Show 13. juni 2024

Temply: Reshaping temporary staffing through technology.

Temply

for

Temply

Kategori :

Type :

annoncoer

Vinder af Startups

GULD:
Uber for staffing. Årets klare vinder har fundet hullet i et stift og støvet marked, bootstrapped og eksekveret fænomenalt på uhyre kort tid med en vækst på over 200% og er EBIT-positive på under 2 år. Sådan! Workforce-as-a-service med hvor arbejdstager og arbejdsgiver dater og rater. Vikar og sæsonarbejde er nu genfødt med Temply.

Baggrund

80% af samfundets mest essentielle jobs kræver fysisk tilstedeværelse, men kun 1% af globale investeringer i nye digitale løsninger er målrettet de arbejdstagere som besætter samfundets mest essentielle jobs. Samtidig kan stort set alle virksomheder kun fungere optimalt, hvis de til enhver tid har det rigtige antal kvalificerede og motiverede arbejdstagere på de rigtige steder og på det rigtige tidspunkt. På overfladen lyder det som en forholdsvis simpel opskrift på succes, men i større skala er det en utrolig kompleks øvelse, hvor der er mange ressourcer, lovgivning og manuelle processer involveret. De hyppigste "pain-points", som virksomheder oplever på baggrund af dette er; øgede driftsomkostninger og personaleomsætning samt mindsket produktivitet, fleksibilitet, gennemsigtighed og medarbejder-motivation. Bl.a. viser tal fra Arbejdsstyrelsen, at knap hver anden virksomhed bare i Region Hovedstaden i 2022 oplevede, at fejlslåede rekrutteringsforsøg førte til nedsat produktion. Derfor bruger mange virksomheder vikarer, men det nuværende marked for fleksibel bemanding er uigennemsigtigt, hvor kontrollen unødvendigt ligger ved en tredjepart (vikarbureauerne). Dette gør vikartimer unødvendigt dyre og jobformidlingen unødvendigt besværlig for både virksomheder og arbejdstagere.

Løsning

Med fokus på at nedbryde barriererne for jobsøgning og ansættelse, har Temply til formål at gøre arbejdsmarkedet mere flydende og tilgængeligt, især for samfundets vigtigste arbejdstagere. Vi har skabt en Workforce as a Service (WaaS) platform med det formål at gøre den stigende fleksibilitet på arbejdsmarkedet gavnlig snarere end skadelig for både virksomheder og arbejdstagere.

Temply er en platform som digitaliserer den traditionelle og analoge vikarbranche. Vores platform, som opererer på tværs af både web og app, ændrer arbejdsmarkedets struktur ved at gøre rekruttering og ansættelse af timelønnede transparent, digitalt og omkostningsdygtigt. Temply’s platform tilbyder arbejdsgivere nem og hurtig adgang til kvalificeret arbejdskraft. On-demand når de har brug for det. Platformen håndterer hele ansættelsesprocessen digitalt fra kontrakt og vagtplanlægning til timeregistrering og udbetaling af løn. For arbejdstagerne tilbyder Temply's matching algoritme ubegrænsede jobmuligheder, hvor det er nemt at promovere sig selv og tage jobs som matcher ens kvalifikationer og præferencer. En stor del af vores digitale tilgang er grundfæstet i vores UI/UX og dennes evne til at skabe en naturlig hjælp til selvhjælp, som forener vores digitale produkt med begge sider af platformen på markedets traditionsbundne præmis.

Temply er sat i verden for at blusse op i en støvet branche, og for at give både virksomheder og arbejdstagere større egenkontrol, flere muligheder og bedre vilkår på deres vilkår.

Resultat

I dag er Temply en profitabel start-up med 25 ansatte. Vi er operationelle i Danmark og Sverige (break-even 5 måneder efter indtrængen i Sverige), og vi har fornøjelsen af at have nogle af Nordens største virksomheder som kunder, heriblandt: Salling, Compass Group, Forenede Service, Scandic, Arp-Hansen, COOP, DSV, Jespers Torvekøkken, Københavns Kommune, Intersport, Helsam, Budbee, VOI, Eva Solo, Bella Group, Bring, Dansk Industri, Carlsberg, Hofor og mange flere.

Nedenfor ses en liste af nogle af vores nøgletal/KPI'er:
* Vi har siden vores start i 2020 været "boot-strapped" / finansieret vores egen vækst og været EBIT-positive.
* Vi har fra 2021 til 2022 vækstet vores toplinje fra 11 mio. til 35 mio. dkk (+>200%)
* Vi har på under 2 år skabt en NET MRR på 500 K DKK.
* Vi i gennemsnit over 100 betalende kunder per måned
* Vi har en Customer Retention på 89%
* Vi har en user retention på 74%
* Vi har formidlet over 250.000 timers arbejde
* Vi har over 25.000 brugere

Temply

Mathias Hedelund

Co-Founder

Frederik Hedelund

Co-Founder

Temply

Hannibal Nielsen

Head of Product & Marketing

Samarbejdspartnere


Watch Video