Show 12. maj 2023

Q8 Erhvervslogin: Design af et B2B økosystem

THINK

for

Q8 Danmark

Kategori :

Type :

Vinder af E-Commerce B2B

E-COMMERCE B2B GULD VINDER

Dette er en vigtig brik i vejen mod en digital
transformation, som qua deres tilgang og fokus på
simplicitet i eksekvering og organisationsforankring,
fortjener guld i årets B2B kategori. Den yderst skalerbare
løsning tager udfordringen op mod siloopdelte
forretningsenheder, mange stakeholders samt lange
beslutningsprocesser, og skaber på fin vis en anderledes
applikationsplatform, mere end blot et traditionelt extranet. Decentraliseringen af denne transformation, er i sig selv en genistreg, idet man placerer beslutninger hos de enkelte forretningsenheder. Løsningen er bygget med indsigt, respekt og forståelse for de enkeltes behov og målsætninger og man formår at gøre noget meget
kompleks til noget meget mere simpelt.

Vinder af WEBSITE - CORPORATE OR PUBLIC

WEBSITE - CORPORATE SØLV VINDER

Strategisk godt tænkt, stor nytteværdi for brugerne, fokuseret, customized løsning, Imponerende resultater, UX virker gennemtænkt, beskedent design, Digitaliserer kundeservice i imponerende grad.

Baggrund

Q8 Erhverv er presset af konkurrenter og et organisk faldende marked for brændstof. Derudover er en kørende salgsstyrke og en telefonbaseret kundeservice dyr.
Sammen med Q8 viste vi i en business case, at et kombineret selvbetjenings- salgs- og redskabsunivers for 80% af den samlede kundegruppe som udgøres af ikke-key accounts, ville give økonomisk mening. Udfordringen var dog at forankre dette univers i en silobaseret organisation med mange stakeholders og at målrette funktionalitet mod en ganske bred målgruppe.

Universet skulle rumme salg, selvbetjening og utilities og løfte Q8s erhvervstilbud fra en række fragmenterede services til en samlet, betydende offering for alle ikke key-account erhvervskunder, uanset branchevertikal.

KPIer blev fastsat som 1) øget omsætning på målgruppen (ikke key-accounts), 2) retention på målgruppen, 3) mindskede akkvisitionsomkostninger og 4) øget krydssalg mellem kategorier, uden at øge omkostninger til salgsstyrken samt 5) øget brug af selvbetjening og dermed en mindsket belastning på kundeservice, ikke mindst ifm. flådekort (leasingselskaber, taxa mv.).

Løsning

En B2B applikationsplatform, der 1) lader brugeren at segmentere sig selv ved at vælge apps, der passer til hans/hendes virksomhed og rolle, 2) stiller kundens egne data til rådighed for ham/hende selv og for en mere målrettet marketingindsats, end tidligere muligt og 3) lader de enkelte forretningsenheder hos Q8 lancere ny, personaliseret funktionalitet ind i applikationsplatformen, uden at skulle føle ejerskab for hele løsningen. Platformen rummer al generisk funktionalitet, som beskedfunktion, integration til bagvedliggende datakilder, "app store", så de enkelte forretningsenheder blot skal definere egne KPI'er, en del-målgruppe og ønskede funktioner for at lancere ny funktionalitet ind i den.

Platformen rummer således potentielt hele Q8 Danmark B2B-forretning i DK og SE, men stiller ikke krav til en samlet indsats på tværs af forretningsenheder.

De forretningsenheder, der ønsker at accellere udvikling af digitale services kan gøre det med meget lidt koordinering med andre mere konservative dele af forretningen.

Kunden oplever qua personalising og selvsegmentering en høj grad af relevans i det digitale tilbud.

Filmen giver kun et overfladisk indblik i fordelene for organisationen. Det, at løsningen i sin arkitektur er tænkt ind i organisationen og som applikationsplatform i stedet for et konventionelt, monolitisk extranet er afgørende for, at platformen fik traction og for, at den kan udvikles løbende på tværs af forretningsenheder og leverandører.

Designet er fuldt responsivt for at understøtte de mange mobile use cases, vores research påviste.

Vi kan desværre ikke tilbyde et login til løsningen, da login kræver et B2B Kundeforhold til Q8 Erhverv, men vedlægger en samling screenshots fra staging-server.

Resultat

Uafhængige forretningsenheder i Q8 Erhvervs er i øjeblikket i færd med at design og udvikle nye apps, som udover en ressourcemæssig planlægning hos IT ikke kræver en samlet koordering eller en ændring af platformens design.

Den marketingmæssige effekt vi regner med at se qua platformens evne til at målrette kommunikation mod enkelte brugere udfra adfærd og selvsegmentering er ikke indløst endnu.

Arbejdet med at populere platformen med funktionalitet fortsætter i 2017 og platformen lokaliseres til det svenske marked i 2017/2018.

Fortroligt data og casefilm er fjernet inden offentliggørelse/DDA

Q8 Danmark

Kim Tingager

Scandinavian Head of Digital Business Development & Operations

Louise Mylius

eCommerce Manager

Peter Ahlers Olsen

Senior Digital Business Partner

Charlotte Sofie Mikkelsen

Sales & Product Manager B2B

Sandra Yxne

Manager Operations & Digital Strategist

THINK

Klaus Silberbauer

Creative Director & Partner

Morten Johnstad-Møller

CTO

Jarl Kjærbøll

Senior UX Designer

Sofie Hauge Katan

UX Designer

Annelise Vedel

Account Director

Jacob Hansen

Digital Designer

Samarbejdspartnere

KRAFTVAERK
Implementering

Billeder