Show 13. juni 2024

Boliganalysen – fra massekommunikation til målrettede budskaber

Viegand Maagøe A/S

for

Energistyrelsen

Kategori :

Type :

andet

Vinder af Public Sector and Government - Tech Development

BRONZE:
Boliganalysen er et intelligent og personaliseret digitalt værktøj til landets boligejere, hvor Energistyrelsen har skabt en nem adgang til at mindske klimaaftrykket. Kommunerne er samtidig engageret i at målrette lokale kampagneindsatser ud fra den fælles platform, så relevansen og effektiviteten bliver højere.

Baggrund

Vi skal reducere vores CO2-udledning dramatisk i de kommende år, og det gør store forandringer nødvendige i vores boliger, for 40 % af vores energiforbrug går til opvarmning af bygninger, og størstedelen af vores energiforbrug kommer fra fossile brændsler. Heldigvis findes der teknologi og viden, der gør det muligt at opvarme boligerne effektivt og uden, at energiforbruget bliver en belastning for klimaet.
Nøglen til at skære kraftigt ned på vores CO2-udledning ligger i at få mere ud af den energi, vi bruger i vores boliger. Det gør vi gennem energirenovering og omstilling til mere klimavenlig opvarmning.

Kommunerne har påtaget sig en hovedrolle i indsatsen for at opnå Danmarks mål om CO2-neutralitet i 2050, og kommunernes klimamedarbejdere er meget bevidste om, at vejen til en aktiv indsats fra boligejerne går gennem saglig oplysning og inspiration om deres muligheder for at opnå massive besparelser på varmeregningen.

En effektfuld informationsindsats kræver imidlertid en stor indsats for den enkelte kommune, og udfordringen med at skabe fagligt velfunderet rådgivning er ressourcekrævende. Erfaringen viser også, at hvis boligejerne i praksis skal handle på informationskampagner, så forudsætter det, at informationen er så personlig som muligt og rammer meget præcis ned i deres virkelighed.

Så hvordan kan kommunen tilbyde borgerne viden og bedre forudsætninger for at vælge klimarigtigt, når ressourcerne er begrænsede?

Her giver det mening at samarbejde kommunerne imellem og skabe analysegrundlag, metoder og budskaber, der kan anvendes på tværs af kommunegrænser. Det er desuden et krav, at arbejdsbyrden skal nedbringes dramatisk for, at kommunerne i praksis kan gennemføre kampagner.

Det er her, Boliganalysen kommer ind i billedet: Et digitalt værktøj, der automatiserer hovedparten af det benarbejde, der er nødvendigt for at skabe målrettede kampagner.

Løsning

Boliganalysen er et digitalt værktøj, som hjælper kommunen med at kommunikere effektivt og målrettet til boligejere om muligheder for at spare på energiregningen. Med Boliganalysen kan kommunens klimamedarbejdere målrette oplysning og inspiration til udvalgte boligejere, f.eks. om muligheder for at konvertere til fjernvarme eller varmepumpe til boligejere med naturgas.

Kommunens klimamedarbejdere finder relevante modtagere med enkle analyseværktøjer, som trækker på en lang række forskellige offentlige data om de enkelte huse. Det er grunddata om boligen som f.eks. oplysninger om husets størrelse, byggeår, opvarmningsform osv., og så er det data fra husets energimærke, som har detaljerede oplysninger om husets energitilstand og muligheder for større og mindre tiltag, der kan give boligejeren besparelser. Med en kortfunktion får klimamedarbejderne overblik over boligernes placering, understøttet af enkle muligheder for at segmentere ud fra geografiske aspekter, så kampagnerne kan ramme helt ned på landsby-, gade- eller husniveau , hvis nødvendigt.

Når klimamedarbejderen har udvalgt en modtagergruppe, er næste skridt at finjustere budskaberne. Boliganalysen indeholder komplette kampagneskabeloner med budskaber, beregnere og kampagneelementer, som kommunens medarbejdere kan anvende, som de tilbydes, eller tilpasse efter behov og formål.

Den enkelte boligejer modtager link til en unik webside med indhold, der nøje er tilpasset modtagerens boligforhold. Det kan f.eks. være et overblik over økonomien i at skifte til en mere klimavenlig opvarmning eller muligheder for energibesparende renoveringer som f.eks. efterisolering eller nye energiruder.

Boliganalysen er med til at sikre, at kommunerne når deres klimamål, og hjælper borgerne med at finde løsninger, der ikke bare giver gode besparelser, men i de fleste tilfælde også en mere komfortabel bolig.

Tidligere kunne det tage kommunernes klimamedarbejdere op til 14 dage at indsamle data, definere en målgruppe og opsætte f.eks. en mailkampagne. Samme opgave kan nu løses godt og effektivt på en formiddag eller mindre – men nu med kampagneindhold, der er tilpasset den enkelte modtager. Hvad der før var generiske budskaber til én stor gruppe, er nu blevet individuelt tilpassede indsigter og budskaber.

Med Boliganalysen har kommunerne fået mulighed for at forlade ressourcekrævende, generisk massekommunikation til fordel for målrettede budskaber og indsigter, der hjælper den enkelte borger.

Resultat

Og det kan mærkes i kommunerne:

F.eks. tilbød Energistyrelsen en færdig kampagne i Boliganalysen til at oplyse borgere om muligheden for fjernvarme. I den forbindelse brugte 44 (ud af 98) kommuner Boliganalysen til formidlingen. Mange kommuner valgte at mikrosegmentere deres samlede målgruppe, så kommunikationen kom helt tæt på den enkelte modtager. I Faaborg-Midtfyn Kommune blev hovedkampagnerne f.eks. versioneret i 55 særligt tilpassede kampagner designet til enkelte segmenters specifikke situationer.

I 2022 onboardede vi mere end 60 nye kommuner, så 92 kommuner (ud af 98) nu er brugere af Boliganalysen.

Og kommunernes anvendelse er støt stigende.

Alene i 2022 så resultaterne således ud:
- Kommunerne opsatte 450 kampagner og gennemførte mere end 300 dataanalyser
- Ejerne af flere end 400.000 husstande har fået brev med link til unikke hjemmesider
- Mere end 45.000 boligejere har besøgt deres unikke side, svarende til en open rate på 11.25%

Energistyrelsen

Morten Høg

Specialkonsulent, Center for Energieffektivisering

Vincent Rudnicki

Enhedschef, Center for Energieffektivisering

Viegand Maagøe A/S

Michael Reuss

Seniorrådgiver

Pernille Yding Fredslund

Seniorrådgiver, Chef for Digital

Kristian Madsen

Senior Konsulent, Energi

Casper Hach

UX og Design, Freelancer

Samarbejdspartnere

RealDania
Middelfart Kommune
Høje Taastrup Kommune
Lolland Kommune
KL
Jens Beltofte, FFW
Compent

Watch Video