks. kontrakter, produkter osv.), der bliver brugt til udstilling af services til og fra kildesystemer. Derudover sikrer platformen data governance gennem en systemuafhængig datamodel for hvert domæne, inklusiv værktøjer til overvågning og vedligeholdelse af datakvalitet og standarder.

Business Capabilities er grundstenen i den forretningsorienterede it-arkitektur, der giver let adgang til data og håndterer tidligere tunge processer som master data management på en moderne og agil måde.

Arkitekturen har indbygget sikkerheden. Løsningen er bygget omkring princippet ’Security by design’. Det betyder, at EWII har defineret, hvilken sikkerhed, der skal være, og hvem der må have adgang til hvilke data. Der tages højde for klassiske sikkerhedsaspekter omkring udstilling af data, men også på rolle- og rettighedsniveau er sikkerheden bygget ind i Business Capability-laget.

Løsningen giver også EWII mulighed for at arbejde med data og datakvalitet på en helt anden måde end de har kunnet tidligere. Der er bygget kontroller, der er med til at monitorere og rapportere på datakvaliteten, men også mekanismer og værktøjer til at forbedre datakvalitet løbende.

Teknisk er løsningen bygget på moderne cloud-komponenter i Microsoft Azure, som kan skaleres op og ned efter behov, hvilket både giver en højere driftssikkerhed og optimering af løsningens driftsomkostninger.

Løsningens Business Capability-lag gør det muligt for EWII at arbejde på tværs af hele forretningen - både på projekter og mellem forskellige dele af organisationen. Det betyder, at kildesystemet ikke længere er relevant eller hvor data kommer fra. I stedet kan de fokusere på, hvilke data der er behov for og til hvilket formål. På den måde er tidligere begrænsninger i et givent kildesystem taget helt ud af ligningen og EWII kan nu bruge data intelligent ud mod deres kunder og samarbejdspartnere.

Resultat

Løsningen har skabt et vigtigt fundament for at udvikle EWIIs forretning og skabe nye innovative services til deres kunder. Med deres nye platform og arkitektur, kan de engagere så mange, som muligt, i deres forbrug af el, vand, varme og internet og sammen være med til at understøtte den grønne omstilling og flytte Danmark i den rigtige retning.

Med deres nye integrationsplatform har EWII fået en bedre data governance og etableret klare processer for, hvordan de arbejder med data på tværs af teknik og organisation. Platformen gør det også er muligt for en kunde selv at rette forkert data, som opdateres automatisk i kildesystemet, uden tunge manuelle processer.

Løsningen sikrer, at EWII får samlet og udstillet data om deres kunder på en langt mere struktureret og effektiv måde. De har fået en fælles datamodel, der giver dem et fælles sprog mellem forretningen og IT. Før lå data i siloer, men med den nye tværgående datamodel, bliver data til konkrete indsigter, de kan bygge forretningsbeslutninger på og give bedre samarbejdsmuligheder internt i organisationen.

EWII har nu mulighed for en markant hurtigere time-to-market og bedre skalering af nye, smarte digitale services til deres kunder.

Deres samlede datakvalitet bliver også løbende langt højere gennem agil data management. Det betyder, at de kan frigive ressourcer i service- og afregningsafdelingerne, som før sad med manuelle, tidskrævende dataoprydningsopgaver. Datakvaliteten er også vigtig i forhold til branchestandarder, der er gældende for forsyningsbranchen, som de nu nemmere kan efterleve.

Den nye Azure-baserede arkitektur er bygget på princippet ’build once – use everywhere’ - og det er nøglen til EWIIs fremtidige succes. Det betyder nemlig, at data kan blive brugt på tværs af forretningsorienterede services. Deres innovationskraft er nu meget stærkere og de har fundamentet til at udvikle deres forretning efter kundernes behov.

Den samlede platform vil EWII bruge til at give personaliseret rådgivning til kunderne om deres forbrug på tværs af forsyningsarter og gøre dem mere nysgerrige på energi generelt, som f.eks. at kunne følge med i prisudviklingen på el eller sammenligne sit vand- eller elforbrug med en lignende husstand.

Det sker bl.a. gennem en ny selvbetjeningsplatform og en tilhørende kommunikationsplatform, der skal smelte sammen med ewii.dk og skabe en helt ny samlet online kundeoplevelse på tværs af alle ens forsyninger og digitale kanaler. Her vil kunderne i fremtiden kunne opleve mere relevant og personaliseret indhold kombineret med en høj stabilitet og performance grundet afkoblingen i EWIIs nye arkitektur.

EWII

Kristian Iversen

Head of IT

Mette Daugård

Direktør for Forretningsudvikling, Marketing & Branding

Immeo

Peter Plauborg

Partner

Ivan Beltoft

Partner

Daniel Nørgaard

Partner

Rasmus Corlin

Principal Architect

Rune Engelbøl Friis

Principal Architect

Jonas Lindholt Gregersen

Senior Consultant

Anders Nannerup Kristensen

Manager

Anders Kåre Fogh Olsen

Principal Architect

Samarbejdspartnere


Watch Video