2. JUNI 2022

Formuelisten

Director

for

SKAGEN Fondene

Kategori :

Type :

Baggrund

DATA SOM NØGLEN TIL INDSIGT OG PERSONAS SKAGEN Fondene er én af Skandinaviens førende investeringsforeninger, som forvalter deres egne aktie- og obligationsfonde, og markedsfører disse overfor private investorer samt professionelle investorer i form af banker og andre rådgivere.
Målgruppen af private investorer omfatter alle typer af investorer fra små-investorer, som selv disponerer deres opsparing ud fra egen interesse, til nogle af de mest velhavende mennesker med store millionformuer.

For at finde de mest attraktive private investorer og kunne kommunikere målrettet til dem, har vi udviklet en række personas. Disse blev udviklet baseret på databerigelse af den eksisterende kundebase med offentligt tilgængelige data fra OIS Ejendomsdata, Teledata, RKI, Danmarks Statistik, samt data fra Gallup IndexDanmark og fra Experians Finansiel Strategisk Segmentering. Denne Big Data-analyse ledte til en række indsigter og destinkte grupperinger, og de kvantitative data er efterfølgende afprøvet gennem interviews med SKAGENs formuerådgivere og en række fokusgrupper med kunder og potentielle kunder for at få dybe kvalitative indsigter.

En af de mest interessante persona vi skabte udfra data-analysen, består af gruppen af meget succesfulde karrierremennesker. De har en høj stilling, som de har arbejdet hårdt for at få, de har en høj indtægt og er blandt den yngre del af de meget formuende danskere. De har allerede private million-porteføljer, og vi har døbt denne persona ”Karriere Kurt”. Deres værdi som kunder for SKAGEN Fondene er da også særdeles stor. De er især repræsenteret af mænd, og er særdeles svære at få involveret via traditionel markedsføring, fordi de bliver ofte påvirket af VIP-tilbud etc., og de giver normalt ikke sig selv til kende overfor kommercielle virksomheder.

Med denne udfordring ønskede SKAGEN Fondene at lave en branding- og
leadgenereringskampagne, som primært skulle få denne svære målgruppe involveret og konverteret til nye kunder.

Løsning

BRUG AF DATA HELT UD I DEN KREATIVE EKSEKVERING
”Karriere Kurt” er kendetegnet ved udpræget konkurrencementalitet, og han er stærkt drevet mod egen succes, i det meste af hvad han foretager sig. Økonomisk status er en vigtig del af hans selvforståelse.

Vi kender alle Berlingske Business årlige liste med de 100 mest formuende i Danmark – men hvad med dem som fx har en mindre formue på 5-10-20 millioner, hvad nummer er de på listen?

Lige præcis dette spørgsmål dannede grundlag for strategien – den ultimative måling, som kan være en indikator for ”Karriere Kurts” egen opnåede succes.

”Formuelisten” blev skabt og spørgsmålet til målgruppen var:
Hvor højt ligger du på formuelisten i Danmark?

Med udgangspunkt i en række bearbejdede data fra Danmarks Statistik har vi skabt en regnemaskine på kampagnesitet, som med enkle input beregner en brugers formuestørrelse. Denne formue sættes så i forhold til hele Danmarks befolknings individuelle, private formuer udfra nøjagtigt samme parametre. Dermed kan vi give hver enkelt bruger, der foretager en beregning, deres placering på en formue-rangliste med stor præcision.

Målgruppen nås gennem bannere, som taler direkte til denne nysgerrighed. Kreativt udnyttes SKAGEN Fondenes sponsorat af SKAGEN Museet, og de klassiske Skagen motiver bliver afsender på budskaberne ved at motiverne ”taler til modtager”. Skagen Museet har været meget lydhør overfor nye måder at bringe sponsoratet i effekt med denne kreative/kunstneriske frihed i kampagnen. Fra bannerne drives trafik ind på et enkelt kampagnesite med klare budskaber.

På kampagnesitet er det hurtigt at deltage, beregne og få sin placering. Så enkelt, at mange foretager flere beregninger, sikkert for at få en klar indikation af hvad der skal til, for at de kan komme x-antal pladser højere op på listen. Ud af de mere end 20.000, som besøgte Formuelisten i de første 3 måneder, har størstedelen beregnet deres placering på listen og en del endda 3, 4 eller 5 gange. Sammen med annoncevisningerne giver det en anseelig branding effekt for SKAGEN fondene.

Vi skaber taletid omkring yderligere formuepleje, så SKAGEN får formidlet sine USP’er til en målgruppe, som ellers er særdeles svær at få i tale.

Efter beregningen kan brugerne afgive kontaktpermission og anmode om mere information, som kommer gennem et flow af e-mail marketing og telefondialog. Det er forskellige e-mails, der øger kendskabet til SKAGENs fortræffeligheder, og modner leads’ene til at indgå i dialog. Ved den rigtige adfærd og det rigtige potentiale bliver man kontaktet telefonisk af SKAGENs formuerådgivere.

Resultat

EN UBETINGET SUCCES MED KÆMPE POTENTIALE
Kampagnen var aktiv fra sidst i september 2015 og resultaterne opgjort før jul samme år. Mediabudgettet de første 3 måneder til banners var 410.000 Kr. hvilket har skabt de samlede 20.600 besøg fra blandt andet Børsen, Finanswatch, penge.dk samt via RTB.
Foruden en klar branding-effekt og kendskabsværdi har kampagnen skabt 20.600 besøg på kampagnesitet, som har resulteret i 25.820 beregninger og konkrete kvalificerede leads.
Alene på de første 3 måneder har kampagnen skabt 109 kvalificerede leads, og leads’ene fra denne kampagne er i den helt rigtige liga med en angivet samlet formue på over 700 mio. kr!

SKAGENs normale lead bearbejdningstid er mellem 3 måneder og 3 år. Alligevel har flere af leads’ene fra kampagnen allerede købt de første SKAGEN investeringsbeviser.
Kampagnen er en ubetinget succes for SKAGEN Fondene i Danmark, og har givet travlhed for deres formuerådgivere, millionpotentiale og ikke mindst nye kunder. Alt sammen på baggrund af data og datadrevet strategi om at udnytte målgruppens nysgerrighed for at vide – Hvor højt ligger du på formuelisten i Danmark?

SKAGEN Fondene

Christian Sigersted Larsen

Kommunikations- og marketingchef

Søren Risager Rasmussen

Kundechef

Vevika Søberg

Communication Manager

Director

Jeppe Berggreen

Adm. direktør

Carsten Maisch Olsen

Kreativ direktør

Morten Grønnegaard

Art director

Troels Fiig

Digital chef

Claus Skaarup Christiansen

Digital Campaign manager

Allan C. Pedersen

Analysechef

Billeder

Watch Video