2. JUNI 2022

Good Monday

Good Monday

for

Good Monday

Kategori :

Type :

Baggrund

Prisgennemsigtighed, fleksibilitet, overblik og digitalisering er ikke ligefrem ord man forbinder med serviceindustrien for kontorer og virksomheder - tværtimod. Servicebranchen har været præget af lange svartider, uigennemskuelige priser og lange opsigelsesperioder. I takt med den stigende digitalisering står kontorserviceindustrien midt i en stor og kærkommen omvæltning. En omvæltning, der skubbes i gang med en digital kontorplatform. Indtil nu har de fleste danske kontorer nemlig kørt uden et centralt digitalt system til drift, hvilket vanskeliggør livets gang på et kontor og gør det langt mere kaotisk, end det bør være for receptionister, office managers, CFO’s og andre kontorkaptajner.

Hvordan skaber man den “rigtige” platform for dette? I vores øjne skal en platform til kontordrift være mere end blot en opslagstavle, som samler leverandører et sted. Den skal skabe sammenhæng og overblik over alle services og fakturaer tilknyttet kontoret (fra rengøringen til telefonabonnementerne). Den skal kunne åbne for en personlig dialog med brugere, så den ikke blot bliver en indkøbsportal, men også en støtte til at træffe de optimale tilvalg til kontoret. Platformen skal også være en oplevelsesportal, hvor man kan lade sig inspirere til medarbejderpleje og andre spændende services, der skal medvirke til medarbejderfastholdelse, -sundhed og -glæde. Den skal naturligvis også give noget tilbage til leverandørerne/samarbejdspartnerne. Det gør vi qua vores personlige relation til kunderne, som sikrer løbende feedback fra vores kunder. Sidst, men ikke mindst, skal Good Monday frigive tid både hos kunder og leverandører. På kundesiden tid til medarbejdere og kerneforretningen og på leverandørsiden plads til kvalitetssikring og kærlighed til deres service/fag. Alt det er vores vision og ambition.

Vender man blikket mod det store udland, findes der allerede platformsløsninger til kontordrift, eller ihvertfald til bestilling af services. Men disse platforme kan ikke løfte alle de behov, et kontor har på tværs af servicebrancher. Hvis vi kan løfte den opgave, så får vi ikke kun en markedsfordel i Danmark, men også i resten af verden.

Løsning

Vi har skabt en ny kategori inden for digitale services, der sikre at alle kontorer fremadrettet kan køre på autopilot, den kategori kalder vi Office Experience Management Platform (OEM).

Kort fortalt giver platformen adgang til et hav af services fra nøje udvalgte leverandører og samarbejdspartnere samt et komplet overblik over alle serviceaftaler, ad hoc bestillinger, samlet fakturering, ét fast kontaktpunkt, fuldt kalenderoverblik over services og en digital kontor concierge, der kan hjælpe med at løfte kontoret. Derudover giver platformen adgang til en personlig piccoline som hjælper, hvis noget skal fikses og inspirerer til at skabe et mere veldrevet og sjovt kontorliv. Alt dette er pakket ind i en flot designet digital løsning, der er let-anvendelig og intuitiv.

Vi valgte tidligt i forløbet, at gøre platformen gratis for kunderne, for at prioritere en indtjening på leverandørsiden i stedet. Samtidig garanterer vi vores kunder fuld pristransparens og undlader at blive en merudgift for dem.

På sidelinjen udvikler vi løbende værktøjer, der støtter leverandører og serviceflow på kontoret. Vi har f.eks. udviklet en top-op app, der sikrer, at vi hele tiden kan holde kontoret forsynet med forbrugsartikler, kontorartikler, kaffe mv. På den måde hjælper vi leverandører med at højne kvalitet og konsistens.

På sigt vil vi også støtte flere og mindre leverandører i at tilbyde et langt mere differentieret udbud af services og produkter. Det gør, at kontorerne i højere grad kan finde deres egen stil og ikke bare gør som alle andre.

Brugeroplevelsen er personlig. Det har betydning for om vores kunder stoler på os og vores prissætning. På den måde kan vi også give dem den service, og de tilbud som matcher dem bedst.

Selvom Good Monday er en digital platform, er det vigtigt for os, at kunderne føler, vi har hjerte med i det vi gør. Vi bruger derfor vores digitale infrastruktur til at hjælpe os med at levere en federe oplevelse for vores kunder. I december uddelte vi honninghjerter til alle vores kunders ansatte, vi skriver håndskrevne kort til onboarding af nye kunder, og i sommer tog vi forbi kontorerne med VM øl. Micromoments som disse er med til at vise, at vi ikke “bare” er en platform og et system, som så mange andre.

Resultat

Good Monday har på rekordtid fået et stærkt greb på det etablerede service-marked og har med digitaliseringen af et ellers analog marked skabt en ny måde at drive kontor på. Nogle af de nøgletal der understøtter fremdriften er følgende:

Onboarding af 45 kunder på Good Monday platformen siden 1. maj 2018 og dermed adgang til +2000 ansatte, hvis kontorer skal spille.

Hævet aktiviteten på platformen med 480% (målt på ordrer og beskeder på platformen fra juni 2018 til januar 2019) gennem løbende forbedringer på baggrund af feedback fra brugere. Platformen udvikles løbende i takt med, at vi bliver klogere. Vores gode kundekontakt, har skabt et tæt forhold mellem vores udviklere og brugere, der gerne stiller sig til rådighed til test og feedback. Vi tilpasser derfor løbende platformen, så den imødekommer slutbrugeren bedst muligt.

Vi tilegner os hele tiden ny viden fra både leverandører og brugere, hvilket betyder, at vi nu også udvikler på en leverandørvendt side af platformen. Det vil lette kommunikationen for alle 3 parter. På den måde skaber vi også overblik for leverandørerne med en tilsvarende servicekalender, så de nemt kan få overblik over opgaver hos vores kunder. Selv når de er on the go. Samtidig udvikler vi en økonomisk oversigt til brugerne, så de hurtigt kan få overblik over det samlede forbrug på kontoret fordelt på kategorier, på månedsbasis.

Good Monday har fjernet Office Managers arbejdsopgaver der traditionelt indebærer basale hygiejne aktiviteter. Nu giver vi dem tiden tilbage til medarbejderfokus og -pleje.

Den hurtige placering i markedet har også givet genlyd hos potentielle leverandører. Faktisk i en sådan grad, at leverandørerne i dag kommer af sig selv gennem ren inbound. Siden 1. maj er antallet af leverandører steget med 980% og antallet af services steget med 425%. Altsammen samtidig med at kvalitetsniveauet er hævet.

Good Monday

Mik Strøyberg

CEO

Good Monday

Michael Arnoldus

CTO

Lise Buchhave

COO

Sune Gynthersen

Lead Engineer

Samarbejdspartnere

Patrick Pareira
Udvikler
Jeppe Voight
Designer

Watch Video