“Det er ikke kun et enkeltstående projekt, der kan vinde Danish Digital Award, men summen af aktiviteter”

Jeg hjælper dig med valg af kategorier.

Jeg vil meget gerne hjælpe dig med hvilke kategorier du kan sende ind. Du kan kontakte mig pr. mail eller telefon.

Kontakt mig på mail Kim.J.Andersen@dk.ey.com eller mobil 25 29 34 72

1.  DIGITAL TRANSFORMATION

Kongekategorien.

Her leder vi efter strategiske cases hvor man har benyttet kunde- og markedsforståelse, gerne i én eller flere kunderettede processer, til at forandre virksomhedens forretnings- og/eller driftsmodel. En forandring der stiller virksomheden mærkbart bedre rustet til fremtiden i forhold til at vinde og fastholde kunder.

Vi forventer, at Marketing og Innovation har spillet en væsentlig rolle i dette arbejde, som bør demonstrere en naturlig progression og sammenhæng fra ide, målsætning til løsning og dermed den måde man tænker digitalt på i hele organisationen. Den konkrete tranformation bør derfor naturligvis gerne have implikationer i hele virksomhedens værdikæde.

Dertil kigger juryen efter gode eksempler på en digital transformation, der er guidet af en stærk- og forankret vision. En vision der fastholdes igennem en integreret process, der tager hånd om alle stakeholders, internt som eksternt. En vision og tilgang der tillader virksomheden at nedbryde dets siloer og skabe en sammenhængende kraft og fremdrift.

Strategi (50%), Løsning (30%), Resultater (20%)

JURYLEDER: MADS FUHR, AKQA

2.  DIGITAL DIFFERENTIATION

Virksomheders digitale tilstedeværelse bliver mere og mere generisk. For at differentiere sig skal virksomhederne holde et skarpt og vedvarende fokus på at udvikle digitale services og produkter, som adskiller sig fra konkurrenterne. Dette er derfor kategorien for de cases, hvor virksomheden tilbyder en unik, digital value proposition, som både skaber reel værdi for kunderne og en tydelig differentiering af virksomheden. Vi glæder os til at se cases, som er lykkedes gennem kreativt arbejde med både strategi, løsning og interessenthåndtering.

Under kriteriet ’Strategi’ vægtes A) håndtering af en klar forretningsmæssig udfordring (virksomhedens mål med løsningen), B) vision og ambition med løsningen, C) den potentielle konkurrencemæssige fordel (differentiering) og D) klarhed ift. den positionering, virksomheden ønsker.

Under kriteriet ’Løsning’ vægtes A) Design, B) Brugeroplevelsen, C) Nytteværdien for kunderne og D) overvindelse af organisatorisk modstand eller kompleksitet.

Under kriteriet ’Resultat’ vægtes A) målbare og realiserede resultater ift. virksomhedens mål med løsningen – f.eks. øget loyalitet, øget kundebase, vækst, positionering og lign. Desuden vægtes B) sandsynligt potentiale for de ovennævnte resultater (da løsningen kan være ganske ny).

Strategi (20%), Løsning (70%), Resultater (10%)

JURYLEDER: STINE KALMER JØRGENSEN, NYKREDIT

3.  PERSONALISATION

De fleste virksomheder opererer i dag i adskillige digitale kanaler, og er dermed multichannel.

Det er straks færre, der kan påberåbe sig en egentlig omnichannel-status, forstået som virksomheder der er i stand til effektivt og lønsomt at personalisere mødet og kommunikationen med kunden på tværs af de kanaler, hvor kunden interagerer med virksomheden.

I denne kategori vil vi gerne se, hvor langt virksomhederne er nået i bestræbelserne på at kunne operere 1:1 i denne kategori og sikre relevant og rettidig kommunikation med udgangspunkt i et 360-graders billede af kunden.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • En høj og relevant grad af personalisering via digitale kanaler
 • En suveræn kundeoplevelse på baggrund af personalisering
 • Integration af personalisering på tværs af relevante kanaler
 • Stærke resultater af personaliseringen – kan både være økonomiske resultater, men også i form af højt engagement, tilfredshed eller loyalitet

Strategi (20%), Løsning (45%), Resultater (35%)

JURYLEDER: MICHALA SVANE, TIVOLI

4. CUSTOMER EXPERIENCE

Kundeoplevelsen. Alle virksomheder snakker om den, men hvor mange har investeret så meget i at forstærke den, at kunderelationen reelt styrkes? Her ønsker vi os cases, som klart demonstrerer, at virksomheden går den ekstra mil i at forsøge, ikke alene at indfri, men overgå kundernes og brugernes forventninger. Det kan være på tværs af kontaktpunkter eller i et forsøg på at sætte en ny standard i et led i den digitale kunderejse.

Målene for kundeoplevelsen er primært:

 • Loyalitet
 • Konvertering
 • NPS
 • Retention/Churn

Strategien skal tage udgangspunkt i de KPIer som ønskes løftet. Der skal således være mål for den ønskede kundeoplevelse.

Løsningen er vigtig i denne taktiske kategori – og skal kunne kobles til de definerede KPIer. Der ønskes indsigt i processen og beskrivelse af de reelle ændringer, som er igangsat for opnåelse af KPIerne. Resultaterne linker sig til de definerede KPIer. Vi har respekt for, at det kan tage tid at nå målene, hvorfor vi også gerne ser cases, der udviser tendenser.

Strategi (40%), Løsning (40%), Resultater (20%)

JURYLEDER: METTE DYHR, UNICEF

5.  ANALYTICS AND AI

Data er som bekendt den nye olie. Men antallet af digitale platforme og komplekse marketing tech stacks, sætter sit præg på håndteringen og det kræver i dag en betydelig indsats i at indsamle, håndtere, bearbejde og ikke mindst handle på data. Her er maskinlæring og AI kærkomne assistenter og helt fundamentale faktorer, i forsøget på at strukturere arbejdet med data, udlede brugbare mønstre og indsigter og evne at udnytte disse.

Vi er nysgerrige på, hvilke cases der findes derude. Hvem har formået at udnytte data analytics – og muligvis endda forskellige former for AI –  til at styrke kunderejsen, gøre medieplanlægning samt eksekvering mere intelligent/agil og dermed øget Marketings muligheder for at tiltrække og fastholde kunderne. Vi hilser alle pionérer, med deres nysgerrige og eksplorative tilgang, hjertelig velkommen!

Det vurderes, at det er ’early days’ ift. virksomhedernes erfaring og kommercielle succes med AI, hvorfor både den reelle effekt og dokumenterede resultater stadig mangler at udkrystalliseres. Derfor lægges der I vurderingen vægt på hvordan arbejdet med Analytics og AI har formået at ændre måden man arbejder på, som organisation.

Strategi (30%), Løsning (50%), Resultater (20%)

JURYLEDER: PETER TRANBERG, YOUSEE

6. MARKETING AUTOMATION

Hvis en virksomhed skal kunne skalere mulighederne for at anvende data og personalisere kundeoplevelsen, er det helt fundamentalt at kunne automatisere en større del af processerne i områder såsom dataudvekslingen indenfor virksomhedens systemlandskab mellem f.eks. ERP-data, CRM-data og digital analytics-data, kreativ produktion og eksekvering af den direkte kundekommunikation.

I denne kategori kalder vi på de cases, hvor en virksomhed har anvendt en udstrakt grad af automatisering til at skalere marketingindsatsen i tråd med go-to-market strategien og derved formået at levere stærke resultater – Det kan være både full-blown løsninger eller mindre genialiteter.

Strategi (40%), Løsning (20%), Resultater (40%)

JURYLEDER: PETER TRANBERG, YOUSEE

7. BRAND IMPACT

Hvad har dit brand gjort for verden i dag? Denne kategori er tiltænkt kommercielle cases og aktører, der har haft modet til at tænke længere end et her og nu-salg. De cases, der gør noget godt for både sig selv – og andre.

Dem, der både tilfører brandet værdi og gør en forskel i verden, som smitter tilbage på brandet.

Juryen kigger efter gode kreative og strategiske løsninger, funderet i noget ægte, der har gjort en dokumenteret positiv forskel for brandet.

Strategi (40%), Løsning (20%), Resultater (40%)

JURYLEDER: SIMON RYHEDE, MOMONDO

8. CONTENT PRODUCTION

Content er selve blodet i de digitale livsbaner. Uden brugbar content dør ethvert digitalt økosystem hurtigt ud.

Men reklameleden online er stærkt stigende, adblocking er på fremmarch og content-forureningen truer. Svaret er derfor ikke mere content, svaret er bedre content. Derfor belønner denne kategori løsninger, der formår at forene relevans, kreativitet, indsigtsbaseret (gerne datadrevet) storytelling, sublim eksekvering i en cocktail, der gør at folk aktivt vælger content til og ikke fra.

Content fortolkes bredt, som alt det indhold, der er ’på hylderne’ i de forskellige digitale platforme. Det kan både være enkeltstående content, der gør at virksomheden for alvor får engageret folket, ligesom det kan være ”always on”-content, der kontinuerligt viser evnen til at levere content med et højt kvalitetsniveau.

I denne kategori vurderes effekt især ift. lidt blødere metrics som f.eks. brug af data, ’time spent with brand’, view through rates, engagement rates (comments & sharing), organisk reach etc.

Strategi (30%), Løsning (50%), Resultater (20%)

JURYLEDER: SØREN CHRISTENSEN, ROBERT/BOISEN & Like-minded

9.  INNOVATION

Digital teknologi giver mulighed for at udvikle nye tiltag på et hidtil uset niveau. Vi leder i denne kategori efter de cases, som ikke alene har optimeret, men decideret fremrykket en virksomhed eller måske endda en helt branche i, hvad den er i stand til at tilbyde sine kunder indenfor services, produkter eller kundeoplevelser. Kategorien rummer både start-ups og etablerede virksomheder. Den gode case demonstrerer et særligt stærkt mod til at løse et problem på en ny måde, gerne gennem løbende pilotprojekter og læring. Det er nemlig i denne kategori, at vi leder efter de reelle game-changers, og dem der står på nippet til at blive det.

Indsendelser i kategorien bør være karakteriseret ved:

 • En veltænkt strategi som beskriver den forretningsmæssige udfordring samt et reelt målgruppe problem.
 • En løsning der demonstrerer et helt særligt mod til at levere noget nyt. Fx et nyt markedstilbud, et nyt digitalt produkt, en ny digital tjeneste, en digital transformation af virksomhedens forretningsmodel eller dele af virksomhedens værdikæde.
 • Et resultat som ikke nødvendigvis er nået at blive imponerende endnu, men som har vist sit potentiale. Resultaterne kan være funderet i tal, men det kan også være en læring, som førte til en ny vigtig erkendelse i virksomheden.

Strategi (20%), Løsning (65%), Resultater (15%)

JURYLEDER: CHRISTINA TØNNESEN, MENSCH

10. COMMERCE

Virksomheders evne til at sælge deres produkter digitalt er vigtigere end nogensinde før. Den digitale kunderejse bliver derfor en afgørende strategisk disciplin for at virksomheden kan komme i mål med sine forretningsmæssige mål. I målet om at tiltrække kunder og få dem til at handle digitalt kan digital markedsføring og digitale aktiviteter spille en afgørende rolle, og det er netop disse sammenhænge vi gerne vil se cases på i denne kategori.

Beskriv hvordan din løsning har gjort det muligt for virksomheden at løfte den digitale købsoplevelse så virksomheden har kunne nå dets resultater. Det kan være en marketingstrategi rundt om det digitale køb, en udvikling af e-commerce løsningen i sig selv på egne kanaler, eller hvordan digitale aktiviteter rundt omkring handelsplatformen har forbedret oplevelsen og øget virksomhedens salg.

Strategi (40%), Løsning (30%),  Resultater (30%)

JURYLEDER: MADS CRAMER, SAXO BANK

11. DIGITAL ORGANISATION

Enhver digital rejse forudsætter de rette ressourcer, kompetencer og ikke mindst kreative måder at arbejde på.

Derfor har vi som noget nyt i år valgt at hylde de virksomheder og bureauer, som har skabt et stærkt fundament til en digital fremtid. En organisation, der har taget bevidste (måske endda modige) valg om organisationsstruktur og arbejdsprocesser. Det være sig gennem alternative bureaukonstellationer, in- og outsourcing, data/tech ejerskab/indkøb etc., eller ved tværorganisatorisk samarbejde mellem IT, Salg/Support, Økonomi og Marketing.

Vi ønsker at se cases indstillet, som til virksomhedens og samarbejdets fordel kan dokumentere ændring i forretningsgange, samarbejdsmodeller eller lignende. Derfor skal vindercasen være velbeskrevet med fuld opbakning fra Ledelsen, således vi sikrer os en strømlinet organisation.

Denne kategori er både for virksomheder og bureauer, da en fremadsynet model er til glæde for begge parter og til inspiration for alle andre i branchen.

Indsendelserne er karakteriseret ved:

 • En stærk strategi som udover det sædvanlige lægger vægt på de vigtigste elementer i en digital transformation.
 • En ny måde at sammensætte organisationen og dets partnere på, hvor løsningen giver de optimale forudsætninger i en operationel dagligdag og visionær fremtid.
 • Resultaterne der dokumenterer effekten ved at udfordre måden at organisere sig omkring digital tilstedeværelse og eksekvering. Resultaterne vejer mindst i vurderingen, da de fleste ønskede resultater i denne kategori vil være langsigtet og ikke 100% retvisende endnu.

Strategi (50%), Løsning (30%), Resultater (20%)

JURYLEDER: JESPER THYSSEN, DANSKE SPIL

12.  RETURN ON INVESTMENT

Return on Investment virksomheder hælder i disse år flere penge i digitale investeringer end nogensinde før. Alligevel kan det ofte være ganske svært at spore effekten af disse på andet end de digitale platformes egne målepunkter. Men digitale marketing KPIs er ikke nødvendigvis en særlig yndet valuta på direktionsgangen, hvis de ikke kan kobles mere sandsynligt sammen med de finansielle data, som virksomhedens topledelse disponerer efter.

I denne kategori går vi på jagt efter cases, hvor det er lykkedes for f.eks. Marketing at koble marketing output-data sammen med finansielle mål, der indikerer en klar årsag og effekt mellem de digitale investeringer og virksomhedens økonomiske/finansielle regnskabstal. Vi vurderer derfor ikke blot niveauet af ROI, men også kvaliteten af selve målingen.

Vi vil grundlæggende hylde cases, som kan underbygge at marketingindsatsen skaber reel konkurrencekraft og er af forretningskritisk betydning for virksomheden:

– Vi tillægger det derfor større værdi, hvis der er tale om en metodik, der rykker den generelle baseomsætning (vedvarende effekt) end hvis det er en kortsigtet kampagne, (aftagende effekt).

– Derved kigger vi også på, hvor stor en salgsvolumen, der er tale om set i forhold til den konkrete virksomhed – hvis indsatsen driver en stor del af det samlede salg, er det noget der taler casen op. Dette skal dog altid ses i forhold til virksomhedens størrelse. Eksempelvis, er det naturligvis sværere for markedsledere at tage store procentvise fremskridt i forhold til markedsandele – sammenlignet med en mindre spiller i industrien.

– Casen behøver ikke nødvendigvis at være målt på omsætning – det kan også være digitale initiativer, der fjerner friktion (og derved minimerer omkostninger), initiativer der minimerer Churn, eller initiativer der øger brandloyaliteten. I forhold til brandloyalitet, så er det dog vigtigt, at der sammen med casen, er analytiske studier, der validerer at loyaliteten er vokset – og at loyale kunder reelt set er mere værd for den pågældende virksomhed, så der via den vej kan påvises impact på salget.

– Ja, generelt jo længere den påviselige ROI kommer ned i virksomhedens salgsfunnel – jo mere imponeret bliver vi.

Der skal foreligge en stærk metodisk argumentation, som underbygger at der skabes forretning:

– Hvis det er en tilgang, der kan skaleres, så er det et stort plus.

– Hvis der er tale om automatiserede processer, så vægtes det tungere end hvis det er manuelt båret (hvor der kan være en masse skjulte omkostninger der påvirker den reelle ROI)

– I tilfælde af at to cases ligger resultatmæssigt tæt op af hinanden, så er det den strategiske beskrivelse (og datamæssige underbygning heraf), som bliver udslagsgivende.

– Generelt hylder vi cases, som vi vurderer er med til at styrke marketingfunktionens position i den pågældende virksomhed.

Strategi (20%), Løsning (10%), Resultater (70%)

JURYLEDER: MADS JENSEN, SØSTRENE GRENE

 

13. DIGITAL ACTIVATION

Selv med den skarpeste indsigt og mest præcise strategi, kan budskabet drukne hvis eksekveringen ikke formår at engagere og aktivere.

I kategorien Digital Activation hylder vi arbejde, der har har til formål at skabe resultater ved mere dybdegående involvering af målgruppen.

Vi kigger ikke kun på marketingskampagner, men bredt i organisationen. Derfor kan interne kampagner der har til formål at nedbringe sygefraværet, eller en nytænkende måde at rekruttere medarbejdere på også komme i spil.

Det er afgørende at den indsendte case formår at vise hvordan virksomheden / organisationen har benyttet aktiveringen til at optimere kunderejsen. Både for modtager og afsender. Ligeledes lægger juryen vægt på om aktiveringen løfter barren for disciplinen og om løsningen er gennemført.

Mekanismen skal være digital og skal udgøre kernen af aktiveringen med en rød tråd til strategi samt brand for virksomheden. Vi lægger dog mest vægt på løsningen, dernæst resultatet og til sidst strategien.

Strategi (20%), Løsning (50%), Resultater (30%)

JURYLEDER: STEPHANIE ILLGNER, CARLSBERG GROUP

SPECIALPRISER

THE EY DIGITAL COMPANY OF THE YEAR

Hvem har generelt gjort det allerstærkeste indtryk på tværs af alle kategorier?

Vinderen i denne kategori afgøres af juryformanden og jurygruppelederne på baggrund af antallet af nomineringer

THE EY DIGITAL PARTNER OF THE YEAR

Hvem har gjort det bedste stykke arbejde for sine kunder på tværs af alle kategorier?

Vinderen i denne kategori afgøres af juryformanden og jurygruppelederne på baggrund af antallet af nomineringer.

THE EY DIGITAL PROFILE OF THE YEAR

Hvilken digital spydspids på enten partner- eller virksomhedssiden har gjort mest for at flytte os hen imod en bedre digital fremtid?

Vinderen i denne kategori afgøres af juryformanden og jurygruppelederne på baggrund af antallet af nomineringer.

Hovedsponsor

Logo, EY