“Dansk Annoncørforening står bag denne digitale pris. Vi vil sætte større fokus på det digitale håndværk og hylde de bedste virksomheder.”

Digital er midlet til målet.

Danish Digital Award er så dagens lys i marts 2015. Arrangeret af Dansk Annoncørforening, der repræsenterer “kundesiden” og således de markedsførere, der tegner sig for den kolossale vækst af arbejde udført inden for digital marketing, forretningsudvikling og kommunikation.

Den teknologiske udvikling, fremkomsten af et overvældende antal digitale kanaler og forbrugernes hastige adoption af de mange nye platforme stiller i disse år lige så kolossale krav til virksomhedernes og bureauernes evne til ikke alene at blive endnu skarpere på det digitale arbejde, men også til at transformere organisationer og processer.

Denne udvikling bevirker, at digitale aktiviteter til stadighed bliver en integreret del af virksomhedernes forretning og er dermed kritisk for deres kommercielle succes. Det er dermed ikke længere blot den enkeltstående, digitale kampagne, der er afgørende, men summen af virksomhedernes digitale indsatser over tid, der er behov for at bedømme og belønne. Naturligvis med det sigte at kunne inspirere og uddanne virksomhederne til, at arbejdet på digitale platforme bør have et strategisk perspektiv for at opnå en vedvarende effekt.

 

Digital som en forretningskritisk indsats

Vision for Danish Digital Award:

 

”Danish Digital Award har til formål at præmiere og synliggøre det mest inspirerende, effektive og veludførte digitale arbejde, der udvikler eller understøtter en virksomheds eller organisations forretningsaktiviteter.”

 

Denne vision indebærer udover den tætte kobling til virksomhedens forretning, uanset om den en privat eller offentlig, at vi i DDA-regi dels vil lægge vægt på en helhedsorienteret tilgang, hvor det ikke kun er den kreative idé, der er i højsædet, og i lige så høj grad den strategiske og resultatskabende indsats, udnyttelsen af platformene og de håndværksmæssige kvaliteter. Denne tilgang afspejler sig i en række kategorier, hvor vi har taget et opgør med såvel branche- og siloopdelingen. Vi befinder os nu i en virkelighed, hvor alle kæmper mod alle om brugernes begrænsede opmærksomhed, og hvor alle ligeledes møder brugerne – ikke blot i et enkelt kontaktpunkt, men skal kunne levere en sammenhængende oplevelse hele vejen rundt. Læg hertil, at vi også gør op med, at arbejdet ikke kun behøver at blive bedømt på en afgrænset kampagneperiode, den kan strækker sig over en længere periode bestående af flere aktiviteter.

Vi håber, at vi på denne vis vil kunne afspejle den virkelighed, som det digitale arbejde i dag fremkommer på i samarbejdet mellem virksomheder og bureauer. Ikke kun i form af digitale “one shots”, men også som den kontinuerlige indsats for at skabe og styrke de langsigtede relationer mellem virksomhederne og deres brugere.

Vi glæder os til at modtage, bedømme og præmiere de mange gode cases, vi ved, der findes derude og ønsker alle held og lykke i kampen om en Danish Digital Award!

Mia Skjoldstrand

Marketing & Event Manager, Dansk Annoncørforening

 

 

Kim Jong Andersen

Juryformand

 

Juryformand Kim Jong Andersen