Show 13. juni 2024

Happiness fuels success

Advice A/S

for

Copenhagen Capacity

Kategori :

Type :

Baggrund

Hovedstæder og metropoler ligger i skarp global konkurrence om at tiltrække verdens førende virksomheder, investorer og talenter.

For at øge den internationale konkurrenceevne gik Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne samt regionernes 79 kommuner i 2016 sammen om at brande sig under det fælles navn ”Greater Copenhagen”.

Partnerskabet har skabt en storbyregion med 4 millioner mennesker under ét navn og med en fælles vision om at gøre Greater Copenhagen til et internationalt centrum for viden og investering, så man kan konkurrere med de mest succesrige metropoler i Europa.

Som Københavns officielle investment promotion agency siden 1994, fik Copenhagen Capacity i 2016 til opgave at udvikle, forankre og kommercialisere brandet Greater Copenhagen, så det blev positioneret globalt og gjort top of mind som et attraktivt sted for internationale talenter, virksomheder og investorer.

Selvom København, Danmark og Sverige i vid udstrækning er internationalt kendt for positive skandinaviske værdier som ”lykke”, ”frihed” og ”work-life-balance”, så manglede Greater Copenhagen - som nyetableret fortælling – et tilsvarende internationalt business brand. De positive bløde værdier skulle med andre ord kobles op til ’hårde’ parametre som karriere, etablering af virksomhed og investering.

Desuden så Copenhagen Capacity det som en absolut nødvendighed, at der blev udviklet en ny måde at markedsføre regionen på. En måde, der både kunne eksekveres med et begrænset budget og skabe konkrete resultater, så de mange interessenter i Greater Copenhagen blev tilfredsstillet.

Der var behov for at tænke anderledes. Man udviklede derfor i 2017 en ambitiøs digital løsning – en kampagneplatform – der inden for international investeringsfremme var, og stadig er, banebrydende. Den digitale fremgangsmåde er et fundamentalt opgør med hidtidige antagelser i branchen om, at man kun kan tiltrække udenlandske virksomheder og investeringer ved at møde dem ansigt til ansigt på messer og gennem andre traditionelle salgs- og markedsføringskanaler.

Med den digitale platform var tanken, at Copenhagen Capacity kunne køre flere kampagner inden for forskellige brancher på samme tid, via samme digitale set-up, og dermed skabe et fundament for vækst i Greater Copenhagen i meget større skala end tidligere.

Da Greater Copenhagens vision er baseret på samarbejde, var det også en vigtig del af kampagnekonceptet. Alle kampagner udvikles i tæt samarbejde med regionens virksomheder og organisationer inden for udvalgte brancher. Dermed udnyttes erhvervslivets viden og brancheindsigt, mens de til gengæld får eksponering, der kan tiltrække internationale talenter og investeringer.

Løsning

Målsætningen for den digitale kampagneplatform var at nå forskellige målgrupper med skræddersyede budskaber på tværs af brancher og markeder i udvalgte lande.

For at imødekomme dette var der behov for differentiering. Vi udviklede derfor et digitalt, dialogbaseret kampagne-flow, der blev bygget op som nurture flows med en kombination af segmenterede kampagnewebsites, email-dialog og adfærdsbaseret re-targeting på tværs af kanaler. Her var det overordnede strategiske budskab dybt forankret i Københavns positive brand image og de velkendte bløde nordiske værdier, der vendes til en fordel i kampen om at skabe en reason-to-believe hos målgrupperne.

Gennem kampagnebudskabet ”There is more to our happiness” kobler vi de bløde skandinaviske værdier med hårde business parametre. Vi argumenterer derved for, at vi i Skandinavien har knækket koden til både det gode liv og til bæredygtig vækst. Budskabet stiller spørgsmålet: ”Er der mon en sammenhæng mellem lykke og større afkast for virksomheder?”. Herefter tages brugeren ud på en digital brugerrejse for undervejs selv at drage konklusionen: Happy People = Happy Businesses.

Det digitale dialogbaserede kampagnekoncept er overordnet baseret på en gradvis segmentering, der på baggrund af data og brugeradfærd, gør Copenhagen Capacity i stand til at køre automatiserede lead nurturing flows mod den enkelte bruger – hvad enten det er beslutningstagere i udenlandske virksomheder eller højt specialiseret arbejdskraft.

Et eksempel kan være, at vi ude i kanalen har vækket brugerens nysgerrighed og trukket personen til vores kampagnesite, hvor vi via brugeradfærd udleder, at kunden kigger på en sektion, der omhandler internationale skoler. Dermed går løsningen automatisk ind og segmenterer kunden som ”en familie”, så der næste gang sendes et budskab automatisk ud til kunden om, hvor fantastisk Greater Copenhagen er for en familie, da man eksempelvis kan gå tidligt fra arbejde for at hente sine børn. Dermed rammer vi automatisk brugeren med mere og mere relevant information, så kunden trækkes igennem en intelligent digital salgstragt. Håbet er, at talentet i sidste ende vælger Greater Copenhagen som karrieredestination fremfor de nærliggende metropoler.

Louise Juhl, Director of Marketing i Copenhagen Capacity udtaler: ”Det har været en spændende og lærerig rejse vi har haft sammen, hvor vi undervejs har udfordret hinanden til at nå i mål med en helt ny måde at bruge data og brugeradfærd på. Vi har øget relevansen for brugeren og skabt en succesfuld rejse gennem salgstragten, der i sidste ende medvirker til, at brugeren vælger at etablere sin virksomhed eller gøre karriere i Greater Copenhagen”.

Resultat

Copenhagen Capacitys første tre testkampagner har allerede skabt imponerende resultater. På verdensplan er kampagnerne nået ud til over 36 millioner, hvilket har genereret stor opmærksomhed om Greater Copenhagen inden for brancher, hvor regionen har styrkepositioner eller et presserende behov for internationalt talent.

Kampagnen, der internationalt markedsførte åbne jobs i regionens gaming-industri, sikrede 498 kvalificerede kandidater til 40 stillinger i 11 virksomheder. Den efterfølgende fintech-talentkampagne tiltrak 945 kvalificerede kandidater til 36 stillinger i 13 virksomheder. 20 stillinger er indtil videre besat, hvilket har skabt stor værdi for virksomhederne – og for Greater Copenhagen.

Efter fintech-talentkampagnen udtalte den tekniske direktør i Tradeworks, Jesper Thor Rasmussen, til Børsen: "Jeg har været vant til et flow på én til to kandidater om måneden, og pludselig stod jeg med ti kandidater hver 14. dag".

Beregningerne fra Tænketanken DEA og Dansk Industri viser, at de 20 jobs besat af udenlandske talenter bidrager med mindst 14,4 millioner kroner til de offentlige finanser. Investeringen på DKK 974.817 i media spend til de første to kampagner giver dermed en flot ROI. Og dette gælder kun for talenttiltræknings-kampagnerne.

Blot 4 måneder efter kampagnen målrettet udenlandske fintech-virksomheder flyttede den første udenlandske virksomhed ind i lokaler i Kødbyen i København. I kølvandet på kampagnen har 15 fintech-virksomheder i løbet af 2017 allerede besøgt Greater Copenhagen. Normalt tager det op til to år at opnå resultater som disse.

Copenhagen Capacity oplever nu en tendens, hvor udenlandske kandidater også søger jobs gennem virksomhedernes egne portaler i forbindelse med kampagnerne. Det forventes derfor, at Copenhagen Capacitys digitale indsatser fremadrettet vil bidrage til yderligere jobskabelse, større end det kan måles direkte, som vil skabe vækst og udvikling i Greater Copenhagen.

Der er fuld transparens i alle kampagner, hvorfor effekt og performance løbende måles realtime i online dashboard, så alle stakeholdere løbende kan følge kampagneresultaterne.

I november 2017 vandt Copenhagen Capacity hovedprisen ”Place Brand of the Year” ved City Nation Brand Awards i London, hvor verdens bedste initiativer inden for destinationsbranding hyldes. Her fremhævede juryen, at den var imponeret over den digitale platform og anvendelsen af bløde værdier i kampagnekonceptet.

Som optakt til dette års World Economic Forum i Davos, blev Copenhagen Capacity derudover udnævnt som én af kun ’100 World Thought Leaders’ af det britiske finansmagasin World Finance. Copenhagen Capacity blev i denne forbindelse anerkendt for at øge standarderne indenfor investment promotion og for den innovative måde at tænke på, skabe synlighed og markedsføre en metropolregion på.

Copenhagen Capacity

Louise Juhl

Director of Marketing & Communications

Asbjørn Thorsteinsson

Marketing Manager

Morten Friis-Olsen

Head of Branding

Zenia Enghave

Digital Marketing Manager

Advice A/S

Espen Højlund

CEO & Partner

Charlotte Martens

Senior Advisor

Ulrik Jessen

Senior Concept Developer & Art Director

Samarbejdspartnere

Korsager Studio
Videoproduktion

Billeder

Watch Video