Show 13. juni 2024

Naborapporten

Advice A/S

for

Spar Nord

Kategori :

Type :

Baggrund

Siden den seneste finansielle krise, har særligt kunderne i bankmarkedet været præget af en illoyal indstilling bankerne. Det ses ved hyppigere bankskift, større adspredelse i placeringen af kundernes forskellige bankprodukter og håndteringen af bankrelaterede sager udenom bankens personlige rådgivning.

For bankerne er en afgørende indsigt, at de skal gøre sig særligt gældende for kunderne ved livets store ændringer; så som at stifte familie eller købe bolig. Ved disse indgår kunderne i et livslangt forhold med den valgte bank, der derved får mulighed for at præge og holde relationen.

Spar Nord bryster sig af at være ”den mindste af de store banker”, og har positioneret sig ved at være lokale og tæt på deres kunder – både fysisk og i deres relation. Denne egenskab medfører dels nært kendskab til det enkelte kundeforhold, og dels kendskab til filialernes nærområde.

Ofte bliver banken først inddraget, når ønskeboligen er udvalgt. Spar Nord ønskede derfor at få et talerør til boliginteresserede tidligst muligt i beslutningsprocessen, så de kunne indgå i dialogen om overvejelserne, for senere hen også at rådgive i forbindelse med købet – med større sandsynlighed for at blive valgt til banklånet. Samtidig er Naborapporten en del af et større økosystem, hvor der arbejdes på at sikre vedvarende leads- og permissionsgenerering.

Løsning

Naborapporten er et digitalt tool, der tilbyder ét simpelt overblik over de mest relevante data, der er nødvendige for at træffe en velovervejet beslutning om køb af drømmeboligen. Afstande til institutioner, transport og grønne områder, beboersammensætningen og indkomstniveauet på vejen, risikoen for indbrud og prisudviklingen i området etc., er alt sammen afgørende faktorer, der kan påvirke om boligkøbet bliver en succes på den lange bane – for både kunde og bank.

Naborapportens værditilbud giver fordele for både kunder og banken; kunderne opnår lokalspecifik rådgivning til det rette boligkøb (baseret på egne ønsker til beliggenhed, beboersammensætning og rådighedsbeløb), alt det der ikke står i en tilstandsrapport, og banken får højaktuelle leads med tilkendegivet interesse for boligkøb i et særligt lokalområde, hvor Spar Nords filial kan tilbyde lokal rådgivning om både boligen og boliglånet.

Informationerne præsenteret i Naborapporten bygger på både 3. parts data fra åbne webplatforme og samarbejder med bl.a. Geomatic, der specialiserer sig i viden om danskerne.

Resultat

Kampagnens fokus var at skaffe højt kvalificerede leads, frem for volumen, hvorfor der blev indgået integreret annoncesamarbejde med udvalgte relevante boligportaler.

Kampagnens performance og effektivitet i tørre tal - so far:
- Naborapporten.dk har været besøgt 130.000
- 30.000 har downloadet en Naborapport, og dermed afgivet sin permission
- Det giver en leadkonvertering på +23 % indenfor målgruppen
- Naborapporten har skabt bred interesse og været omtalt +50 gange i pressen

Med Spar Nords egne ord: "Naborapporten har givet så godt et afkast og konverteret så stor en interesse, at Spar Nord har valgt at gå videre med rapporten i 2016. Vi ser et kæmpe potentiale".

Spar Nord

Stefan Skovgaard Mortensen

Afdelingsdirektør

Lars Meyer

Mediechef

Leif Lind Simonsen

Pressechef

Advice A/S

Rasmus T. Riddersholm

Senior Digital Strategist

Jannick Utke

Digital Designer

Kristine M. Pedersen

Digital Advisor

Samarbejdspartnere

Geomatic
Strategist sparring og dataleverandør

Billeder

Watch Video