Show 13. juni 2024

DLG App

Shape

for

DLG

Kategori :

Type :

Vinder af MOBILE

GULD - Mobile
Juryen er stærkt begejstret for at kunne give guldet til Shape og DLG. Casen er et skoleeksempel på den værdi som digitaliseringen kan medføre – selv i et erhverv med så mange år på bagen som landbruget. Resultaterne taler sit tydelige sprog både i forhold til effektivisering af indkøbsprocesser, vedvarende omsætningsmæssig fremgang og et stødt stigende brugerantal. Samtidig er juryen imponeret over, at det er lykkes at skabe så stor nytteværdi, når det trods alt var Danmarks største erhverv, der skulle optøs og digitaliseres. Vi gætter forsigtigt på, at der i periferien er blevet kæmpet nogle vigtige kampe, som man nu virkelig kan være stolte over at høste frugterne af. Stort tillykke med guldet!

Baggrund

DLG er et af Europas største grovvareselskaber med aktiviteter i 18 lande, 6.500 medarbejdere og en omsætning på 49 milliarder kroner. DLG’s mål er at forbedre landmandens produktionsøkonomi og dermed konkurrenceevne.

DLG servicerer og forsyner landmanden og aftager landmandens afgrøder. Landmanden forsynes med foder, sædekorn, gødning, jordbrugskalk og planteværn. DLG leverer desuden vitaminer og mineraler til husdyrproduktion, brændstof til den daglige drift og serviceydelser i form af blandt andet forsikringer. Med landmanden som leverandør aftages maltbyg, sædekorn samt foder- og brødkorn til videreforarbejdning i foderproduktion, direkte videresalg i landbruget samt eksport.

Det danske landbrug er udfordret af globaliseringen, som har ført til faldende afsætningspriser, reduktion af egenkapital, vanskeligere adgang til finansiering og usikre markedsforhold, som samlet har ført til lavere indtjening for landmanden. Effektivisering er derfor blevet en afgørende konkurrenceparameter, og brugen af teknologi er et af de primære værktøjer til at opnå en mere effektiv drift. Fremtidens landbrug er digitalt, og udviklingen af nye innovative produkter og koncepter er allerede i fuld gang med malkerobotter, droner, IoT og big data. Digitalisering skal sikre fremtidens fødevareproduktion i Danmark, hvilket også er baggrunden for, at DLG har digitalisering som et fokusområde. Siden 2014 har DLG udviklet kundevendte digitale løsninger, herunder en app, som bruges af både kunder og ansatte, og som understøtter kerneforretningen om at optimere landmandens produktionsøkonomi.

Den digitale udvikling i landbruget sker i høj fart, fordi branchen er kommet sent i gang, og fordi den rummer et stort effektiviserings- og vækstpotentiale. For få år siden blev alle ordrer i Danmark placeret via DLG’s kundecenter og landmændenes brug af digitale redskaber var nærmest ikkeeksisterende, så digitalisering rummer samtidig et uforløst potentiale.

Landbrugets strukturforandringer betyder desuden, at kunderne stiller større krav end nogensinde til DLG’s faglige rådgivnings- og serviceniveau. Der bliver færre bedrifter i landbruget, som til gengæld bliver større og præget af en højere grad af specialisering. I løbet af 30 år er antallet af bedrifter faldet med cirka 60 % – fra cirka 92.000 i 1985 til cirka 36.000 i 2015. Udviklingen betyder, at landbrugene har et stigende behov for rådgivning til at tage de rette beslutninger, som kan sikre dem det bedste udbytte. For at kunne tilbyde denne rådgivning er det nødvendigt at både DLG og kunden har de rette data og værktøjer til rådighed, hvilket digitalisering netop hjælper til.

Løsning

DLG har udviklet en app, som forbedrer landmandens produktionsøkonomi gennem digital handel med, og servicering af, landmanden.

App’en muliggør handel med størstedelen af DLG’s produkter og ydelser, herunder både kontrakt-, pakke- og energivarer. Kunden kan enkelt og fragtfrit bestille alle de varer, som er nødvendige for at sikre den daglige drift. Med variabel prissætning tilbydes kunden en tilpasset pris på over 4.500 produkter, så de mest loyale kunder opnår de største rabatter. App’ens mobilitet giver desuden landmanden mulighed for at klare sine forretninger på kontoret, i sofaen eller ude på bedriften, hvor landmanden kan tjekke lagerbeholdningen og med det samme lægge nye produkter på bestillingslisten. Landmanden bestiller op til flere tusinde produkter årligt, så landmanden sparer dyrebar tid, når varerne kan bestilles straks ved siloen eller på lageret.

App’en er simpel at bruge selvom den er udviklet på baggrund af en tung teknisk gæld og komplekse og historisk betingede forretningsprocesser, som har været nødvendige at ændre radikalt for at muliggøre digital udvikling. Det har blandt andet været nødvendigt at forandre måden varer handles, planlægges og leveres på. App’en har således et backend-setup, der består 18 integrerede systemer (bl.a. SAP, MS Dynamics og Sitecore), som spiller sammen med flere hundrede forretningsprocesser.

I tillæg til handelsfunktionerne indeholder app’en en række værktøjer. App’en lader landmanden følge udviklingen i markedspriserne på korn og råvarer på internationale børser. Funktionen hjælper de cirka 80 % af alle danske landmænd, der dyrker afgrøder, og som året rundt har behov for at følge med i prisudviklingen. Derudover indeholder app’en en række dataværktøjer, som hjælper kunden med at dokumentere og få et overblik over deres handel med DLG. App’ens dashboard kan personaliseres af kunden med information om blandt andet vejret, kontrakter, tilbud, afgrødepriser, beskeder og landbrugsnyheder.

Mange danske landmænd har adskillige ansatte og flere CVR-numre, hvilket understøttes af et komplekst konto- og bruger-setup, hvor flere CVR-numre og kundenumre kan knyttes til samme login. Den typiske landmand har desuden satellitgårde, som spreder sig på flere adresser over et større geografisk område. App’ens “Kvikbestilling” lader kunden bestille varer til alle adresser på én gang. Landmandens frekvente ordrer i store mængder understøttes desuden af et komplekst logistiksetup, der giver kunden mulighed for at angive meget detaljerede leveringsforhold, så hver leverance skræddersys til kundens behov og kan følges tæt gennem track & trace. Den samlede ordre placeres i SAP, så der kræves minimal indblanden af DLG-medarbejdere, før ordren er planlagt til levering.

Resultat

I en branche som historisk har været noget konservativ, når det kommer til digital udvikling, har DLG formået at levere store stigninger i app’ens brugere, trafik og omsætning hvert år siden lanceringen i 2014. Knap 30 % af alle danske landbrug er registreret med adgang til app’en, og heraf er cirka 22 % månedlige aktive brugere. I 2017 havde en gennemsnitlig kontraktordre en værdi på 43.005,91 kr. ekskl. moms og vejede 20.218,83 kg, og app’en leverede samtidig en stor omsætningsstigning med index 290 (+190 %). DLG går forrest i branchen med en innovativ løsning på fremtidens udfordringer og er på en fortløbende rejse fra indtelefonering af ordrer til digital selvbetjening, hvilket muliggør et stigende fokus på servicering af kunden med faglig viden og data.

App’en er udviklet til landmanden, men den har også leveret resultater internt. App’en bruges flittigt af sælgere som et værktøj til at præsentere data til landmanden. Tidligere skulle kundedata findes i SAP, hvilket var tidskrævende og kun kunne gøres via arbejdscomputeren, men med app’ens SAP-integration kan sælgeren i dag finde størstedelen af kundedataen på telefonen. I 2017 er app’en desuden blevet anerkendt af Apple for dens integration med SAP, og bruges som case af Apples i deres salgsmateriale om løsninger til virksomheder.

App’ens omsætning udgør allerede en væsentlig del af DLG’s omsætning, men der er fortsat potentiale for fremtidig høj vækst, hvilket de seneste års resultater giver tydelige indikationer om.

Omsætning:
2015 Index 500 (+400 %)
2016 Index 240 (+140 %)
2017 Index 290 (+190 %)

Sessions:
2015 Index 470 (+370 %)
2016 Index 300 (+200 %)
2017 Index 170 (+70 %)

Brugere:
2015 Index 470 (+370 %)
2016 Index 225 (+125 %)
2017 Index 160 (+60 %)

Nedenstående citater fra to landmænd illustrerer, hvilken værdi app’en skaber for kunderne.

Jens Lei, svineproducent
Jeg ringer næsten aldrig, da app’en har overtaget. Det ville være helt akavet, hvis jeg skulle ringe – hvad er det nu foderblandingen hedder i den silo? Der har jeg det hele stående i app’en. I stedet for at skulle på kontoret kan jeg gøre det hele, når jeg står der. Ellers kan man godt komme i tvivl – var der nu noget jeg glemte? Track & trace er også rigtig godt. Vi får en sms, når ordren kører fra lageret. Det er rart at vide, hvornår leveringen kommer, så en medarbejder kan tage imod.

Michael Sørensen, driftsleder
App’en gør hovedsageligt, at man sparer tid. Den er åben 24 timer i døgnet. Det er hurtigt og nemt at bruge app’en. Du skal ikke rundt og samle indlægssedler ved siloerne. Du gør det hele én gang mens du står der. Alle dine ordrer ligger i den rækkefølge, de er bestilt. Så de fire forskellige mapper med papir i, de er der ikke mere – det hele er elektronisk. Når jeg skal lave statusopgørelser kan jeg hurtigt finde mit foderforbrug frem.

DLG

Ulrik Vilhof

Udviklingschef

Rasmus Blomqvist

Digital projektleder

Sammy Zakaria

Digital konsulent

Katja Gryckdal Lindshauge

Online salgskoordinator

Shape

Søren Ulrikkeholm

Senior developer

Allan Aurelius

Senior creative

Jakob Vinther-Larsen

Developer

Oliver Nielsen

Developer

Gerard Sala

Developer

Stefanos Chourdakis

Developer

Casper Riboe

Developer

Thomas Poulsen

Developer

Lucas Hong Cai

Business developer

Samarbejdspartnere

Alpha Solutions
Backend
Frontlab
Produktdata
Hesehus
SSO

Billeder

Watch Video