Show 13. juni 2024

ejendom.com – Fremtidens drift og vedligehold af ejendomme

Dwarf

for

ejendom.com

Kategori :

Type :

andet

Vinder af Digital Value Proposition

BRONZE:
I en underdigitaliseret branche leverer ejendom.com en imponerende løsning med en masse perspektiver og stort potentiale - ikke mindst ift. bæredygtighed og big data.
Juryen giver bronze og gerne mere i takt med at resultaterne bliver endnu større.

Vinder af Innovation

BRONZE:
Løser et problem for frivillige og ulønnede mennesker, som bliver fritaget for en meget stor arbejdsbyrde. Flot og brugervenlig eksekvering. Man får det hele samlet ét sted, og der er fuld transperans.

Baggrund

Det svinger, men hvert år bliver der brugt et par hundrede milliarder på byggeri i Danmark. Halvdelen på nybyggeri – den anden halvdel på at vedligeholde de 2,5 millioner bygninger, der allerede er bygget.

Mens alle beslutninger omkring vedligeholdelse af et parcelhus træffes af den enkelte ejer, er det mere kompliceret, når det kommer til etagebyggeri, hvor alle de ydre ramme aftales og styres på tværs. Det er alt, hvad der handler om de ydre rammer: Tag, isolering, vinduer, altaner, installationer, facader, klimasikring, loft, kælder, fællesarealer osv. Det vil sige, at langt de fleste dyre og komplicerede vedligeholdelsesopgaver kræver buler af papirarbejde og masser af koordinering.

Løsning

Ejendom.com er platform-as-a-service, hvor forskellige målgrupper kan leje hele eller dele af løsningen og bruge den til at styre og dokumentere vedligeholdelsen af en eller flere ejendomme.
På ejendom.com er det ejerne af ejendommen, der ejer ejendommens data og kan styre, hvem der har adgang til hvilke data. De kan nemt og hurtigt tilføje og slette bestyrelsesmedlemmer. De kan beslutte, at alle beboere har læseadgang, og de kan give rådgivere og andre samarbejdspartnere permanent eller midlertidig adgang til ejendommens data.

Kernen i løsningen er en tilstandsrapport, der dokumenterer bygningens tilstand i detaljer - og en tilhørende dynamisk vedligeholdelsesplan, der udarbejdes og holdes ajour af den valgte byggerådgiver. På den måde kan ejeren af ejendommen altid overskue budgettet for de kommende 10 års opgaver og dykke ned i dokumentationen for hver enkelt opgave. Data fra energimærket, herunder den potentielle energibesparelse ved hver enkelt opgave, er en del af datagrundlaget.

Et dashboard giver ejeren et hurtigt overblik over status på alle aktuelle opgaver, og hvordan ejendommens stand, vedligeholdelsesbehov og energieffektivitet ligger i forhold til andre ejendomme.

Løsningen er bygget som en dekoblet løsning. Frontenden, der betjener alle brugertyper – fra bestyrelsesmedlemmer og porteføljeejere til dataleverandører og rådgivere, er kodet i React, Next.js suppleret med Talewind for at holde CSS’en så effektiv som muligt. Chartjs-2 er brugt til datavisualisering.

Backenden med rettighedsstyring, forretningslogik og beregningsmotor er udviklet i Laravel, og ejendom.com har et betjeningspanel i Laravel Nova. Kommunikationen mellem front- og backend foregår som en restful service og er sikret med et Laraval Passport token. Løsningen scorer 98-100/100 i en Google Lighthouse test – og det er nogle få bevidste designvalg, der holder os fra at score 100 ud af 100, på alle parametre.

Resultat

Bestyrelser i andel- og ejerboligforeninger har et up-to-date overblik over, hvad der er lavet tidligere, og hvad der er planlagt af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver – og ingen viden går tabt, når der skiftes ud i bestyrelsen.

Byggerådgiveren vedligeholder og opdaterer data ét sted og slipper for at genfremsende alt fra byggemødereferater til tegninger og budgetter – eller udarbejde nye udgaver af papirrapporter hvert andet eller femte år. De første målinger viser en samlet tidsbesparelse på cirka 40 procent.

Porteføljeejere – f.eks. pensionskasser – har adgang til et udvidet benchmark- og budgetværktøj. Her kan de sammenligne og filtrere på alle data og nøgletal på tværs af porteføljen og bruge data til at prioritere og planlægge vedligeholdelsesarbejdet for hele ejendomsporteføljen.

Løsningen er udviklet i tæt samarbejde med en rådgivende ingeniørvirksomhed og gik live den 1. november 2021. I dag har 200 ejendomme med i alt 8.000 lejligheder taget ejendom.com til sig. Til sammen har de oprettet over 6.000 drifts- og vedligeholdelsesopgaver på platformen til en samlet værdi af 1,3 milliarder kroner.

Det er 1,3 milliarder der bliver brugt på at forlænge bygningernes levetid og gøre dem mere energieffektive.

På den måde bidrager ejendom.com til et mere bæredygtigt byggeri. Ifølge FNs Miljøorganisation tegner bygninger (scope 1, 2 og 3 for byggeri, vedligeholdelse og drift) sig for næsten 40% af de globale C02-udledninger, så der er nok at tage af. Både i forhold til energieffektivitet, når bygningen er i drift og i at vedligeholde bygningerne, så levetiden af byggeriet forlænges.

ejendom.com

Tomas Zhang Mathiesen

CEO

Jeppe Blohm Nielsen

Co-founder

Anders Bang Olsen

Co-founder

Dwarf

Sophie van Moorselaar

Project Manager

Kim Skjoldborg

CSO

Danni Olsen

Frontend Developer

Jesper Kold-Hansen

Lead PHP Developer

Kristoffer Rath Hansen

Backend Developer

Rasmus Jappe Kristiansen

Senior Digital Designer

Maria Frøsig Christensen

Digital Designer

Manees Joakim Newton Nør

Client Service Director

Jonas Braagaard

Senior UX Designer

Samarbejdspartnere


Watch Video