Show 13. juni 2024

MATRIX

Uniqa A/S

for

UNIQA

Kategori :

Type :

Baggrund

Den danske folkeskole har med den nye skolereform været ude for nok den største omvæltning i nyere tid.
Dette har skabt behov for nye redskaber og læremidler, så elever og lærere kan opfylde de nye færdigheds- og vidensmål, som Undervisningsministeriet har opstillet. Der er bl.a. stillet krav om mere bevægelse, mere alsidig læring og mere fokus på IT. Alt i alt har vi fået en ny folkeskole, som også kræver nye læremidler.
Det betyder grundlæggende, at det i dag ikke er nok som lærer at stå ved tavlen og kommunikere viden til klassen. Læring skal i dag bestå af en bred pallette af forskellige læremidler, der formidler stoffet på forskellige måder.
Med MATRIX er der skabt et nyt og spændende læremiddel. Et læremiddel, der kombinerer IT og den fysiske verden. I dette tilfælde en gulvfolie med print. VI vil desuden gerne inkorporere bevægelse som en naturlig del af det at lære. Det er også vigtig, at læremidlet forholder sig til den konkrete læring, som elever i dag skal gennemgå.
Strategiske overvejelser
Vi ved, at når det kommer til læring, er motivation en stor faktor for, hvor godt eleverne lærer. Derfor har vores strategiske overvejelser hele tiden har peget mod, hvordan vi har kunnet motivere eleverne mest muligt. Det er desuden kendt, at når krop og hoved bliver kombineret, er det nemmere for mange børn at lære. Alt dette har vi brugt helt fra grundstenen i konceptet, hvor det netop handler om at hoppe og gå rund på talpladen, samtidig med eleven lærer matematik.

Løsning

MATRIX er en matematik app til indskoling. MATRIX er en kombination af en tablet og en gulvfolie på 4x4 meter med tallene 0-99 påtrykt. Tabletten scanner tallene på gulvfolien og guider eleverne gennem forskellige matematiske opgaver.

Motiverende strategiske overvejelser
Zone for nærmeste læring:
Børn lærer bedst, når de bliver udfordret tilpas. Er opgaven for let eller for svær, synes eleven, det er kedeligt og derved falder motivationen. App´en er derfor designet således, at når en opgave er løst, spørger app´en, om eleven vil prøve samme opgavetype igen. Hertil kan eleven svare ja eller nej. På denne måde sikrer vi hele tiden, at eleven er i zone for nærmeste læring og derfor får det bedste udbytte af den pågældende læring.

Feedback:
Når det kommer til læring, er feedback utrolig vigtig. Eleven har brug for at vide, om pågældende opgave er løst rigtigt. Eleven mødes med et ”godt klaret” og en grafisk feedback. De grafiske feedback er f.eks. stjerner eller balloner. Der er i alt 40 forskellige niveauer og hvert niveau har sin egen grafiske feedback. Det har den fordel, at det motiverer eleverne til at prøve nye opgaver for at se, hvilken feedback der gemmer sig på netop dette niveau. På den måde kan vi få eleverne til at arbejde med opgaver, der måske endda ligger over det pågældende klasseniveau.
Opgaverne:
Det er vigtigt for os, at de opgavertyper, vi har designet, er underholdende og at der samtidig var tilpas mængde læring i app´en. Vi har derfor sporet os ind på i alt 25 af 70 færdigheds- og vidensmål og udviklet 10 forskellige opgavetyper. Inden for de 10 opgavetyper er der 40 forskellige niveauer. Alle opgaver kører i tilfældig rotation inden for den pågældende sværhedsgrad. Der er derfor undervisning i rigtig mange timer i MATRIX.
Vi har begrænset app´en til kun at indeholde underholdende og meningsfulde opgaver. MATRIX har, på trods af et begrænset antal opgaver, bredde nok til, at app´en er et relevant og seriøst læremiddel. Vi har derved skabt et læremiddel, der har en underholdende tilgang og som samtidigvæk er seriøst.
Vi antager, at læring i dag er noget, der foregår hele tiden og alle steder. Ud fra denne tankegang er MATRIX en vigtig hjørnesten af mange læremidler, der gerne skulle skabe bevægelige, kreative, kloge og motiverede unge. Vores vigtigste råstof er trods alt viden.

Resultat

Udvalgte udtalelser fra skoleledere og lærere:
• ”Det her er bare super”.
• ”Det er fantastisk at se, hvordan eleverne tager MATRIX til sig, dykker ned i app´en og udforsker dens muligheder”.
• ”Den koncentration fra Jonas har jeg ikke set før i en læringsmæssig situation”.
• ”Her er et læremiddel, hvor min rolle som lærer bliver flyttet fra at være direkte underviser til nu at være vejleder. Ja, der hvor vi faktisk skal være”.
• ”I starten var vi lidt skeptiske, men vi tog chancen. I dag er jeg utroligt overrasket over, hvor meget tid eleverne bruge på app´en”.
• ”Den er virkelig et godt supplement til den daglige undervisning”.
• ”Aj, bare jeg selv havde gået i skole nu og haft sådan et læremidlel”.
• ”Det er bare et rigtig godt læremiddel, der kombinerer bevægelse, IT og matematik på en rigtig god måde”.
• ”Det er svært at forstå, at læring kan være så underholdende”.

UNIQA

Thomas Frederiksen

Læringsmiljø udviklings ansvarlig

Uniqa A/S

Thomas Frederiksen

Læringsmiljø udviklings ansvarlig

Samarbejdspartnere

JUSTare, Jakob Just Lundqvist
Programmering
JUSTare, Henning Mortensen
Development and Sparing

Watch Video