2. JUNI 2022

Shamballa Jewels global sales platform

Compent

for

Shamballa Jewels

Kategori :

Type :

Baggrund

Shamballa Jewels ønskede at optimere deres salgsproces ved at inddrage kunderne mere visuelt i design processen af deres smykker, denne intuitive platform skulle fremme samarbejdet med forhandlerne over hele verden. De havde et ønske om at kommer tættere på deres kunder og deres forhandlere. Det var også Shamballa Jewels mål at strømline firmaets lagerstyring og online salg med forhandlerne.

En særlig udfordring for Shamballa Jewels var at få budskabet om customisation ud blandt både kunder og forhandlere. At sikre, at en kunde der besøger en forhandler med et stort udvalg af andre smykkemærker, vælger deres brand og ikke blot fra deres kataloget eller vindues udvalg. Derudover var målet at få mere viden og data om kundernes smag og præferencer, som ellers kunne drukne i kommunikationen med forhandleren. Denne data kunne optimere indkøb, salgsprocessen, designudvikling og marketing

Den løsning, Shamballa Jewels efterlyste var en mere visuel forretningsproces, der går fra customisation med kunden, til bestilling, produktion, finans og logistik. Sidst men ikke mindst skulle den digitale løsning gøre det muligt for Shamballa Jewels kunder nemt at visualisere ændringer til deres smykke. Gennem opslag med kundens låsenummer, kan det udskiftes komponenter, for at kundens smykke og livsrejse følges ad. Løsning skulle også efterkomme kravet om bestilling i lokale valuta og med mulighed for markup til den enkelte forhandler.

I løbet af 2016 har Shamballa Jewels og Compent i fællesskab gennemført en analyse, og i 2017 påbegyndte udviklingen af Shamballas nye salgsplatform.

Løsning skulle i den første release have tre platforme til brug for tre forskellige målgrupper:

• Kundeplatform: En in-store løsning til kunden for visualisering smykkerne hos forhandlerne.

• Forhandlerplatform: En intern platform for forhandlere, hvor de kan fastsætte deres egne priser, foretage bestillinger og reparationer online samt kommunikere med Shamballa Jewels.

• Intern platform: Et internt styringssystem til kommunikation med forhandlere verden over og til sælger, produktion, finans og levering af smykker.

Løsning

Den første release er baseret på tre platforme, som i vid udstrækning er baseret på Umbraco / Ucommerce, mens den bagvedliggende logik opsamles i et fælles forretningslag, hvor Mongo DB bruges til dataopsamling fra Shamballa Jewels ERP gennem to-vejs synkronisering.

Hver platform har sit eget forretningsfokus, men fælles for alle tre platforme er den specielt udviklede smykkedesigner. Smykkedesigneren er baseret på milioner af renderede png-billeder, der udtrækkes automatisk fra et 3D- program i prædefinerede vinkler, udskrives som enkeltbilleder og placeres i en media-cloud (Amazon). Hele template-systemet (smykkemodeller, størrelser, kombinationsmuligheder mv.) er udviklet i Umbraco / Ucommerce. Ud fra systemets templates renderes alle kombinationer ud i interfacet via TypeScript, hvilket gør smykkedesigneren meget hurtig, når den er indlæst første gang.
Ved at anvende denne løsning (Imagemap introduceret som W3C standard i 1997) har vi gjort designeren uafhængig af plug-ins og sikret, at den kan køre i meget høj opløsning, uanset hvilket enhed den enkelte forhandler anvender.

Det er således template-systemet, der bestemmer, hvordan smykker kan kombineres, mens informationer om, hvilke komponenter, der er på lager, og hvor meget de koster, hentes direkte fra Shamballas ERP-system. På samme måde synkroniseres alle ordrer også til ERP-systemet, som salgsplatformen er bygget på.

Systemet gik live i 2017 med fuld udrulning i 2018. I starten af 2019 blev den offentlige version af smykkedesigner lanceret. På https://creator.shamballajewels.com Her kan man se, hvordan smykkedesigneren virker, dog kan man her kun få et indblik i en lille del af den samlede funktionalitet i løsningen.

Resultat

Med lanceringen af den nye platform har Shamballa opnået følgende resultater:

• Ressourceforbrug ved salg reduceret med over 40%. Eftersom alt visualiseres online, har løsningen frigivet sælgernes tid, idet de nu kan fokusere på kerneopgaver og events i stedet for at fremsende smykkeprøver samt følge op på ordrer og bestillinger.

• Tidsforbrug ved bestilling reduceret med over 60%. Forhandlere og kunder over hele verden kan i realtid se lagerbeholdning og om det ønskede smykke kan produceres. Hermed undgås bestillinger på smykker, der ikke kan leveres, samtidig med, at der sikres langt bedre lagerstyring.

• Antal leverancefejl reduceret med over 80%. Når et smykke visualiseres i butikken, har man langt bedre muligheder for at undgå fejlleveringer ved at verificere, at det specialdesignede smykke, der fremstilles, svarer præcist til kunden specifikationer.

• Indkøb og dermed lagerstyring er optimeret via indsigt i kundens online adfærd med over 70%. Kunderne kan gemme deres design ønsker, samt det er muligt at se hvilke smykker og komponenter der efterspørges af kunderne på tværs af lande.

Da løsningen blev implementeret hos Shamballa Jewels, har digital projektleder Sofie Langebæk udtalt:

”Vi har arbejdet tæt sammen med Compent de sidste 3 år med at forbedre vores salgsprocess. Den nye salgsplatform har optimeret vores interne processer, eksterne kommunikation og mest vigtigt, oplevelsen for vores kunder når de designer deres personlige smykker. Vi er meget glade for resultatet!”

Sofie Langebæk, Digital Projektleder. Shamballa Jewels.

Shamballa Jewels

Sofie Langebæk

Digital Project Manager

Emelie Skörvald

Product Developer

Mikkel Kornerup

CEO

Compent

Martin Jespersen

Head of UX

Vadym Matsukatov

CTO

Jeppe Basse

CEO

Samarbejdspartnere

Magic People Voodoo People
Art Direction

Billeder

Watch Video