Show 12. maj 2023

“Det er ikke kun et enkeltstående projekt, der kan vinde Danish Digital Award, men summen af aktiviteter”

Jeg hjælper dig med valg af kategorier.

Jeg står parat til at vejlede i hvilke kategorier, der passer til netop din case.

Kontakt mig på mail kim@jong.one

Dette er en kategori for digitale løsninger og kampagner hvor hovedmålsætningen og resultaterne er opnået igennem dybdegående involvering og aktivering af målgruppen som går ud over likes og delinger. Omdrejningspunktet for løsningen af kampagne målsætningerne er aktivering, involvering og engagement af brugeren.

Kategorien er tiltænkt cases som både kan være marketingaktiviteter, men også være interne virksomhedsrettede kampagner.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (30 %), Løsning (40 %), Resultater (30 %)

JURYLEDER: STEPHANIE ILLGNER, ISH Spirits

Dette er kategorien, hvor vi belønner originale digitale løsninger, der skaber reel værdi og løfter oplevelsen for kunder og brugere – og hvor det digitale touchpoint og -service er helt afgørende for værdiskabelsen.

Vi er interesserede i at se cases, hvor den digitale løsning har værdi, fordi den udgør en differentierende faktor i forhold til konkurrenterne og en signifikant forskel i hverdagen for brugerne. Det kan f.eks. være ved at nytænke et specifikt moment i en kendt kunderejse, eller lancering af et nyt digitalt produkt, der har potentiale til at skabe eller forandre en industri og allerede nu leverer stærke resultater.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (20 %), Løsning (60 %), Resultater (20 %)

JURYLEDER: RALF LODBERG, ADVICE

Denne kategori er for digitale løsninger, hvor det visuelle design virkelig skiller sig ud og hvor den samlede oplevelse også understøtter virksomhedens strategiske målsætninger.

De indsendte cases skal vise løsninger hvor det digitale design i sig selv er værdigivende: Hvor den solide designidé, det sublime håndværk og den generelle visuelle kommunikation er med til tydeligt at positionere og differentiere virksomheden samt bidrage positivt til den overordnede brugeroplevelse.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (20 %), Løsning (70 %), Resultater (10 %)

JURYLEDER: KATJA HVIID HAGLUND, RUBY & RED

En god velgennemtænkt- arkitektur eller valg af systemplatform er forudsætningen for at implementere løsninger, der understøtter forretningen. Vi leder efter cases hvor alt fra løsnings- til enterprisearkitekturen eller systemplatformen har bidraget til at accelerere og forstærke den digitale transformation. Så har I udviklet en løsning eller implementeret en ny platform som muliggør et tættere samarbejde på tværs af systemer, organisationer og brugere og hvor arkitekturen fremmer forretningsinnovation- og kreativitet så hører vi gerne fra jer. Har I samtidig været skarpe på performance, sikkerhed, skalering samt høj driftssikkerhed- og ydeevne, så har jeres case en rigtig god chance.

Hvad der lægges særlig vægt på i bedømmelsen:

Strategi (20 %), Løsning (50 %), Resultater (30 %)

JURYLEDER: SILLE STENER, SDC

Kategorien der hylder digitale løsninger, som gennem gode og relevante oplevelser, har styrket kunderelationen og leveret målbare resultater over tid.

Cases skal demonstrere den gode indsigt og aktivering af den på tværs af touchpoints: Det kan være hvor man er gået den ekstra mil i at forstå kunderne, eller gennem en særlig digital oplevelse har knyttet en tættere relation mellem kunde og brand. Vi honorerer særligt de cases der lykkedes trods kompleksitet og på tværs af organisationen.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (40%), Løsning (20%), Resultater (40%)

JURYLEDER: NANNA ENGBERG, MANYONE

Kategorien er en invitation til alle, som målrettet arbejder med brugen af data og indsigter, i forsøget på at skabe nye koncepter og og løsninger, der kan indfri jeres virksomheds kommercielle potentiale.

Vi hylder de fremadskuende virksomheder med både modet og nysgerrigheden til at ”gå nye veje”. Virksomheder, der gennem arbejdet med data science, formår at ‘udvinde’ viden og indsigter og omsætte disse til målrettede strategier og innovative løsninger. Også selvom det er lidt tidligt at konkludere på resultaterne.

Vi vil inspireres, overraskes og imponeres!

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (40 %), Løsning ( 40 %), Resultater (20 %)

JURYLEDER: PETER TRANBERG, L’EASY

Vi håber at høre fra virksomheder, der bruger førstepartsdata til at skabe særligt relevante kundeoplevelser. Gerne på spændende, nytænkende måder, og allerhelst i overraskende kanaler eller kontaktpunkter.

Det kan være i er lykkedes med at engagere kunder på nye måder. Eller har opnået effektiviseringer ved at automatisere dele af kundebetjeningen til glæde for både kunde og virksomhed. I centrum står en stærk indsigt og en øjenåbnende brug af data og teknologi. Vi står alle overfor afgørende udfordringer med at skabe særligt annonceringsrelevans i en cookieløs verden. Førstepartsdata bliver forhåbentlig en del af løsningen, og vi vil elske at se pionærers bud på en vej videre.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN?

Strategi (45 %), Løsning (35 %), Resultater (20 %)

JURYLEDER: PETER SCHLEGEL, RESPONSIVE

Der er en stigende forventning om, at virksomheder, organisationer (og NGO’er) gør en forskel i den omverden, de er en del af. Kategorien hædrer (digitale) aktiviteter, der med afsæt i en stærk strategi viser og dokumenterer, hvordan virksomheden eller organisationen kombinerer forretning med et større samfundsansvar. Kategorien hædrer dem, der bruger deres indflydelse til at gøre en mærkbar og positiv forskel.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (30 %), Løsning (35 %), Resultater (35 %)

JURYLEDER: SIMON RYHEDE, TV 2

Vi er på udkig efter digitale kampagner, der går forrest, øger vores frihed, sikrer en bedre offentlig service og giver et ‘værdi wuaw’. Vi ønsker at belønne de modige og digitalt tænkende ledere og medarbejdere, der lykkes med at gøre den gode idé til virkelighed og værdi for borgere og virksomheder.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (30 %), Løsning (20 %), Resultater (50 %)

JURYLEDER: MARTIN PETERSEN LENNARDS, EY

Vi er på udkig efter digitalt fødte projekter og løsninger, der går forrest, øger vores frihed, sikrer en bedre offentlig service og giver et ‘værdi wuaw’. Vi ønsker at belønne de modige og digitalt tænkende ledere og medarbejdere, der lykkes med at gøre den gode idé til virkelighed og værdi for borgere og virksomheder.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (20 %), Løsning (40 %), Resultater (40 %)

JURYLEDER: MARTIN PETERSEN LENNARDS, EY

I denne kategori vil vi hædre Startups, der er lykkedes med at skabe et digitalt produkt, service eller platform, der løser et problem på en ny og/eller innovativ måde.

Vi ønsker en præsentation af jeres løsning og vision:

Præsentationen kan være både i video og skreven form. Hvis I går videre, vil I blive inviteret til et pitch. I vil blive briefet yderligere, hvis I bliver udtaget.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIGT VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN:

Strategi (30 %), Løsning (60 %), Resultater (10 %)

JURYLEDER: ESBEN TRIER, EDTECH DANMARK

Kategorien for kampagnedrevet indhold, der er så godt, at det både vælges til af brugerne og inspirerer branchen til at tænke nyt og stort. Det kan være enkeltstående hero-eksekveringer eller større content kampagner.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (30 %), Løsning (50 %), Resultater (20 %)

JURYLEDER: SØREN CHRISTENSEN, ROBERT/BOISEN & Like-minded

Dette er kategorien for det stærke indhold, der over tid indgår i digitale økosystemer og ikke er afhængig af et stort kampagne-/medieburst. Det kan både være inden for B2B og B2C.

Kategorien er bred. Det kan f.eks. være permanent site content, app content, podcast, always-on spor, influencer-spor, native advertising og sammenhængende SoMe indhold over tid.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (40 %), Løsning (30 %), Resultater (30 %)

JURYLEDER: RIKKE SANGGAARD, Norlys

Kategorien er for dem, der har udvist mod til at løse en central forretningsmæssig problemstilling ved at tænke innovativt og originalt for derigennem at sætte nye standarder inden for deres industri. Løsningen skal være eksekveret på kvalitetsmæssigt højt niveau med målbar effekt for fx organisationen, mennesker, klimaet, naturen. Innovationen skal være digital nytænkning! Enten ved udvikling af en helt ny platform/teknologi eller ved ny brug af eksisterende platforme/teknologier, der tilsammen skaber noget, der ikke er set i samme kontekst tidligere. Innovationen skal være implementeret i en grad, så dens effekt kan aflæses på fx klimaaftyk, menneskers trivsel og udvikling, øget salg/omdømme/kundetilfredshed og lign.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (25 %), Løsning (50 %), Resultater (25 %)

JURYLEDER: CHRISTINA TØNNESEN, MENSCH

Vi hylder i denne kategori det stærke digitale købmandskab. Cases hvor den differentierende faktor ligger i den digitale købsoplevelse – men som også er mere end blot en re-designet webshop.

I bedømmelsen af cases lægges der vægt på, at løsningen har et solidt digitalt omdrejningspunkt og kan vise stærke og veldokumenterede resultater – men også, om casen viser vejen for fremtidens digitale købsoplevelse inden for B2B og B2C på tværs af kanaler.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (20 %), Løsning (40 %), Resultater (40 %)

JURYLEDER: DORTHE KROGH, EPOS AUDIO

Denne kategori belønner først og fremmest idéen. Den store idé. Ideen der gør indtryk. Der ikke bare pusher facts, men rammer i mellemgulvet og får os til at ændre vores adfærd eller gribe til handling.

Ideen der efterlader et aftryk: På vores egen branche, men også på verden omkring os.
Og ideer med et imponerende afsæt — altså det dristige, drastiske spring fra det vi allerede vidste, og til den overraskende og originale idé.

Hvis visionen og ambitionerne er til det, tillader vi os til gengæld at tage det lange lys på og se stort på de helt umiddelbare resultater.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Idéer, der kun eksekveres via film henvises til Branded Content-kategorien.

Strategi (10 %), Løsning: Tech & Kreativitet (80 %), Resultater (10 %)

JURYLEDER: MORTEN GRUBAK, VICE

Dette er kategorien for virksomheder og NGO’er, som er lykkedes med at skabe en klar og dokumenteret sammenhæng mellem digitale marketinginvesteringer og virksomhedens resultater.

I denne kategori betragter vi Return on Investment (ROI) i en bred forstand, og ROI kan således både være målt på omsætning, men også på digitale initiativer, som fjerner friktion, minimerer churn eller øger brandloyalitet mv.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (20 %), Løsning (10 %), Resultater (70 %)

JURYLEDER: THOMAS BJERG, TWENTY AGENCY

Den originale kongekategori. Transformation er vanskeligt - ofte et langt sejt træk fyldt med udfordringer og ændringer, som involverer mange processer eller afdelinger i virksomheden - men resultatet fantastisk. Din case har skabt en markant forandring og skabt en ny eller forbedret platform for forretningen med betydning for markedet, kunderne eller organisationen og medført, at indsatsen har en vedblivende positiv effekt på top- eller bundlinje.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (30 %), Løsning (45 %), Resultater ( 25%)

JURYLEDER: LISE FINK, KØBSTÆDERNES FORSIKRING

Denne kategori er for løsninger hvor den virtuelle og fysiske verden er i sammenspil og med til at skabe unikke og kreative oplevelser.

Casene skal kunne demonstrere hvordan man har inkorporeret en teknologi som har manifesteret sig i den fysiske verden. Det indsendte materiale kan både være en kampagne, en oplevelse eller en applikation.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (30 %), Løsning (50 %), Resultater (20%)

JURYLEDER: KATRINE KOHYNER, KHORA

Tak til vores partnere

Hold dig opdateret

Vores nyhedsbrev indeholder god solid information - ingen spam

    First Name: