Show 13. juni 2024

EIVEE

Advice

for

Eivee

Kategori :

Type :

andet

Vinder af Data Science

SØLV:
Sølv gives til en virksomhed der gennem et uventet udgangspunkt i værdikæden og innovativ brug af data, har fundet en måde, hvorpå virksomheder kan leve op til de nye krav omkring kortlægning af CO2 forbrug igennem hele forsyningskæden. Men det bedste af dele hele er, at man samtidig har skabt grundlaget for at arbejde aktivt og målrettet med CO2-reduktion, fremadrettet.

Baggrund

Hvorfor er denne case relevant for Data Science kategorien?
Casen beskriver hvordan virksomheden EIVEE løser en stor udfordring for virksomheder ved hjælp af avanceret og automatiseret dataintegration. 91% af virksomheder mangler at kunne måle det fulde aftryk for deres CO2 emissioner. EIVEE kan udregne virksomheders samlede CO2-aftryk, inklusive udledningerne fra forsyningskæden, der typisk er en ’black box’ for langt de fleste virksomheder. Den unikke kombination af teknologi og menneskelig ekspertise betyder, at EIVEE kan levere data i en kvalitet, der er markedsledende på området.

KRAVENE TIL VIRKSOMHEDER STIGER VOLDSOMT
Fra 2024 skal de største europæiske virksomheder begynde at rapportere ind til EU's nye CSRD-lovgivning. Dette omfatter rapportering af virksomhedernes CO2 på tværs af scope 1, 2 og 3 udledninger. Herefter udrulles rapporteringskravene til resten af virksomhederne i EU (kilde: EC).
Virksomhederne skal rapportere på deres miljø-, sociale og ledelsesmæssige data på linje med den finansielle årsrapport. Dette betyder at rapporterne auditeres af tredjepart for data- integritet og korrekthed. Alene for de største danske virksomheder betyder det en regning på mindst 7 mia. kr. til indsamling og behandling af data. (kilde: DI)

MANGLENDE DIGITALISERING
Ifølge et BCG-studie indsamler 86% af virksomhederne stadig i deres CO2 data manuelt og offline i Excel ark, og indsamling af data er den klart største barriere. Derfor mangler 91% af virksomhederne at kunne måle det fulde aftryk for deres CO2 emissioner. (kilde: BCG)

LØSNINGEN KOM FRA EN UVENTET FRONT: PROCUREMENT
EIVEE – www.eivee.io – blev stiftet af Peter Schack (co-founder og CEO), Lasse Hartz-Olsson (co-founder og CPO) og Christian Thode Larsen (co-founder og CTO). Virksomheden blev født ud det ledende nordiske konsulentfirma Prokura med speciale i indkøbsoptimering. Målet var at udvikle en software/tech-løsning, der kunne udregne og identificere konkrete anbefalinger til optimering og effektivisering af virksomheders indkøbsprocesser.
Det lykkedes at starte virksomheden op under et andet navn, og ledende virksomheder kom med om bord som kunder. Men ret hurtigt stod det klart i samarbejdet med virksomhederne, at der lå et kæmp potentiale i at udvikle en CO2-beregningsplatform ved at skabe en direkte kobling mellem indkøb og deraf afledte CO2-udledninger i forsyningskæden. Derfor blev EIVEE født.

EIVEE BRANDET BLEV FØDT
Navnet og brandet blev udviklet for at differentiere sig fra blå konsulenthuse og grønne tech startups. Navnet kommer fra den meget robust og grønne IVY-plante, der kan gro alle vegne. Identiteten blev bygget omkring en frisk rød farvetone, der kan morfe med andre farver for at illustrere den transformation alle virksomheden skal igennem.

Løsning

Udgangspunktet for EIVEEs CO2-beregning er en komplet kortlægning af virksomhedens eksterne omkostninger (hvad der købes ind, af hvem, og hvor meget), Det betyder at virksomheden både får detaljeret indsigt i potentielle indkøbsoptimeringsmuligheder, der kan løfte bundlinjen på kort sigt, samtidigt med at den får et operationelt grundlag for aktivt at kunne arbejde med at reducere dets CO2 udledninger.

EIVEE kan udregne virksomheders samlede CO2-aftryk – inklusive udledningerne fra forsyningskæden – de såkaldte scope 3 udledninger. Den unikke kombination af teknologi og menneskelig ekspertise betyder, at EIVEE kan trække indkøbsdata direkte fra virksomhedernes systemer. Ved brug af AI og Machine Learning bliver denne data renset, normaliseret og kategoriseret, hvorefter EIVEEs eksperter skaber unikke koblinger mellem datakilderne.
Når virksomhedens indkøbsdata er blevet konsolideret, bruges det som fundament til at udregne klimadata ved at sammenholde emissionstal og udregninger fra anerkendte miljødatabaser. Derudover beriges denne klimadata med industrispecifik ekspertviden og virksomhedens øvrige input fra produkter, aktiviteter og leverandører. Samlet set betyder det, at EIVEE kan levere en fuldkommen CO2-rapport med data i en kvalitet, der er markedsledende på området.
Tilgangen og metodikken er godkendt til ekstern rapportering iht. kommende CO2-lovgivningskrav, samt kategoriseret i henhold til Science Based Targets initiativet (SBTi) og Greenhouse Gas Protokollen (GHG-protokollen).

DET BETYDER AT:
• Virksomhederne kan med ro i maven imødekomme de stigende krav, der stilles af både forbrugere og aktionærer, såvel som at overholde de øgede lovmæssige krav relaterede til CO2-udledning, herunder CSRD. Samtidig med at der er fuld fokus på bundlinjen.
• EIVEE tager sig af de taltunge CO2-udregninger, så virksomhederne kan fokusere deres tid og ressourcer hvor det giver bedst mening, nemlig på at opsætte deres CO2-mål og opnå deres CO2-besparelser.
• EIVEEs platform kan også håndtere CO2-data i form af aktivitetsbaseret input fra virksomheden samt direkte input fra virksomhedens underleverandører, så det samlede resultat er en fuldkommen CO2 rapport på tværs af alle virksomhedens aktiviteter.

Resultat

EIVEE blev etableret i 2020 og har siden fået ledende nordiske og internationale virksomheder med om bord som kunder.
Selskabet har indtil videre rejst 30 mio. DKK i vækstkapital (seed finansiering) og er i løbet af det seneste år vokset fra 18 medarbejdere til over 50.
EIVEES’ platform og eksperter har samlet set håndteret +6 millioner fakturaer på vegne af vores kunder, der ligger til grund for en samlet CO2 udregning på +1 million tCO2e.

TALLENE FOR 2022 VISER AT:
• EIVEEs platform og team har håndteret indkøbsdata for virksomheder der samlet set overgår 46 milliarder DKK.
• Antallet af underleverandører, som EIVEE har beregnet data ud fra, lyder på mere end 56.000 virksomheder.
• Det samlede mængde CO2 data, som EIVEE har udregnet for dets kunder, udgør 645.200 tCO2e.

Eivee

Peter Schack

Co-Founder & CEO

Lasse Hartz-Olsson

Co-Founder & CPO

Christian Thode Larsen

Co-Founder & CTO

Advice

Jarl Lyng

UX Director

Ralf Lodberg

CCO

Stein Cato Sætre

Head of Design

Tobias Hinke

Experience designer

Samarbejdspartnere


Watch Video