Show 13. juni 2024

A company’s legacy goes further than just having a good story

Devoteam Creative Tech

for

Legacy

Kategori :

Type :

andet

Baggrund

Legacy er bygget på en rebelsk ånd og et ambitiøst koncept. Efterhånden som nye klimareguleringer, CO2-afgifter og virksomheders bæredygtighedsstrategier bliver en topprioritet i samfundet og i virksomhederne, er vores drøm om at hjælpe med at accelerere den grønne omstilling stærkere end nogensinde. Men selv med de bedste hensigter, stiger CO2-udledningen stadig over hele kloden. Derfor har Legacy udviklet en software, som kan løfte klimaindsatsen til nye højder for tusindvis af virksomheder ved at måle, spore og dokumentere CO2-emissioner.

Legacy tror på, at overskuelighed er afgørende for at få så mange virksomheder med ombord på bæredygtighedstoget som muligt. Ved at benytte digitalisering, automatisering og brugervenligt design, har vi derfor bygget en software, der gør CO2-overblikket nemt tilgængeligt for virksomheder i ejendomsbranchen.

Magnus Nørbo stiftede Legacy som en formålsdrevet start-up i 2019, men teamet voksede hurtigt med fire dedikerede medstiftere inden for et år. Sammen har de fem co-founders arbejdet utrætteligt og frivilligt det første år, og samlet utallige uvurderlige lektioner sammen undervejs.

Teamet deler et brændende ønske om at gøre bæredygtighed til en glæde og ikke en byrde for virksomheder, der stræber efter at skabe en positiv arv og vise vejen for de fremtidige generationer. Derfor er deres fælles ambition at gøre det let, skalerbart og gennemsigtigt for virksomheder at dokumentere og optimere deres klimaaftryk. Det ligger i klar forlængelse af FN´s verdensmål nummer 9 og 12.

I dag ender mange med at bruge kostbare ressourcer på manuelt arbejde og ekstern support. Ofte bruger dyre konsulenter 6-8 måneder på udarbejdelsen af én rapport, hvor de manuelt slår op i Energidatabasen og indtaster data i regneark. Fra 2023, skal denne rapportering ske på kvartalsbasis!!

Sammenlignet med med konsulentudgifterne, er virksomhedernes omkostning for adgang til Legacys platform meget lav. Dermed er Legacy ikke kun god for virksomhedernes grønne profil - det er også en rigtig god business case. Derfor oplever Legacy en stor interesse for deres platform. Og med ca. 800.000 kommercielle bygninger bare i Danmark, har Legacy et stort potentiale til at gøre en reel forskel - især når ejendomsejere i hele Europa fremadrettet skal leve op til ny grøn lovgivning.

Løsning

Ved at omdanne live forbrugsdata til CO2 beregninger, har Legacy bygget en software, som automatiserer virksomhedernes CO2 beregninger og leverer gennemsigtig data. Med adgang til Legacys platform, kan kunder både tracke deres forbrug løbende og samtidig hente reviderbar data ned i rapportformat, når de skal rapportere deres CO2 regnskab.

Legacy tror på, at en platform, der gør CO2-regnskabet overskueligt, er afgørende for at få så mange virksomheder ombord på bæredygtighedstoget som muligt. Ved at benytte digitalisering, automatisering og brugervenligt design, hjælper Legacy derfor virksomheder med at måle, spore og dokumentere deres CO2-emissioner. Det gør deres rejse mod en grønnere fremtid meget mere konkret og operationel.

Som en af de eneste udbydere - hvis ikke den eneste - kan Legacy tilbyde virksomheder en transparent, automatiseret og reviderbar CO2 regnskabsplatform. Med løsningen leverer Legacy "Cradle to Grave" referencer på alle datakilder, hvilket betyder, at det er systemet og ikke dataen, der skal revideres. Det gør en stor forskel for virksomhedernes arbejdsbyrde.

Sammenlignet med nuværende løsninger i ejendomsbranchen, kan Legacy nemlig integrere med alle tilgængelige datakilder. Derfor er platformen også nem at implementere, da Legacy ikke er begrænsede af at skulle sælge hardware til kunderne, for at systemet virker.

Legacys mission er at gøre bæredygtighed operationelt, ubesværet og overskueligt for ejendomsejere, så de kan bruge deres ressourcer bedre og fremtidssikre deres portefølje. I stedet for at være en byrde, bliver bæredygtighed en enkel og værdiskabende fordel for virksomheden - både strategisk og i den daglige drift.

Resultat

Ved at skabe let adgang til gennemsigtig data, realiserer Legacy en win-win-win situation, som er svær for ejendomsejerne at sige nej til: Legacy vinder, ejendomsselskaberne vinder, og gennem en forbedret klimaindsats, vinder vi alle. Og det er det, det hele handler om!

Selvom Legacy kun har været i gang siden 2019, er fem af Danmarks største ejendomsejere allerede blevet kunder hos Legacy udover ATP, herunder PFA Ejendomme, Fokus Asset Management, C.W Obel, Balder Ejendomme og DEAS - og flere venter i kø for at komme med ombord. Alene ATP bestyrer ejendomme på over 1,7 millioner kvadratmeter.

I løbet af 2022 vil Legacy nærme sig ca. 200 ejendomsselskaber i Danmark. Derudover tager de også de første skridt mod det internationale marked, hvor dLegacy begynder med Storbritannien, Holland og Sverige.

Kunderne ser tydeligt fordelene ved Legacys platform:

“Samarbejdet med Legacy vil give os nogle langt hurtigere og effektive processer og samtidig give os mulighed for også at lave CO2-forecasting. Det vil være et særligt brugbart værktøj for vores Asset Managers, når de skal vurdere de bæredygtige optimeringsmuligheder for de enkelte ejendomme i vores ejendomsportefølje.” Peter Hebin Bruun, Chef for ESG, ATP Ejendomme

Ved at bruge Legacys platform, har ATP reduceret deres udregningsudgift betydeligt. Derudover kan de administrere udledningen fra deres forskellige ejendomme og lokaler helt systematisk gennem et detaljeret real-time CO2 regnskab baseret på egne målersystemer. Dermed opnår Legacys ATP som Legacys andre kunder et helt præcist billede af deres CO2 aftryk.

Legacys klimasoftwareløsning vil derfor være en uvurderlig del af kundernes klimastrategier og målsætninger om at efterlade et mindre klimaaftryk. Udover at kunderne opnår bedre indsigt i deres klimaaftryk og forbedringsmuligheder, er det også en helt åbenlys økonomisk fordel for kunderne her og nu:

- Kunderne kan spare op til 70% af omkostningen til at indsamle og skabe overblik over data.
- Da data indsamles i realtid, reduceres rapporteringstiden fra måneder til få minutter.
- Det interne tidsforbrug reduceres med over 80%.

“Hvis jeg skulle lave regnskab i hånden, skulle jeg bruge seks gange så mange timer internt, og beregningerne ville være mindre præcise. Alternativt skulle jeg gå til en ekstern rådgiver og købe ydelsen hvert år. Det ville koste millioner at lave sådan en løsning for os” Peter Hebin Bruun, Chef for ESG, ATP Ejendomme

Legacy

Magnus Maduro Nørbo

Founder & CEO

Anne Strøh

Co-Founder & Head of Operations

Nicolai Guldager

Co-Founder & Head of Engineering

Søren Fuhr

Co-Founder & Head of Product

Lilian Chiu

Co-Founder & Head of Design

Emma Ringgard

Communications & Branding Manager

Devoteam Creative Tech

Rasmus Nørskov

Tech Lead

Lajla Guelli

Software Developer

Nicolai Nyboe

Software Developer

Simone Drescher

Visual Designer

Mie-Lisa Bellinger

Business Development Coordinator

Kasper Hansen

Strategic Director

Oisin Foley

Software Developer

Samarbejdspartnere


Billeder

Watch Video