“Det er ikke kun et enkeltstående projekt, der kan vinde Danish Digital Award, men summen af aktiviteter”

Jeg hjælper dig med valg af kategorier.

Jeg vil meget gerne hjælpe dig med hvilke kategorier du kan sende ind. Du kan kontakte mig pr. mail eller telefon.

Kontakt mig på mail Kim.J.Andersen@dk.ey.com eller mobil 27 79 22 14

1.  EFFECTIVENESS 

Denne kategori gælder for alle typer af digitalt arbejde, platforme og kanaler på tværs af kategorier. Det essentielle er, at den pågældende case kan demonstrere en væsentlig grad af effekt i forhold til de opsatte målsætninger for arbejdet.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • Markante resultater, hvor præstationerne ligger højere end forventet – og som minimum over det, der anses som et branche-/kategorigennemsnit
 • Resultater, som ikke kun er indikeret igennem digitale outputvariable såsom visninger, besøgende og shares, men som også kan henføres til forretningsmæssige resultater såsom leads, salg, loyalitet, lønsomhed mm.
 • Resultater, der er opnået på baggrund af en betydelig udfordring, hvor man har været nødt til at udfordre det bestående for at kunne opnå større resultater end ellers.

 

Strategi (40%), Kreativitet (10%), Resultater (50%)

JURYLEDER: STINE KALMER JØRGENSEN, NYKREDIT

2.  PURPOSE & IMPACT

Med denne award ønsker vi at skabe opmærksomhed omkring de virksomheder og organisationer, der har modet og viljen til at gøre en samfundsmæssig forskel – også på længere sigt.

Derved lægger vi også op til, at det er en stand-alone kategori, som ikke er en del af PR men står alene og faktisk også har format til at stå alene.

Indsendelser hertil er karakterisere ved:

 • At sætte fokus sætter på samfundsmæssige problemstillinger, som skaber erkendelse og inspirerer til handling.
 • Kreative, digitale og sociale koncepter, som formår at inddrage og aktivere brugerne til at flytte sig fra holdning til handling
 • Koncepter, der giver brugeren en aktiv rolle og mulighed for at gøre en forskel, lokalt eller globalt

 

 

Strategi (30%), Kreativitet (30%), Resultater (40%)

JURYLEDER: SIMON RYHEDE, MOMONDO

3.  MOBILE

Denne kategori er forbeholdt native iOS eller Android apps eller mobile first platforme

(Web apps eller responsive sites med en mobile device experience i højsædet: smartphone eller tablet).

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • En høj grad af nytteværdi (f.eks. et betalings- eller selvbetjeningsværktøj) eller underholdning (f.eks. et spil)
 • En brugeroplevelse, der primært tager udgangspunkt i målgruppens mobile adfærd
 • Et design og en funktionalitet, der udnytter den mobile software og ikke lader den mindre skærm være en hindring

 

 

 

 

Strategi (30%), Kreativitet (30%), Resultater (40%)

JURYLEDER: MADS JENSEN, SØSTRENE GRENE

4. WEBSITES – CORPORATE / PUBLIC

Denne kategori dækker over større websites (over 20 unikke undersider) rettet mod både private forbrugere, erhvervskunder og borgere.

Det er primært informations-, entertainment- og betjeningssites, der er i fokus her, men er websitet også en e-handelsplatform, skal det indsendes i e-commerce-kategorien, hvis e-handel fylder mere end 10% af sitet – ellers kan det indsendes begge steder, hvis det fylder under 10% af sitets omfang (antal sider).

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • En værdiskabende brugeroplevelse på alle væsentlige parametre
 • En klar forlængelse af brandets positionering og værdier
 • Et gnidningsfrit samspil mellem alle websitets lag: Visualisering, interaktion, funktioner, content og data

 

 

 

Strategi (40%), Kreativitet (20%), Resultater (40%)

JURYLEDER: MADS FUHR, DISPLAY/AKQA

5.  MICROSITES

Denne kategori dækker over mindre websites (under 20 unikke undersider) rettet mod både private forbrugere, erhvervskunder og borgere.

Det er både kampagnesites, landing pages og andre midlertidige sites, der er i fokus her, men også subsites til større websites, der ligger på samme server / er oprettet i samme Web CMS.

Er websitet også en e-handelsplatform, skal det indsendes i e-commerce-kategorien, hvis e-handel fylder mere end 20% af sitet – ellers kan det indsendes begge steder, hvis det fylder under 20% af sitets omfang (antal sider).

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • Stor vægt på at fremkalde bestemte handlinger fra brugeren
 • Klar prioritering af det mindre sites hensigt og budskaber
 • Et overskueligt og nemt navigerbart design med få, velvalgte kernefunktioner

 

 

Strategi (20%), Kreativitet (40%), Resultater (40%)

JURYLEDER: MADS FUHR, DISPLAY/AKQA

6. DESIGN

I denne kategori kan alle cases karakteriseret ved særlige designmæssige kvaliteter indsendes uanset om vi taler design til websites, digitale produkter/tjenester, mobile løsninger eller andet.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • En bemærkelsesværdig, visuel æstetik og klar differentiering fra mængden
 • Et interaktionsdesign, hvor brugeren har nemmere ved at navigere i indholdet eller benytte funktionerne og/eller bliver mere involveret end ellers.
 • Et design, der løfter brandet og giver brugeren en ekstra emotionel tilknytning

 

 

 

 

 

 

Strategi (20%), Kreativitet (60%), Resultater (20%)

JURYLEDER: MADS FUHR, DISPLAY/AKQA

7. SOCIAL – SINGLE CONTENT

Denne kategori er forbeholdt enkeltstående content-indsatser – f.eks. en video – der har været distribueret på sociale medier, og som ikke har benyttet sig af broadcast-medier som TV.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • Et usædvanligt højt idé- og indsigtsniveau
 • En høj grad af delbarhed og earned media værdi
 • En gennemslagskraft, der fuldt ud matcher broadcast-medier

 

 

 

 

Strategi (30%), Kreativitet (40%), Resultater (30%)

JURYLEDER: CHRISTINA TØNNESEN, MENSCH

8. SOCIAL – CONTINUOUS CONTENT

Denne kategori er forbeholdt content, der primært har været distribueret på sociale medier, og som dækker over en længerevarende indsats. Det kan både være f.eks. en SoMe-kampagne eller et tema, der har kørt i flere år eller en SoMe-tilstedeværelse på f.eks. Instagram eller Facebook, der kontinuerligt har formået at skabe nye følgere og højere engagement.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • En tydelig, rød tråd i brandets social media ”stemme” / tonalitet og interaktion med brugerne
 • En høj grad af brugerengagement og community feeling
 • En dedikation til det lange, seje træk, hvor der er investeret i at skabe always on content af høj kvalitet.

Strategi (40%), Kreativitet (20%), Resultater (40%)

JURYLEDER: MICHALA SVANE, TIVOLI

9.  PR

Dette er IKKE en kategori for reklamekampagner, der har opnået PR, men for PR-indsatser, kortere- som længerevarende, herunder kampagner, hvis indhold og budskaber er udformet med ikke-betalt medieomtale for øje, og hvor digitale medier har været en bærende platform for udbredelsen af omtalen.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • En skarp PR-vinkel/idé, hvor den gode historie og/eller det aktuelle tema er i fokus og forstærket ved hjælp af digital teknologi og/eller digitale medier.
 • Omtaleværdien er markant og målbar
 • At have skabt synlig debat og/eller været genstand for, at medierne har taget et tema op til bredere behandling.

Strategi (30%), Kreativitet (30%),  Resultater (40%)

JURYLEDER: MADS CRAMER, SAXO BANK

10. E-COMMERCE – B2C & B2B

Denne kategori er forbeholdt virksomheder eller portaler, som sælger hele eller dele af produktsortimentet inkl. tjenesteydelser online til såvel private forbrugere som erhvervsvirksomheder.

Det kan både være 100% e-handelsvirksomheder eller virksomheder, der benytter flere salgskanaler, herunder en e-shop.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • En suveræn kundeoplevelse ift. design, sortiment, pris, rådgivning, service, logistik mm.
 • En betragtelig salgsvolumen, indtjening eller salgsvækst
 • En høj grad af personalisering og integration til evt. øvrige salgskanaler

Strategi (20%), Kreativitet (20%), Resultater (60%)

JURYLEDER: MADS JENSEN, SØSTRENE GRENE

11. BRAND ACTIVATION

Denne kategori er tiltænkt digital first, forbrugerrettede kampagner, sponsorater, eksperimenter og events, hvis klare formål ikke blot er at skabe kendskab, men som også er i besiddelse af en taktisk promotion-mekanisme, der sælger et produkt / tjenesteydelse.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • En tydelig og gerne nytænkende mersalgsmekanik
 • En høj grad af brugerinvolvering/aktivering
 • En markant og målbart salgs- og/eller loyalitetseffekt

 

 

 

Strategi (30%), Kreativitet (30%), Resultater (40%)

JURYLEDER: STEPHANIE ILLGNER, CARLSBERG GROUP

12.  MARKETING CAMPAIGNS

I denne kategori kan alle kampagner indsendes uanset om de har været kort- eller langvarige, så længe at kampagnen har benyttet mindst fem digitale medier inklusiv virksomhedens egne platforme og kommunikationskanaler.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • Fuldstændig integration på tværs af medierne
 • En usædvanlig høj gennemslagskraft og effekt
 • Markant anvendelse af data til at forbedre kampagnens resultat og relevans

 

 

 

Strategi (30%), Kreativitet (30%), Resultater (40%)

JURYLEDER: EVA LUNDGREN, SPIES

 

13. DATA & MARKETING AUTOMATION

Denne kategori tager imod alle digitale projekter og platforme, der har til hensigt at realisere et 360-graders omnichannel-blik på den enkelte bruger.

Cases i denne kategori skal have hjulpet virksomheden til i langt højere grad at personalisere og automatisere brugeroplevelsen i alle kontaktpunkter på basis af samspillet mellem content og data. Både på virksomhedens egne platforme og kommunikationskanaler og/eller i annoncebærende, digitale medier.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • En velfungerende og velbeskrevet datamodel
 • Et system/software-mæssigt set-up, der kan optimere og personalisere hele kunderejsen
 • Klare fordele og opnåede gevinster ved at have forfulgt en omnichannel-strategi

 

 

Strategi (50%), Kreativitet (10%), Resultater (40%)

JURYLEDER: PETER TRANBERG, YOUSEE

14. INNOVATION – ESTABLISHED

Denne kategori er forbeholdt virksomheder, der har eksisteret i mere end 5 år.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • Et nyt markedstilbud, digitalt produkt/tjeneste og/eller digital transformation af virksomhedens forretningsmodel eller dele af virksomhedens værdikæde, der sætter nye standarder i branchen
 • Proof of concept – der skal være klare indikatorer på en forventelig høj vækst (min. to-cifret, procentuel vækst over de næste tre år) og det nye produkt/tjeneste/tilbud skal have potentiale til at fylde en væsentlig del i virksomhedens samlede forretning fremover (potentialet skal være over 5%).
 • En høj grad af teknologisk og/eller markedsmæssig innovation i det nye markedstilbud, produkt/tjeneste eller i omlægningen af dele af virksomhedens forretning/produktsortiment

 

Strategi (40%), Kreativitet (20%), Resultater (40%)

JURYLEDER: RALF LODBERG, ADVICE

15. INNOVATION – STARTUPS (HALVPRIS)

Denne kategori er forbeholdt startup-virksomheder, som har eksisteret i mindre end 5 år.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • Et markant markedstilbud, digitalt produkt/tjeneste og/eller en forretningsmodel, der forrykker konkurrencesituationen i en etableret branche/kategori eller skaber en helt ny
 • Proof of concept – der skal være klare indikatorer på en forventelig høj vækst (min. 30% vækst per år i de næste tre år godtgjort ud fra den nuværende vækstkurve)
 • En høj grad af teknologisk og/eller markedsmæssig innovation i selve tilbuddet/produktet/tjenesten/modellen

 

 

 

Strategi (40%), Kreativitet (20%), Resultater (40%)

JURYLEDER: RALF LODBERG, ADVICE

SPECIAL PRISER

DIGITAL COMPANY OF THE YEAR

Hvem har generelt gjort det allerstærkeste indtryk på tværs af alle kategorier?

Vinderen i denne kategori afgøres af juryformanden og jurygruppelederne på baggrund af antallet af nomineringer

DIGITAL PARTNER OF THE YEAR

Hvem har gjort det bedste stykke arbejde for sine kunder på tværs af alle kategorier?

Vinderen i denne kategori afgøres af juryformanden og jurygruppelederne på baggrund af antallet af nomineringer.

DIGITAL PROFILE OF THE YEAR

Hvilken digital spydspids på enten partner- eller virksomhedssiden har gjort mest for at flytte os hen imod en bedre digital fremtid?

Vinderen i denne kategori afgøres af juryformanden og jurygruppelederne på baggrund af antallet af nomineringer.

GRAND PRIX

STRATEGY GRAND PRIX

Gives til den case, der har opnået det største, sammenlagte antal point i nomineringen.

DENNE CASE VISES I SIN FULDE LÆNGDE TIL SHOWET

CREATIVTITY GRAND PRIX

Gives til den case, der har opnået det største, sammenlagte antal point i nomineringen.

DENNE CASE VISES I SIN FULDE LÆNGDE TIL SHOWET

EFFECTIVENESS GRAND PRIX

Gives til den case, der har opnået det største, sammenlagte antal point i nomineringen.

DENNE CASE VISES I SIN FULDE LÆNGDE TIL SHOWET