Show 12. maj 2023

“Det er ikke kun et enkeltstående projekt, der kan vinde Danish Digital Award, men summen af aktiviteter”

Jeg hjælper dig med valg af kategorier.

Jeg står parat til at vejlede i hvilke kategorier, der passer til netop din case.

Kontakt mig på mail kim@jong.one

Dette er en kategori for digitale løsninger og kampagner, som løser en problemstilling og skaber resultater via dybdegående involvering og aktivering af målgruppen (call to action).

Kategorien er tiltænkt cases som både kan være marketingaktiviteter, men også være interne virksomhedsrettede kampagner. Det kan for eksempel være interne kampagner, der har til formål at samle organisationen omkring en ny strategi, højne medarbejdernes engagement eller rekruttere medarbejdere på en nytænkende måde.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Det er afgørende, at aktiveringen og involveringen af brugerne spiller en nøglerolle i at opnå virksomhedens formål med kampagnen/aktiviteten. God content er ikke nok.

Løsningen skal være vel gennemført, velintegreret og mekanismen skal være digital.

Strategi (20 %), Løsning (50 %), Resultater (30 %)

JURYLEDER: STEPHANIE ILLGNER, CARLSBERG GROUP

Dette er kategorien, hvor vi belønner de originale løsninger, der skaber reel og kvalitativ værdi for kunder og brugere, og hvor det digitale touchpoint er helt afgørende for værdiskabelsen.

Vi er interesserede i at se gamechangers – de cases hvor den digitale løsning har værdi, fordi den udgør en signifikant forskel i hverdagen for de tiltænkte brugere eller kunder. Det kan f.eks. være ved at forandre eller forbedre et særligt og specifikt moment i en kendt kunderejse, eller det kan være et nyt digital produkt eller en service, der har potentiale til at skabe eller forandre en hel industri.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (25 %), Løsning (50 %), Resultater (25 %)

JURYLEDER: RALF LODBERG, ADVICE

Denne kategori er for digitale løsninger, hvor det visuelle design virkelig skiller sig ud. Den er tiltænkt virksomheder som velovervejet, modigt og konsekvent har arbejdet med design i de indsendte løsninger.

De indsendte cases skal vise løsninger hvor det digitale design i sig selv er værdigivende: Hvor den solide designidé, det sublime håndværk og den generelle visuelle kommunikation er med til tydeligt at positionere og differentiere virksomheden samt bidrage positivt til den overordnede brugeroplevelse.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (15 %), Løsning (75 %), Resultater (10 %)

JURYLEDER: KATJA HVIID HAGLUND, RUBY & RED

En god velgennemtænkt arkitektur eller grundigt valg af systemplatform er forudsætningen for at implementere løsninger, der understøtter forretningen. Vi leder efter cases hvor arkitekturen eller systemplatformen har bidraget til at accelerere og forstærke den digitale transformation.

Hvad der lægges særlig vægt på i bedømmelsen:

Strategi (20 %), Løsning (50 %), Resultater (30 %)

JURYLEDER: SILLE STENER, SDC

En kategori for virksomheder, der har investeret i at forstærke kunderelationen og målbart øge konkrete resultater over tid.

Cases skal klart demonstrere den gode indsigt, tværorganisatorisk indsats og at virksomheden går den ekstra mil i at forstå kunderne og overgå deres forventninger. Det kan være på tværs af kontaktpunkter eller i et led i den digitale kunderejse.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Vi imødeser indstillinger af især strategisk karakter:

Vi imødeser indstillinger af især strategisk karakter:

Strategi (40%), Løsning (20%), Resultater (40%)

JURYLEDER: NANNA ENGBERG, MANYONE

Kategorien er en invitation til alle der gennem arbejdet med data, søger at skabe en substantiel forløsning af virksomhedens kommercielle potentiale!

Fremvis jeres fund og delagtiggør os i jeres opdagelser, udfordringer, løsninger og resultater – store som små. Vi vil inspireres, overraskes og imponeres!

Vi hylder de fremadskuende virksomheder med både modet og nysgerrigheden til at ”gå nye veje”. Virksomheder der gennem data science formår at udvinde viden og indsigter og omsætte disse til eksekverbare initiativer, der bidrager til at løfte innovationen til nye højder.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (40 %), Løsning ( 40 %), Resultater (20 %)

JURYLEDER: PETER TRANBERG, L’EASY

I denne kategori vil vi hædre dem, der er lykkes med at skabe en sammenhængende orkestrering af kundeoplevelsen på tværs af kanaler og kontaktpunkter.

Nøglen til at lykkes med dét ligger i såvel kunde- som forretningsindsigt samt begavet anvendelse af data og teknologi. Og ikke mindst i at få den organisatoriske forankring.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN?

Strategi (40 %), Løsning (40 %), Resultater (20 %)

JURYLEDER: PETER SCHLEGEL, RESPONSIVE

Der er en stigende forventning om, at virksomheder, organisationer (og NGO’er) gør en forskel i den omverden, de er en del af. Kategorien hædrer dem, der bruger deres indflydelse til at gøre en mærkbar og positiv forskel.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (30 %), Løsning (35 %), Resultater (35 %)

JURYLEDER: SIMON RYHEDE, TV 2

Vi er på udkig efter digitale kampagner, der går forrest, øger vores frihed, sikrer en bedre offentlig service og giver et ‘værdi wuaw’. Vi ønsker at belønne de modige og digitalt tænkende ledere og medarbejdere, der lykkes med at gøre den gode idé til virkelighed og værdi for borgere og virksomheder.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (30 %), Løsning (20 %), Resultater (50 %)

JURYLEDER: MARTIN PETERSEN LENNARDS, EY

Vi er på udkig efter digitalt fødte projekter og løsninger, der går forrest, øger vores frihed, sikrer en bedre offentlig service og giver et ‘værdi wuaw’. Vi ønsker at belønne de modige og digitalt tænkende ledere og medarbejdere, der lykkes med at gøre den gode idé til virkelighed og værdi for borgere og virksomheder.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (20 %), Løsning (40 %), Resultater (40 %)

JURYLEDER: MARTIN PETERSEN LENNARDS, EY

I denne kategori vil vi hædre Startups, der er lykkedes med at skabe et digitalt produkt, service eller platform, der løser et problem på en ny og/eller innovativ måde.

Vi ønsker en præsentation af jeres løsning og vision:

Præsentationen kan være både i video og skreven form. Hvis I går videre, vil I blive inviteret til et pitch. I vil blive briefet yderligere, hvis I bliver udtaget.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIGT VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN:

Strategi (30 %), Løsning (60 %), Resultater (10 %)

JURYLEDER: SIGNE JULIE VALEUR, LUNAR

Dette er kategorien for kampagnedrevet content, der er så godt, at det både vælges til af brugerne og inspirerer branchen til at tænke nyt og stort. Det kan være enkeltstående hero-eksekveringer eller større content kampagner.

Kategorien er tiltænkt sublimt eksekveret kampagnedrevet indhold med brandet i centrum, der på én gang skaber stor opmærksomhed og værdi for målgruppen.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (30 %), Løsning (50 %), Resultater (20 %)

JURYLEDER: SØREN CHRISTENSEN, ROBERT/BOISEN & Like-minded

Dette er kategorien for det stærke indhold, der over tid indgår i digitale økosystemer og ikke er afhængig af et stort kampagne-/medieburst.

Kategorien er bred. Det kan f.eks. være permanent site content, app content, always-on spor, influencer-spor, native advertising og sammenhængende SoMe indhold over tid.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (40 %), Løsning (30 %), Resultater (30 %)

JURYLEDER: RIKKE SANGGAARD, Norlys

Vi leder i denne kategori efter cases, som har optimeret eller decideret fremrykket virksomheden via gennemgribende og gennemført innovation indenfor fx services, teknologi-anvendelse, produkter, kundeoplevelser eller lign. Casen skal bevise, at der ikke blot er tale om en flot vision, men innovation i særklasse. Cases der før har vundet i denne kategori har udvist et helt særligt mod til at løse og eksekvere på et nytænkende og kvalitetsmæssigt højt niveau med resultater, der beviser, at innovationen har skabt en reel forandring for virksomheden og/eller dens kunder.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (20 %), Løsning (50 %), Resultater (30 %)

JURYLEDER: CHRISTINA TØNNESEN, MENSCH

Vi hylder i denne kategori det stærke digitale købmandskab. Cases hvor den differentierende faktor ligger i den digitale købsoplevelse – men som også er mere end blot en re-designet webshop.

I bedømmelsen af cases lægges der vægt på, at løsningen har et solidt digitalt omdrejningspunkt og kan vise stærke og veldokumenterede resultater – men også, om casen viser vejen for fremtidens digitale købsoplevelse inden for B2B og B2C på tværs af kanaler.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (20 %), Løsning (40 %), Resultater (40 %)

JURYLEDER: DORTHE KROGH, EPOS AUDIO

Denne kategori belønner arbejde med idéen i centrum. Idéen behøver ikke ændre verden, men den skal flytte grænserne for, hvordan vi ser vores felt og vores fag. Budgettet behøver ikke være stort, men det skal originaliteten.

Det kræver at man tør satse på den lidt længere bane.

Vi lægger derfor mindre vægt på de umiddelbare resultater og belønner i stedet den strategiske styrke og den kommunikative kreativitet.

Idéer, der kun eksekveres via film henvises til Branded Content-kategorien.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Det kræver at man tør satse på den lidt længere bane.

Vi lægger derfor mindre vægt på de umiddelbare resultater og belønner i stedet den strategiske styrke og den kommunikative kreativitet.

Idéer, der kun eksekveres via film henvises til Branded Content-kategorien.

Strategi (15 %), Løsning: Tech & Kreativitet (70 %), Resultater (15 %)

JURYLEDER: MORTEN GRUBAK, VICE

Dette er kategorien for virksomheder og NGO’er, som er lykkedes med at skabe en klar og dokumenteret sammenhæng mellem digitale marketinginvesteringer og virksomhedens resultater.

I denne kategori betragter vi Return on Investment (ROI) i en bred forstand, og ROI kan således både være målt på omsætning, men også på digitale initiativer, som fjerner friktion, minimerer churn eller øger brandloyalitet mv.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (20 %), Løsning (10 %), Resultater (70 %)

JURYLEDER: THOMAS BJERG, TWENTY AGENCY

Kongekategorien: Transformation er vanskeligt, men resultatet fantastisk. Din case har skabt en markant forandring for en forretningsstrategisk mulighed eller udfordring med klare strategiske mål. Casen har betydning for markedet, kunderne eller organisationen og medført, at indsatsen har en vedblivende effekt på top- eller bundlinje.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (30 %), Løsning (45 %), Resultater ( 25%)

JURYLEDER: LISE FINK, KØBSTÆDERNES FORSIKRING

Denne kategori er for løsninger hvor den virtuelle og fysiske verden er i sammenspil og med til at skabe unikke og kreative oplevelser.

Casene skal kunne demonstrere hvordan man har inkorporeret en teknologi som har manifesteret sig i den fysiske verden. Det indsendte materiale kan både være en kampagne, en oplevelse eller en applikation.

HVAD LÆGGES DER SÆRLIG VÆGT PÅ I BEDØMMELSEN

Strategi (30 %), Løsning (50 %), Resultater (20%)

JURYLEDER: KATRINE KOHYNER, KHORA

Tak til vores partnere

Hold dig opdateret

Vores nyhedsbrev indeholder god solid information - ingen spam