”Danish Digital Award har til formål at præmiere og synliggøre det mest inspirerende, effektive og veludførte digitale arbejde, der udvikler eller understøtter en virksomheds eller organisations forretningsaktiviteter.”

04.01.2019
Åbner for indsendelser

Du kan indsende jeres digitale projekter.

22.02.2019
Deadline for indsendelser

Vi lukker ned for indsendelser. Juryen begynder bedømmelsesprocessen.

20.03.2019
Jurydag

Alle jurymedlemmer mødes for at stemme om shortlister og vindere.

09.05.2019
Award Show

Vi afholder Danish Digital Award Show, kårer vinderne og vi holder en fed fest.

Indstil arbejde

Deadline for indsendelse er den 22. februar 2019

Vi åbner for indstillinger den 4. januar 2019. Indstilling af dit projekt til Danish Digital Award foregår online – klik på knappen “Indstil dit projekt” på forsiden på linket herunder eller klik på “Log ind” knappen øverst til højre.

Login her og indstil dit projekt

Du kan se shortlisten og vindere fra 2018 under shortlistede og vindere

 

 

 

Priser

Pris: 1.750,00 kr. + moms pr. indsendelse pr. kategori

 • Et arbejde er er først indstillet, når betalingen er modtaget, og materialet er uploadet. Vær opmærksom på, at der kan komme forsinkelse på upload de sidste timer op til deadline, fordi mange er i gang med at uploade på samme tid. Vi anbefaler derfor også, at indstillere går i gang i god tid.
 • Indsendelsesgebyr refunderes ikke, når en indstilling er gennemført.
 • Indsendte arbejder, der ikke lever op til krav til formater mv. vil uden yderligere varsel blive udelukket fra konkurrencen. Gebyr refunderes ikke.

Upload

Følg nøje anvisningerne i indsendelsesformularen. Som minimum skal du udfylde skemaet og kreditere alle de medvirkende, både fra annoncøren og fra bureauet. Flere bureauer kan udfyldes og krediteres.

 • Case video er ved tilmeldingen KUN en option i følgende 3 kategorier; Brand Impact, Content Production og Digital Activation. Vi anbefaler kraftigt, at du indsender en case video i disse 3 kategorier – har du ikke en video, skal du som minimum uploade billeder. Case videoer vil kun indgå i bedømmelsen i disse tre kategorier – og det er ikke tilladt at uploade case videoer i de øvrige kategorier til bedømmelse. Undtagelse: Det er dog tilladt at uploade anden form for video – fx en produktdemo af en digital service eller en video, der forklarer indholdet af arbejdet. Men disse video må på ingen måde “sælge” projektet.
 • I alle andre kategorier skal der blot udfyldes tekst under de 3 parametre; Strategi, Løsning og Resultater. Der skal i tillæg uploades billeder / screenshots til brug for bedømmelsen i disse kategorier (og evt. demo video som beskrevet i undtagelsen i forrige punkt).
 • Det anbefales at uploade screenshots og case videoer (case videoer kun i de 3 ovenfor nævnte kategorier) i så høj opløsning som muligt i HD format dog maks. 500 MB og 5 minutters længde.
 • Alle indsendelser som nomineres, er forpligtede til at producere og indsende case video efterfølgende samt en 10 sek. version af denne, som anvendes til visning under showet. DEADLINE for dette er fredag den 29. marts 2019 kl. 12.00.
 • Billeder og videoer vil både blive anvendt til bedømmelse og for de nomineredes vedkommende også efterfølgende i nomineringstrailer og på Danish Digital Awards egne og sociale medier samt hos vores mediepartnere. Billeder og videoer kan/bliver ikke redigeret efter indsendelse. Det der sendes ind skal kunne tåle offentliggørelse.
 • Det er tilladt at indsende på engelsk.

 

Danish Digital Award hylder de bedste digitale projekter …

Bedømmelse

 

 • Dansk Annoncørforening forbeholder sig retten til at nedlægge en eller flere kategorier, hvis der ikke er tilmeldt tilstrækkeligt mange arbejder til kategorien.
 • Først bedømmer og nominerer den samlede jury alle de indstillede arbejder. Juryen sammensættes hvert år af juryformanden og Dansk Annoncørforening.
 • Juryen er opdelt i 12 grupper, der hver har ansvaret for at nominere og udpege en guldvinder samt sølv og bronze.
 • Det er op til den enkelte jurygruppe, om de vil uddele udpege en sølv- og bronzevinder. Det er dog ikke muligt, at udpege en bronzevinder uden også at have en sølvvinder.
 • Alle jurymedlemmer får adgang til et nomineringssite, hvor de online kan svare på, om de ønsker at nominere det enkelte arbejde eller ej.
 • På jurydagen får hver jurygruppeleder udleveret en liste med de nominerede arbejder i hver kategori.

 

 • Hver gruppe er anført af en jurygruppeleder, der har ansvaret for at sammentælle gruppens endelige stemmer på jurydagen samt at lave en skriftlig motivation for vinderne.
 • Hvis et medlem af juryen har været involveret i et arbejde, kan vedkommende ikke være med til at bestemme vinderen i denne kategori.
 • I specialpriserne “The EY Digital Company of the year”, “The EY Digital Partner of the year” og “The EY Digital Profile of the year” er der kun en guldvinder. Denne udvælges af juryformanden og jurygruppelederne bl.a. ud fra antallet af nomineringer.
 • Alle deltagende jurymedlemmer modtager en personlig fribillet til awardshowet. Denne kan ikke byttes eller gives væk til en anden person.

Kriterier

 

 • Et arbejde kan strække sig over en længere tidsperiode end i det forgangne år ift. indsendelsesfristen. Det skal blot stadig være elementer af arbejdet, der har været aktive/“live” i løbet af det sidste kalenderår eller op til indsendelsesfristen.
 • Et arbejde kan bestå af et enkelt eller flere elementer/aktiviteter. Da Danish Digital Award er en pris, der understøtter en samlet indsats over tid, vil længerevarende arbejder, der består af flere elementer/aktiviteter blive vægtet højere end en enkeltstående kampagne.
 • Et arbejde skal være enten bestilt af en annoncør hjemmehørende i Danmark eller udført af et bureau/produktionsselskab hjemmehørende i Danmark.
 • Det vil være annoncøren og dennes samarbejdspartnere eller de krediterede individer, der hjemtager en hovedkategoripris. Det er dem og ikke kampagnen, der vinder.
 • Et arbejde kan indstilles i flere kategorier. Det anbefales at gøre dette, da specialpriserne “The EY Digital Company of the year”, “The EY Digital Partner of the year” og “The EY Digital Profile of the year” udvælges af jurygruppelederne og juryformanden bl.a. ud fra antal af nomineringer.

Rettigheder

 

Ved indsendelse af et arbejde til Danish Digital Award overdrages retten til at fremvise dette arbejde.

Dansk Annoncørforening kan:

 • Anvende de indsendte casematerialer til PR-formål i egne og sociale medier samt stille dem til rådighed for mediepartnere.
 • Vise de indsendte casematerialer på DDA’s website og i forbindelse med prisoverrækkelsen.
 • Vise de indsendte case materialer frem i forbindelse med Danish Digital Award sponsor-seminarer.

 

 • Indsenderen indestår over for Dansk Annoncørforening for, at alle nødvendige rettigheder til arbejdet er clearet, således at Dansk Annoncørforening kan fremvise de indsendte materialer i ovenstående sammenhænge.
 • Juryformanden, jurygruppelederne og Dansk Annoncørforening træffer den endelige beslutning i tvivlsspørgsmål.

Hovedsponsor

Logo, EY