2. JUNI 2022

JYSK Nordic E-Business runder 1 milliard i omsætning

Dept

for

JYSK Nordic Region

Kategori :

Type :

andet

Vinder af ROI

Dette års vinder i kategorien ROI, er en case der via en skarp digital strategi og en solid digital løsning på imponerende vis har formået at understøtte kerneforretningen og skabe vækst på både kort og lang bane. Casen demonstrerer hvordan en vedholden digital marketing indsats kan skaleres globalt og skabe både optimering af mediespend, vækst i online salget, og drive trafik til fysiske butikker.

Med en vækst i ROI på 12% yoy, et løft i ROAS på 33% og ikke mindst en målbar stigning i store visits på hele 41%, er dette års guld vinder JYSK med deres e-commerce case.

Baggrund

Igennem mere end 40 år har JYSK været kendetegnet som en virksomhed, der helhjertet tror på, at god markedsføring er lig med godt købmandskab. I 1982 optrådte Lars Larsen for første gang i landsdækkende TV-reklamer, og siden da har tusindvis af TV-spots og millioner af reklameaviser ramt forbrugere i store dele af verden med et ”godt tilbud til dig”.
Men meget er sket på 40 år. Både hos JYSK, men ikke mindst blandt kunderne. Købsadfærden har ændret sig – og netop den udfordring har JYSK taget op som endnu en kamp, der skal vindes. I al sin enkelthed ved at transformere markedsføringen fra at være fuldt domineret af traditionelle medier til i højere grad at fokusere på kundens rejse, og sikre JYSK en stærk tilstedeværelse i digitale medier – selvfølgelig uden at give køb på det gode købsmandsskab.
Ydermere var udfordringen kompliceret af, at den ikke begrænsede sig til det danske marked, men hele 20 lande. Det vil sige 20 lande med forskellige sprog, brandpenetration, sæsoner, konkurrenter, købsadfærd, ROI, mm.

Løsning

Transformationen af marketingindsatsen er forankret i JYSKs overordnede strategi ”Seamless & Closer to the Customer”. Centralt heri ligger, at JYSK ønsker effektiv markedsføring samt at være tæt på forbrugeren i alle dele af forretningen. Det gælder den fortsatte udvidelse af butiksnettet, så JYSK rent fysisk er tæt på kunderne, ligesom det gælder den digitale nærhed til forbrugeren. I særdeleshed, når forbrugeren ønsker det.
JYSK har i sin digitale marketingstrategi anlagt et full funnel fokus, der dækker den komplette kunderejse – fra inspiration til konvertering. Alt sammen baseret på en datadrevet tilgang, hvor JYSK i høj grad lader machine learning og algoritmer råde.
Som en del af strategien, valgte JYSK at tage alt social media annoncering in-house. Dels varetog JYSK allerede dele af de sociale kanaler på tværs af 20 markeder, dels ønskede JYSK en større nærhed til data og de resultater, der kunne opnås med sociale medier. Inden for paid search valgte JYSK for to år siden at indgå i et tæt partnerskab med Dept om håndteringen af al paid search annoncering.
I samarbejde med Dept har JYSK formået at sikre et strategisk fokus på betalt annoncering på tværs af 20 markeder. Et fokus, der bl.a. går på at sikre tilstedeværelse på Must Win kategorier, Omnichannel bid-optimering, hvor butiksbesøg tages med i bud-algoritmerne, forståelse af forbrugerrejsen fra inspiration til konvertering – alt i alt sikre, at betalt annoncering er toptunet til at møde forbrugeren.
For paid search har dette krævet opbygningen af en solid kontostruktur for derigennem at levere et stærkt databaseret beslutningsgrundlag. Afgørende var at skabe ensartethed på tværs af alle lande og kategorier på trods af de mange forskelligheder samt at sikre en konstant tilstedeværelse online for JYSK, hvor det giver optimal, forretningsmæssig mening. Sidstnævnte krævede en automatisering af JYSKs annoncer på tværs af både Google Ads tekst og Google shopping.
På sociale medier har indsatsen krævet et setup, der indeholder mere end 1.000 taktiske og over 100 inspirationskampagner årligt. Et kæmpe arbejde, der kun lader sig gøre via stærke koncepter og ikke mindst, en solid organisering, der sikrer kontinuerlig support til den enkelte medarbejder i hvert marked, fra dygtige specialister på hovedkontoret i Brabrand ved Aarhus.
Fælles for både paid search og sociale medier har været det stærke fokus på data, således kanaldata kan beriges med yderligere forretningsdata og løbende effektanalyser på tværs af kanaler, som dermed kan anvendes i den videre optimering.

Resultat

Den nye digitale marketingstrategi sætter allerede et massivt aftryk. I indeværende regnskabsår er onlineomsætningen på bare fem måneder løftet med 200 millioner ift. sidste år. Den digitale strategi driver i dag 58% af JYSKs samlede vækst på comparable stores og onlinesalget rundede i 2019 regnskabsåret en milliard kroner. I januar 2020 opnåede JYSK for første gang nogensinde en samlet online salgsandel på over 10%. Den digitale indsats genererer samtidig øget trafik i JYSKs mere end 1.367 butikker i over 20 lande.
I 2019 løftede JYSK og Dept omsætningen genereret via Google Paid Search med hele 99%, mens ROAS voksede med 33%. Omsætningsvæksten har på tværs af de 20 lande været mellem 147% og 365%. Hertil kommer, at Paid Search har medført et løft i butiksbesøg, der er i berøring paid search med 72% i forhold til året før. Omnichannel ROI, hvor vi kan måle store visits, er steget med 41%.
Samtidig har den samlede øgede investering på sociale medier givet JYSK en salgsvækst på mellem 5 og 10% afhængigt af marked. Altså kunder som JYSK, uden indsatsen i sociale medier, ikke ville have haft.
Ser man på ROI for hele onlineforretningen, har JYSK, trods kraftigt stigende digitale budgetter, formået samtidig at hæve ROI med 12% YoY totalt.
Med strategien ”Seamless & Closer to the Customer” har JYSK formået at skabe målbare resultater, der dokumenterer, at den samlede strategi bidrager særdeles positivt til den 40 år gamle virksomheds flotte resultater, og endnu en gang tydeliggør det gode købmandsskab JYSK er kendt for.
”I JYSK er vi glade for og stolte over de resultater JYSK formår at skabe digitalt. Resultaterne er skabt i stærk synergi af solid opbakning fra topledelsen, dygtige medarbejdere og ikke mindst eksterne partnere som Dept, der med deres høje specialistniveau og skalerbare bureaumodel, er en stærk samarbejdspartner for en international virksomhed som JYSK” siger Kasper Fabricius Dorby, Head of Digital Marketing hos JYSK.

JYSK Nordic Region

JYSK

E-Business

Hanne Bang Vorre

E-business Director

Kasper Fabricius Dorby

Head of Digital Marketing

Dept

Sanne Huldalgaard

Managing Director

Peter Dam-Johnsen

Commercial Director

Kristoffer Hald

Analytics & PPC Lead

Teis Adrian

PPC Consultant

Watch Video